ค่าบริการ

ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

อินเทอร์เน็ต สมัครแพ็กเสริม
150 บาท

ใช้ได้ 7 วัน

เน็ตเต็มสปีด
15 GB
ซื้อเลยคลิก

หรือกด

7777128197997#

99 บาท

ใช้ได้ 5 วัน

เน็ตเต็มสปีด
2 GB
ซื้อเลยคลิก

หรือกด

7777029197997#

79 บาท

ใช้ได้ 3 วัน

เน็ตเต็มสปีด
3 GB
ซื้อเลยคลิก

หรือกด

7777038197997#

49 บาท

ใช้ได้ 1 วัน

เน็ตเต็มสปีด
6 GB
ซื้อเลยคลิก

หรือกด

7777169197997#

35 บาท

ใช้ได้ 1 วัน

เน็ตเต็มสปีด
2 GB
ซื้อเลยคลิก

หรือกด

7777166197997#

189 บาท

ใช้ได้ 7 วัน

เน็ตไม่จำกัด
เร็ว 6 Mbps
ซื้อเลยคลิก

หรือกด

7777210197997#

150 บาท

ใช้ได้ 7 วัน

เน็ตไม่จำกัด
เร็ว 4 Mbps
ซื้อเลยคลิก

หรือกด

7777154197997#

100 บาท

ใช้ได้ 7 วัน

เน็ตไม่จำกัด
เร็ว 1 Mbps
ซื้อเลยคลิก

หรือกด

7777003197997#

34 บาท

ใช้ได้ 1 วัน

เน็ตไม่จำกัด
เร็ว 6 Mbps
ซื้อเลยคลิก

หรือกด

7777209197997#

29 บาท

ใช้ได้ 1 วัน

เน็ตไม่จำกัด
เร็ว 4 Mbps
ซื้อเลยคลิก

หรือกด

7777149197997#