ดูแลครบจบในแพ็กเกจเดียว
ให้คุณเปลี่ยนเครื่องได้สูงสุด 2 ครั้ง / 12 เดือน


เครื่องตก


แตกร้าว


ตกน้ำ


เครื่องหาย

การคิดค่าบริการ AIS Mobile Care
รูปแบบบริการ
*ค่าบริการเปลี่ยนเครื่อง หรือ ทดแทนเครื่อง
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4
บริการเปลี่ยนเครื่อง (SWAP)
เปลี่ยนตัวเครื่องโดยต้องส่งมอบเครื่องเดิมคืน
บริการรับเครื่องทดแทน (REPLACEMENT)
บริการให้เครื่องทดแทนในกรณีที่ไม่มีเครื่องเดิมมาเปลี่ยน
25%
25%
25%
25%
45%
40%
30%
ตัวอย่างค่าบริการเมื่อขอรับบริการ
ตัวอย่างราคาเครื่อง
เปลี่ยนเครื่อง (SWAP)
ทดแทนเครื่อง (REPLACEMENT)
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4
4,900
1,311
2,359
2,097
1,573
8,900
2,311
4,285
3,809
2,857
16,900
4,521
8,137
7,233
5,425
27,900
7,463
13,434
13,434
8,956

สามารถขอรับบริการได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

1

เปลี่ยนเครื่องได้ 2 ครั้ง/12 เดือน หรือ

2

รับเครื่องทดแทน 1 ครั้ง และ เปลี่ยนเครื่อง 1 ครั้ง/12เดือน

* คิดจากราคาเครื่อง ณ วันที่ซื้อ ตามราคาประกาศของบริษัทฯ ไม่รวมโปรโมชั่น

* รูปแบบการคิดค่าบริการตั้งแต่ปีที่ 2 สำหรับลูกค้าที่สมัครตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. 61