รหัส (ที่ต้อง) ลับ

รหัสผ่าน(Password) และรหัสส่วนตัว(PIN) ถือเป็นความลับ หากมีการทำรายการใดๆโดยใช้รหัสดังกล่าว บริษัทฯ ถือว่าเป็นการกระทำที่เกิดจาก Agent เอง ดังนั้นควรเปลี่ยนอยู่เสมอเพื่อความปลอดภัย

ช่องทางการเปลี่ยนรหัส

 • เว็บไซต์
  - Login เข้าระบบเพื่อทำรายการ
  (จาก www.ais.co.th/mpaystation >> Agent log in)
  - เลือกเมนู “ข้อมูลส่วนตัว”

 • โทรศัพท์มือถือ
  - กด *555
  - กด 6 “เปลี่ยนรหัสส่วนตัวและขอ Password”
หมายเหตุ :รหัสผ่านที่ได้จากการทำผ่านโทรศัพท์มือถือจะเป็นรหัสชั่วคราว Agent ต้องเข้าไปเปลี่ยนรหัสใหม่ผ่านเว็บไซต์