ขั้นตอนการตั้งค่าเพื่อรองรับการใช้งาน 4G

รุ่นที่รองรับ

Samsung ตั้งแต่รุ่น Galaxy J2, Note 3 LTE, S6, A3 เป็นต้นไป
Huawei ตั้งแต่รุ่น P8, Mate 8, GR5 เป็นต้นไป
OPPO ตั้งแต่รุ่น A33, F1, R7, Mirror 5, N3 เป็นต้นไป
SONY ตั้งแต่รุ่น Xperia X, XZ Premium Z3 Compact เป็นต้นไป
Vivo ตั้งแต่รุ่น V3, X5 เป็นต้นไป
LAVA ตั้งแต่รุ่น 4G A1, iris 550, 4G VoLTE 560 เป็นต้นไป
ตรวจสอบรุ่นอื่นๆ กด *987#

รุ่นที่รองรับ

Samsung ตั้งแต่รุ่น Galaxy J2, Note 3 LTE, S6, A3 เป็นต้นไป
Huawei ตั้งแต่รุ่น P8, Mate 8, GR5 เป็นต้นไป
OPPO ตั้งแต่รุ่น A33, F1, R7, Mirror 5, N3 เป็นต้นไป
SONY ตั้งแต่รุ่น Xperia X, XZ Premium Z3 Compact เป็นต้นไป
Vivo ตั้งแต่รุ่น V3, X5 เป็นต้นไป
LAVA ตั้งแต่รุ่น 4G A1, iris 550, 4G VoLTE 560 เป็นต้นไป
ตรวจสอบรุ่นอื่นๆ กด *987#

ขั้นตอนการตั้งค่า

เพื่อรองรับการใช้งาน 4G


1

ไปที่เมนู “การตั้งค่า” (Settings)


2

เลือก “การเชื่อมต่อ” (Connections)


3

เลือก “เครือข่ายมือถือ” (Mobile Networks)


4

เลือก “โหมดเครือข่าย” (Network mode)

5

เลือก “LTE/3G/2G” (LTE/3G/2G (auto connect))

6

เปิดใช้งาน VoLTE