บริการโอนเงิน-ถอนเงิน

อีกหนึ่งช่องทางในการให้บริการลูกค้าที่ สะดวก ปลอดภัย ประหยัด
สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครบถ้วนทุกความต้องการทางการเงิน

ตัวแทนเอ็มเปย์ สเตชั่น (Agent) รับผลตอบแทน 5 บาท/รายการ กรณีที่ให้บริการโอนเงินให้ลูกค้า และรับผลตอบแทน 12 บาท/รายการ กรณีที่ทำรายการให้ลูกค้าที่มาขอรับเงินสด

ช่องทางการทำรายการ

 1. เว็บไซต์ www.ais.co.th/mpaystation เลือก
 2. เอ็มเปย์ สเตชั่น เมนู บนโทรศัพท์มือถือ เลือก
 3. กดคำสั่งผ่านโทรศัพท์มือถือ *556* ...
บริการ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากลูกค้า ตัวอย่าง
โอนเงินสดให้ลูกค้า ลูกค้าขอโอนเงินสด Agent คิดค่าธรรมเนียม 35 บาท
(ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมให้อัตโนมัติ)
Agent โอนเงิน 5,000 บาท + ค่าธรรมเนียม 35 บาท ให้ผู้รับเงิน ผู้รับเงินได้รับ sms แจ้ง REF1 ผู้โอนจะได้รับ REF2 ผู้รับเงินไปขอรับเงินสดที่ เอไอเอส ช้อป, เทเลวิซ , จุดรับชำระเงิน เอ็มเปย์ สเตชั่น หรือตู้เอทีเอ็ม ธ.กรุงไทย จำนวน 5,000 บาท
ลูกค้าขอรับเงินสด
(แสดง sms เพื่อรับเงิน)
ไม่คิดค่าธรรมเนียม ลูกค้าแจ้ง REF1, REF2 จำนวนเงิน 5,000 บาท พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง (มอบอำนาจไม่ได้) จากนั้น Agent ทำรายการแล้วจ่ายเงินสดให้ลูกค้า 5,000 บาท
ถอนเงินจากกระเป๋า mCASH ของลูกค้า 35 บาท/ รายการ
คิดเพิ่มจาก mCASH ของลูกค้า
(Agent ไม่คิด ค่าธรรมเนียมเพิ่ม)
ลูกค้ากดถอน 500 บาท + ค่าธรรมเนียม 35 บาท Agent จ่ายเงินสดให้ลูกค้า 500 บาท

บริการโอนเงินสดให้ลูกค้า

ทำรายการผ่านเว็บไซต์

 • เข้า www.ais.co.th/mpaystation >> เลือก Agent Log in
 • ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และระบุ Password ของ Agent
 • เลือกบริการ

ทำรายการผ่านเอ็มเปย์ สเตชั่น เมนู บนโทรศัพท์มือถือ

กดคำสั่งผ่านโทรศัพท์มือถือ *556*81 ...

 • กด *556*81*หมายเลขโทรศัพท์ผู้โอนเงิน*จำนวนเงินโอน*PIN#
 • กด *556*หมายเลขโทรศัพท์ผู้รับเงิน*หมายเลขบัตรประชาชนผู้รับเงิน# 
 • ยืนยัน กด *556*8#  

รู้สักนิด!

 • สามารถโอนเงินสดให้ลูกค้าปลายทางในเครือข่าย AIS เท่านั้น
 • ผู้โอน สามารถโอนเงินได้สูงสุด 10,000 บาท ต่อรายการ และไม่เกิน 5 รายการ ต่อวัน
 • ผู้รับเงิน สามารถรับเงินได้สูงสุด 50,000 บาท ต่อวัน
 • REF 1 และ REF 2 สำหรับใช้รับเงินมีอายุ 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับ sms แจ้งรายการโอนเงินสำเร็จ
 • เงินที่ได้รับโอนมา สามารถรับเป็นเงินสดได้เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้จ่ายอื่นๆได้
 • ลูกค้าต้องการรับเงินสดที่ตู้เอทีเอ็ม จะต้องโอนเงินเป็นจำนวนหลักร้อยขึ้นไป (วงเงินขั้นต่ำ 100 บาท ต่อรายการ)
 • กรณี REF1 และ REF2 หมดอายุ ลูกค้าผู้โอนเงินจะต้องติดต่อ Call Center เพื่อขอรับเงินโอนคืนภายใน 30 วัน

