จ่ายอะไรได้บ้าง mPAY STATION


จ่ายบิล จีเอสเอ็ม แอดวานซ์


จ่ายบิล เอไอเอส ค่าโทรศัพท์รายเดือน ฟรีค่าธรรมเนียม
เอไอเอสไฟเบอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต
ฟรีค่าธรรมเนียม
แอร์เน็ต ค่าอินเตอร์เน็ต
ฟรีค่าธรรมเนียม