จ่ายอะไรได้บ้าง mPAY STATION

ข่าวสารและโปรโมชั่นพิเศษ

  

เพื่อเพิ่มรายได้เข้าร้าน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

ขอหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนรับชำระเงิน เอ็มเปย์ สเตชั่น ได้แล้วตั้งแต่วันนี้

เปิดให้บริการชำระค่าบัตรเครดิต

ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมรายการละ 15 บาท

เปิดให้บริการชำระค่าบัตรเครดิต

ของธนาคารธนชาต /ธนชาต Flash Card ตั้งแต่วันนี้ต้นไป ค่าธรรมเนียมรายการละ 15 บาท

ขอแจ้งให้ตัวแทนเอ็มเปย์สเตชั่นทราบ

ห้ามนำการให้บริการชำระเงินค่าสินค้า/บริการของบริษัทฯ ไปประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย ใดๆ หรือประกอบธุรกิจอื่นๆ นอกจากรูปแบบ วิธีการ และขั้นตอนการให้บริการที่ทางบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ อ่านต่อ

เปิดให้ชำระค่าบริการของบริษัทกรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมรายการละ 15 บาท

ปิดการรับสมัครตัวแทนเอ็มเปย์ สเตชั่น ที่นำ SIM Card ไปใช้กับตู้เติมเงิน

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 นี้เป็นต้นไป คลิก

วงเงินการเติมเงินเข้ากระเป๋า mCASH

มา Update วงเงินการเติมเงินเข้ากระเป๋า mCASH ในแต่ละช่องทางกันเถอะค่ะ คลิก

\n
\n