จ่ายที่ไหน
 
ศูนย์บริการ เอไอเอสช็อป จำนวน 27 สาขา
ศูนย์บริการ เทเลวิซ ทั่วประเทศ

อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
โดย คุณพิเชฐ แสงจันทร์
Location : 55289
264 ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
-
อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
โดย คุณจุรีพร ปัญญาสุทธิเลิศ
Location : 55226
201-201/1 หมู่ที่ 4 ถ.สุรนารายณ์
ต.สายออ อ.โนนไทย
จ.นครราชสีมา 30220
044-972-024
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
โดย คุณไพบูลย์ จินดากวี
Location : 54851
49/1-2 หมู่ที่ 2 ถ.เลิศประคอง
ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด
จ.นครราชสีมา 30210
-
อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
โดย คุณชาลี พรมมา
Location : 54304
359 หมู่ที่ 1 ถ.ตาพระยา-ละหานทราย
ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง
จ.บุรีรัมย์ 31260
044-606-375
หจก.พี เอ็น พี เทเลคอม
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
Location : 53463
309 หมู่ที่ 1 ถ.ชยางกูร ต.สามแยก
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
-
เอส.พี.สุรินทร์การไฟฟ้า และสื่อสาร
อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
Location : 53663
99/19 ถนนจิตรบำรุง ต.ในเมือง
อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
044-518-383
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ไทยเพิ่มพูนโฮมช็อป

อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
Location : 53665
208 หมู่ที่ 23 ถนนร้อยเอ็ด-โพนทอง
ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
-
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
โดย คุณวสุรีย์ กันตรีสมบัติ
Location : 53655
490/1 หมู่ที่ 11 ต.โนนสูง
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
-
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
จำกัด (มหาชน)

ตึกคอม โฆษะ ขอนแก่น ชั้น 2
Location : 53475
250/1 ห้อง 2R 056-057
ตึกคอม โฆษะ ขอนแก่น ชั้น 2
ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
-
บริษัท เทพนิมิต โมบายเซ็นเตอร์ จำกัด
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
Location : 53443
325, 327ถ.สุรนารี ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
-
     
1 | 2 | 3 | 4