โปรดระวัง !! การแอบอ้างขายชุดอุปกรณ์รับชำระ
 

เนื่องจากมีบริษัทที่มิได้รับการแต่งตั้งเป็น Master Agent จาก บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด แอบอ้างใช้ เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ เพื่อขายชุดอุปกรณ์รับชำระ การกระทำดังกล่าวถือเป็นการกระทำละเมิดทางแพ่ง และกระทำความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งการกระทำดังกล่าวนั้น ทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ บริษัทฯ จำเป็นที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป


บริษัทฯ ขอชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายชุดอุปกรณ์รับชำระแต่อย่างใด สามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น Master Agent และมีสิทธิทำธุรกิจขายชุดอุปกรณ์รับชำระได้ ผ่าน mPAY STATION Call Center 02-271-9299 ตั้งแต่ 08.00-22.00 น. ทุกวัน (โทรฟรีจากหมายเลขเอไอเอส)