จ่ายที่ไหน
 
ศูนย์บริการ เอไอเอสช็อป จำนวน 27 สาขา
ศูนย์บริการ เทเลวิซ ทั่วประเทศ

หจก. ชลบุรี การ์ดโฟน
โดย คุณศิศยา อาจสาคร
Location : 57736
144 ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
038-278-648,
038-288-300
บริษัท เอส.พี.แอร์
แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

โดย คุณวิรสิทธิ์ จุฬเกตุ
Location : 57730
311/5 หมู่ 6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
038-405-015,
038-405-155
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
โดย คุณรัชนี บุญฟัก
Location : 57733
127/262 หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20000
038-784-497
สาขา ห.จ.ก.โมบายซิตี้ 2
โดย คุณจันทร์พร เตชพิรุณทอง
Location : 56694
21/51 หมู่ 7 ต.จันทนิมิต
อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
-
อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
โดย คุณคุณมัทนีย์ บุญช่วย
Location : 56359
30/1 หมู่ 3 ถ.บางคล้า-แปลงยาว
ต.วังเย็น อ.แปลงยาว
จ.ฉะเชิงเทรา 24190
-
บริษัท พี เค มีเดีย บิสซิเนส จำกัด
อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
Location : 56106
72/29-30 ถ.ศุขประยูร ต.หน้าเมือง
อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
-
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
โดย คุณธาดา เจริญผล
Location : 56092
82 ม.3 ถ.สุวินทวงศ์ ต.ศรีมหาโพธิ
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
-
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
โดย คุณศรัญญา ไตรจักรปราณี
Location : 55463
1/273 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านสวนแก้ว ซ. 8
ต.ทับมา อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง 21000
038-861-567
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
โดย คุณศิรินทร์ ปิ่นทองคำ
Location : 54845
333 หมู่ที่ 3 ถ.สายอ่างศิลา ต.เสม็ด
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
-
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โดย คุณพรนิภา อาภาภัทรกุล
Location : 54300
140/3 หมู่ที่ 1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี 20220
-
     
1 | 2