แพ็กเกจรายเดือน สำหรับนักศึกษา

บวกพลัง ให้เรียน เล่น แรงไม่มีดรอป
มาพร้อมเน็ตเต็มสปีด
และสิทธิพิเศษแบบจุกๆ
โปรโมชั่น U-ZEED สำหรับนักเรียน และเด็กที่อายุต่ำกว่า 17 ปี สามารถจดทะเบียนได้เฉพาะช่องทาง
AIS Shop ,
Telewiz เท่านั้น

เงื่อนไข
เงื่อนไขการรับสิทธิ์แพ็กเกจ U-ZEED สำหรับนักเรียน
 • แพ็กเกจรายเดือน U-ZEED สำหรับนักเรียน และเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปี ต้องจดทะเบียนในนามของผู้ปกครองเท่านั้น สามารถ
  จดทะเบียน
  ได้เฉพาะช่องทาง AIS Shop, Telewiz, iStudio, Jaymart และ TG FONE เท่านั้น
 • ผู้ปกครองที่ประสงค์จะจดทะเบียนให้บุตรหลานจะต้องมีเบอร์เอไอเอส รายเดือน อยู่แล้ว กรณียังไม่มีเบอร์เอไอเอส รายเดือน
  ผู้ปกครอง
  จะต้องเปิดเบอร์ใหม่เอไอเอส รายเดือน โปรโมชั่นใดก็ได้ ที่ไม่ใช่แพ็กเกจ U-ZEED ก่อน 1 หมายเลข จึงจะสามารถรับสิทธิ์ให้เด็กอายุต่ำกว่า 17 ปี ได้
 • ผู้รับสิทธิ์ (อายุต่ำกว่า 17 ปี บริบูรณ์) ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือโชว์บัตรอื่นๆที่แสดงให้เห็นวันเกิด เพื่อยืนยันอายุตามเงื่อนไข (1 บัตรประชาชน รับสิทธิ์ได้ 1 สิทธิ์)
 • นามสกุลผู้ปกครองของนักเรียนหรือเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปี จะต้องตรงกันตามข้อมูลบัตรประชาชนเท่านั้น จึงจะสามารถจดทะเบียน
  โปรโมชั่นนี้ได้
เงื่อนไขการรับสิทธิ์เพิ่มเติม แพ็กเกจ U-ZEED สำหรับนักเรียน และเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปี
 • เบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการย้ายค่าย / เปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน มาสมัครแพ็กเกจ U-ZEED สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปี ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อเจ้าของเบอร์ได้
 • เบอร์ที่เป็นชื่อเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปี ไม่สามารถทำการย้ายค่าย/เปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน เพื่อมาสมัครแพ็กเกจ U-ZEED สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปี ได้
 • เบอร์ที่เป็นชื่อผู้ปกครอง สามารถทำการย้ายค่าย/เปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน เพื่อมาสมัครแพ็กเกจ U-ZEED สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปี ได้ตามปกติ
 • เมื่อมีการจดทะเบียนแพ็คเกจ U-ZEED สำหรับนักเรียน และเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปี หมายเลขอ้างอิงสำหรับใช้จดทะเบียนจะเป็นหมายเลขของผู้ปกครองเท่านั้น
 • ใบแจ้งค่าบริการจะเรียกเก็บไปยังผู้ที่จดทะเบียน ซึ่งระบุชื่อในเอกสารเป็นชื่อผู้ปกครองที่ประสงค์จะจดทะเบียนให้บุตรหลานเท่านั้น
 • เบอร์ผู้ปกครอง (เบอร์อ้างอิง) ที่ใช้จดทะเบียน จะติดเงื่อนไขสัญญานาน 12 เดือน นับจากวันเปิดเบอร์ สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปี ห้าม ย้ายค่าย/เปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงิน /เปลี่ยนชื่อเจ้าของ /ยกเลิกเบอร์
