ระบบเอไอเอส 3G วัน-ทู-คอล! และบริการเสริม
สอบถามข้อสงสัย ติดต่อ AIS call Center 1175
หรือติดต่อผ่านเว็บไซต์ ได้โดยตรง ที่นี่
ถาม-ตอบ ทุกปัญหา ทุกบริการ ทุกการใช้งาน ของ วัน-ทู-คอล!
   :  ระบบ เอไอเอส 3G วัน-ทู-คอล! ใช้เครือข่ายใด
   : 

เครือข่าย เอไอเอส  3G วัน-ทู-คอล! เป็นระบบ 3G 2100 ที่ครอบคลุมตามพื้นที่การใช้งาน สามารถตรวจสอบพื้นที่บริการได้ ที่นี่

   :  เครื่องโทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้งานในระบบ 3G 2100 มียี่ห้อ และรุ่นไหนบ้าง
   : 

ลูกค้าเอไอเอส 3G วัน-ทู-คอล! สามารถตรวจสอบมือถือที่รองรับ 3G 2100 ได้ ที่นี่

   :  SIM CARD ของ เอไอเอส 3G วัน-ทู-คอล! สามารถเก็บเลขหมายโทรศัพท์ และรับข้อความได้เหมือนระบบอื่นๆ หรือไม่
   : 

ได้ โดย SIM CARD ของระบบ วัน-ทู-คอล! สามารถบันทึกเลขหมายโทรศัพท์ ได้ 250 เลขหมาย และเก็บข้อความได้ 20 ข้อความ

   :  ซิมการ์ดระบบ เอไอเอส 3G วัน-ทู-คอล! มีบริการหลังการขายอย่างไร
   : 

ซิมการ์ดระบบ เอไอเอส 3G วัน-ทู-คอล! ทุกประเภทรับประกัน 1 ปี นับจากวันที่มีการเติมเงินครั้งแรก ใน กรณี SIM CARD เกิดขัดข้อง สามารถนำไปตรวจเช็คได้ที่ AIS Shop ทุกสาขาทั่วประเทศ

   :  กรณีที่ SIM CARD เสียจะทำอย่างไร
   : 

นำ SIM CARD นั้นมาเข้ารับบริการตรวจเช็คที่ AIS Shop ทุกสาขาทั่วประเทศ

  • หากยังอยู่ในช่วงรับประกัน 1 ปี เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยน SIM CARD ให้ใหม่ โดยคุณจะได้รับหมายเลขโทรศัพท์เบอร์เดิม รวมทั้งจะทำการโอนเงินและเวลาที่เหลืออยู่(ถ้ามี) ให้ด้วย
  • หากพบว่า SIM CARD ที่เสียไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน คุณสามารถซื้อ SIM CARD ใบใหม่ได้ โดยได้รับหมายเลขโทรศัพท์เบอร์เดิม บริษัทจะทำการโอนเงินและเวลาที่เหลืออยู่ (ถ้ามี) ให้ด้วย
   :  กรณีไม่เติมเงินหรือไม่ได้ใช้บริการใดๆ เลย จะสามารถเก็บหมายเลขไว้ใช้งานได้นานแค่ไหน?
   : 

หากไม่มีการใช้งานใด ๆ (ไม่โทรออก-รับสาย ใช้งาน Internet รับ-ส่ง SMS ไม่มีการเติมเงิน ฯลฯ) นานติดต่อกัน 90 วันและไม่มีจำนวนวันใช้งานคงเหลือ คุณจะได้รับ SMS แจ้งเตือนให้เติมเงิน หากไม่เติมเงินภายใน 7 วัน หมายเลขจะสิ้นสุดการให้บริการโดย อัตโนมัติ

ระบบเอไอเอส 3G วัน-ทู-คอล! และบริการเสริม
สอบถามข้อสงสัย ติดต่อ AIS call Center 1175 หรือติดต่อผ่านเว็บไซต์ ได้โดยตรง ที่นี่
ถาม-ตอบ ทุกปัญหา ทุกบริการ ทุกการใช้งาน ของ วัน-ทู-คอล!
   :  ระบบ เอไอเอส 3G วัน-ทู-คอล! ใช้เครือข่ายใด
   : 

เครือข่าย เอไอเอส  3G วัน-ทู-คอล! เป็นระบบ 3G 2100 ที่ครอบคลุมตามพื้นที่การใช้งาน สามารถตรวจสอบพื้นที่บริการได้ ที่นี่

   :  เครื่องโทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้งานในระบบ 3G 2100 มียี่ห้อ และรุ่นไหนบ้าง
   : 

ลูกค้าเอไอเอส 3G วัน-ทู-คอล! สามารถตรวจสอบมือถือที่รองรับ 3G 2100 ได้ ที่นี่

   :  SIM CARD ของ เอไอเอส 3G วัน-ทู-คอล! สามารถเก็บเลขหมายโทรศัพท์ และรับข้อความได้เหมือนระบบอื่นๆ หรือไม่
   : 

ได้ โดย SIM CARD ของระบบ วัน-ทู-คอล! สามารถบันทึกเลขหมายโทรศัพท์ ได้ 250 เลขหมาย และเก็บข้อความได้ 20 ข้อความ

   :  ซิมการ์ดระบบ เอไอเอส 3G วัน-ทู-คอล! มีบริการหลังการขายอย่างไร
   : 

ซิมการ์ดระบบ เอไอเอส 3G วัน-ทู-คอล! ทุกประเภทรับประกัน 1 ปี นับจากวันที่มีการเติมเงินครั้งแรก ใน กรณี SIM CARD เกิดขัดข้อง สามารถนำไปตรวจเช็คได้ที่ AIS Shop ทุกสาขาทั่วประเทศ

   :  กรณีที่ SIM CARD เสียจะทำอย่างไร
   : 

นำ SIM CARD นั้นมาเข้ารับบริการตรวจเช็คที่ AIS Shop ทุกสาขาทั่วประเทศ

  • หากยังอยู่ในช่วงรับประกัน 1 ปี เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยน SIM CARD ให้ใหม่ โดยคุณจะได้รับหมายเลขโทรศัพท์เบอร์เดิม รวมทั้งจะทำการโอนเงินและเวลาที่เหลืออยู่(ถ้ามี) ให้ด้วย
  • หากพบว่า SIM CARD ที่เสียไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน คุณสามารถซื้อ SIM CARD ใบใหม่ได้ โดยได้รับหมายเลขโทรศัพท์เบอร์เดิม บริษัทจะทำการโอนเงินและเวลาที่เหลืออยู่ (ถ้ามี) ให้ด้วย
   :  กรณีไม่เติมเงินหรือไม่ได้ใช้บริการใดๆ เลย จะสามารถเก็บหมายเลขไว้ใช้งานได้นานแค่ไหน?
   : 

หากไม่มีการใช้งานใด ๆ (ไม่โทรออก-รับสาย ใช้งาน Internet รับ-ส่ง SMS ไม่มีการเติมเงิน ฯลฯ) นานติดต่อกัน 90 วันและไม่มีจำนวนวันใช้งานคงเหลือ คุณจะได้รับ SMS แจ้งเตือนให้เติมเงิน หากไม่เติมเงินภายใน 7 วัน หมายเลขจะสิ้นสุดการให้บริการโดย อัตโนมัติ

สอบถามข้อสงสัย ติดต่อ AIS call Center 1175 หรือติดต่อผ่านเว็บไซต์ ได้โดยตรง ที่นี่