เลือกความคุ้มค่า ให้ตรงกับไลฟ์สไตล์คุณ

หลังจากใช้งานอินเทอร์เน็ตครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 128 Kbps สำหรับแพ็กเกจ 399 - 699 และ 384 Kbps สำหรับแพ็กเกจ 899 ขึ้นไป

เต็มอารมณ์กับ

ความบันเทิงระดับโลก

เพียงสมัครแพ็กเกจ (ราคาปกติ)

iEntertain Non-Stop 899 หรือ 4G MAX SPEED 888/1,288/1,888

รับแพ็กเกจ HBO Plus (มูลค่า 129 บ.) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเมื่อสมัครแพ็กเกจ

แพ็กเกจ iEntertain Non-Stop

*หลังจากการใช้งาน 4G/3G ครบตามปริมาณที่กำหนด แพ็กเกจ 899 สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่องความเร็วสูงสุด 384 Kbps

แพ็กเกจ 4G MAX Speed

*หลังจากการใช้งาน 4G/3G ครบตามปริมาณที่กำหนด แพ็กเกจ 599 และ 699 สามารถเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 128 Kbps และแพ็กเกจ 899 สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่องความเร็วสูงสุด 384 Kbps

หลังจากใช้งานอินเทอร์เน็ตครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 128 Kbps สำหรับแพ็กเกจ 399 - 699 และ 384 Kbps สำหรับแพ็กเกจ 899 ขึ้นไป