บริการจ่ายเงินสดให้ลูกค้าที่มารับเงิน

Agent ขอหลักฐานจากลูกค้า

 1. บัตรประชาชนตัวจริง (มอบอำนาจไม่ได้)
 2. REF1
 3. REF2

ทำรายการผ่านเว็บไซต์

 • เข้า www.ais.co.th/mpaystation >> เลือก Agent Log in
 • ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และระบุ Password ของ Agent
 • เลือกบริการ

ทำรายการผ่านเอ็มเปย์ สเตชั่น เมนู บนโทรศัพท์มือถือ

กดคำสั่งผ่านโทรศัพท์มือถือ *556*82 ...

 • กด *556*82*REF1*จำนวนเงินที่ต้องการรับ*PIN#
 • กด *556*82*REF2*หมายเลขโทรศัพท์ผู้รับเงิน# 

รู้สักนิด!

 • ลูกค้าผู้รับเงินต้องรับเงินเต็มจำนวนจากยอดเงินที่โอนมา ไม่สามารถรับเงินบางส่วนได้
 • เงินที่ได้รับโอนมา สามารถรับเป็นเงินสดได้เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้จ่ายอื่นๆได้
 • ลูกค้าผู้รับเงินไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการรับเงิน
 • REF 1 และ REF 2 สำหรับใช้รับเงินมีอายุ 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าผู้รับเงินได้รับ sms แจ้ง
 • กรณี REF1 และ REF2 หมดอายุ ลูกค้าผู้โอนเงินจะต้องติดต่อ Call Center เพื่อขอรับเงินโอนคืนภายใน 30 วัน
Agent จะได้รับเงินคืนในกระเป๋า mCASH ทันทีที่ทำรายการสำเร็จ !!

บริการถอนเงินจาก กระเป๋า mCASH ของลูกค้า

เมื่อลูกค้ามาขอถอนเงินจากกระเป๋า mCASH ให้ Agent แนะนำลูกค้าให้กดทำรายการเพื่อขอ รหัสถอนเงิน ดังนี้

กด *555*82*จำนวนเงินที่ต้องการถอน*PIN#

Agent ขอหลักฐานจากลูกค้า

 1. บัตรประชาชนตัวจริง (มอบอำนาจไม่ได้)
 2. REF1
 3. REF2

ทำรายการผ่านเว็บไซต์

 • เข้า www.ais.co.th/mpaystation >> เลือก Agent Log in
 • ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และระบุ Password ของ Agent
 • เลือกบริการ

ทำรายการผ่านเอ็มเปย์ สเตชั่น เมนู บนโทรศัพท์มือถือ

กดคำสั่งผ่านโทรศัพท์มือถือ *556*82 ...

 • กด *556*82*จำนวนเงินที่ต้องการถอน*PIN#
 • ยืนยัน กด *556*82*รหัสรับเงิน*หมายเลขบัตรประชาชนผู้รับเงิน# 

รู้สักนิด!

 • สามารถถอนเงินจากกระเป๋า mCASH ได้สูงสุด 10,000 บาท ต่อรายการ
 • ลูกค้าสามารถกดขอ REF1 และ REF2 ใหม่ โดยใช้แทนรหัสเดิมได้ทันที
 • REF1 และ REF 2 จะหมดอายุเวลา 21.00 น. ของวันที่ทำรายการถอนเงินสด
 • กรณีที่ต้องการรับเงินสดที่ตู้เอทีเอ็ม จะต้องถอนเงินเป็น จำนวนหลักร้อยขึ้นไป (วงเงินขั้นต่ำ 100 บาทต่อรายการ)
Agent จะได้รับเงินคืนในกระเป๋า mCASH ทันทีที่ทำรายการสำเร็จ !!