 • กรณีเบอร์ผู้ปกครอง (เบอร์อ้างอิง) ไม่อยู่ภายในเงื่อนไขสัญญาของโครงการ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับแพ็กเกจสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปี ไปเป็นแพ็กเกจอื่นๆตามที่บริษัทฯ กำหนด
เงื่อนไขการรับสิทธิ์แพ็กเกจ U-ZEED สำหรับนักศึกษา
 • แพ็กเกจนี้สำหรับนักศึกษา อายุ 17-24 ปี ที่ขอรับสิทธิ์ พร้อมแสดงบัตรนักศึกษาที่ระบุว่ายังคงสถานะนักศึกษาของสถาบัน
  อุดมศึกษา
  ในประเทศไทย โดยสามารถรับได้ 1 สิทธิ์ต่อ 1 บัตร เท่านั้น
 • ชื่อจดทะเบียนหมายเลขเอไอเอสรายเดือนตรงกันกับชื่อ-นามสกุลในบัตรนักศึกษาที่ขอรับสิทธิ์
เงื่อนไขแพ็กเกจ U-ZEED
 • เฉพาะลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ระบบรายเดือน/ลูกค้าย้ายค่าย/ลูกค้าที่เปลี่ยนจากระบบเติมเงินเป็นรายเดือน
 • ค่าบริการส่วนเกิน โทรทุกเครือข่ายและ VDO Call นาทีละ 0.69 บาท (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที), SMS ข้อความละ 2 บ. และ MMS ข้อความละ 3 บ.
 • อินเทอร์เน็ตหากใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถใช้งานต่อเนื่องที่ความเร็ว 128 kbps สำหรับแพ็กเกจ 299 บ., สามารถใช้งานต่อเนื่องที่ความเร็ว 384 kbps สำหรับแพ็กเกจ 499 บ. และ 599 บ.
 • สิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่จำกัด สำหรับใช้งานแอปพลิเคชัน LINE, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Google Meet, Office 365, ZOOM, AIS PLAY, VIU, Game ROV, Game Free Fire และ Game PUBG M เท่านั้น
 • ค่าบริการแพ็กเกจนี้ไม่รวมค่า license และค่าสมัครการใช้บริการอื่นๆ ในการใช้งาน Google Meet, Office 365 และ ZOOM
 • สิทธิ์โทรฟรี AIS สามารถโทรฟรีได้สูงสุดครั้งละไม่เกิน 1 ชม. ค่าโทรส่วนเกินและโทรเครือข่ายอื่นนาทีละ 0.69 บ.
 • รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล
เงื่อนไขรับสิทธิ์ YouTube Premium
 • รับสิทธิ์ดูฟรีผ่านมือถือนาน 3 เดือน (ค่าบริการอินเทอร์เน็ตคิดตามแพ็กเกจที่ลูกค้าใช้งานอยู่)
 • รับสิทธิ์ YouTube Premium กด*656*1#โทรออก รอรับข้อความทาง SMS และดำเนินการเช็กสิทธิ์ตามขั้นตอน (ใช้บัญชี gmail ในการลงทะเบียนรับสิทธิ์)
 • สงวนสิทธิ์ลูกค้า 1 หมายเลข ต่อการรับสิทธิ์ 1 ครั้ง ต่อ 1 Email ในการลงทะเบียนรับสิทธิ์ตลอดโครงการ
 • หากเคยรับสิทธิ์การใช้งานและทดลองใช้ฟรี YouTube Premium, YouTube Music Premium, Google Play Music และ YouTube Red ในระยะเวลาย้อนหลัง 12 เดือนมาก่อน ไม่สามารถรับสิทธิ์นี้ได้ รวมถึงไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์จากโครงการอื่น
 • หลังจากรับสิทธิ์ดูฟรีครบ จะถูกคิดค่าบริการ YouTube Premium ในระบบปฏิบัติการ Android และ iOS เดือนละ 159 บ. (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กรณีชำระผ่านระบบ iTunes เดือนละ 209 บ. (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า