โปรโมชั่น U-ZEED สำหรับนักเรียน และเด็กที่อายุต่ำกว่า 17 ปี สามารถจดทะเบียนได้เฉพาะช่องทาง
AIS Shop ,
Telewiz เท่านั้น

เงื่อนไข
เงื่อนไขการรับสิทธิ์แพ็กเกจ U-ZEED สำหรับนักเรียน
 • แพ็กเกจรายเดือน U-ZEED สำหรับนักเรียน และเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปี ต้องจดทะเบียนในนามของผู้ปกครองเท่านั้น สามารถ
  จดทะเบียน
  ได้เฉพาะช่องทาง AIS Shop, Telewiz, iStudio, Jaymart และ TG FONE เท่านั้น
 • ผู้ปกครองที่ประสงค์จะจดทะเบียนให้บุตรหลานจะต้องมีเบอร์เอไอเอส รายเดือน อยู่แล้ว กรณียังไม่มีเบอร์เอไอเอส รายเดือน
  ผู้ปกครอง
  จะต้องเปิดเบอร์ใหม่เอไอเอส รายเดือน โปรโมชั่นใดก็ได้ ที่ไม่ใช่แพ็กเกจ U-ZEED ก่อน 1 หมายเลข จึงจะสามารถรับสิทธิ์ให้เด็กอายุต่ำกว่า 17 ปี ได้
 • ผู้รับสิทธิ์ (อายุต่ำกว่า 17 ปี บริบูรณ์) ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือโชว์บัตรอื่นๆที่แสดงให้เห็นวันเกิด เพื่อยืนยันอายุตามเงื่อนไข (1 บัตรประชาชน รับสิทธิ์ได้ 1 สิทธิ์)
 • นามสกุลผู้ปกครองของนักเรียนหรือเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปี จะต้องตรงกันตามข้อมูลบัตรประชาชนเท่านั้น จึงจะสามารถจดทะเบียน
  โปรโมชั่นนี้ได้
เงื่อนไขการรับสิทธิ์เพิ่มเติม แพ็กเกจ U-ZEED สำหรับนักเรียน และเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปี
 • เบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการย้ายค่าย / เปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน มาสมัครแพ็กเกจ U-ZEED สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปี ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อเจ้าของเบอร์ได้
 • เบอร์ที่เป็นชื่อเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปี ไม่สามารถทำการย้ายค่าย/เปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน เพื่อมาสมัครแพ็กเกจ U-ZEED สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปี ได้
 • เบอร์ที่เป็นชื่อผู้ปกครอง สามารถทำการย้ายค่าย/เปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน เพื่อมาสมัครแพ็กเกจ U-ZEED สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปี ได้ตามปกติ
 • เมื่อมีการจดทะเบียนแพ็คเกจ U-ZEED สำหรับนักเรียน และเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปี หมายเลขอ้างอิงสำหรับใช้จดทะเบียนจะเป็นหมายเลขของผู้ปกครองเท่านั้น
 • ใบแจ้งค่าบริการจะเรียกเก็บไปยังผู้ที่จดทะเบียน ซึ่งระบุชื่อในเอกสารเป็นชื่อผู้ปกครองที่ประสงค์จะจดทะเบียนให้บุตรหลานเท่านั้น
 • เบอร์ผู้ปกครอง (เบอร์อ้างอิง) ที่ใช้จดทะเบียน จะติดเงื่อนไขสัญญานาน 12 เดือน นับจากวันเปิดเบอร์ สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปี ห้าม ย้ายค่าย/เปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงิน /เปลี่ยนชื่อเจ้าของ /ยกเลิกเบอร์
 • กรณีเบอร์ผู้ปกครอง (เบอร์อ้างอิง) ไม่อยู่ภายในเงื่อนไขสัญญาของโครงการ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับแพ็กเกจสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปี ไปเป็นแพ็กเกจอื่นๆตามที่บริษัทฯ กำหนด
เงื่อนไขการรับสิทธิ์แพ็กเกจ U-ZEED สำหรับนักศึกษา
 • แพ็กเกจนี้สำหรับนักศึกษา อายุ 17-24 ปี ที่ขอรับสิทธิ์ พร้อมแสดงบัตรนักศึกษาที่ระบุว่ายังคงสถานะนักศึกษาของสถาบัน
  อุดมศึกษา
  ในประเทศไทย โดยสามารถรับได้ 1 สิทธิ์ต่อ 1 บัตร เท่านั้น
 • ชื่อจดทะเบียนหมายเลขเอไอเอสรายเดือนตรงกันกับชื่อ-นามสกุลในบัตรนักศึกษาที่ขอรับสิทธิ์
เงื่อนไขแพ็กเกจ U-ZEED
 • เฉพาะลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ระบบรายเดือน/ลูกค้าย้ายค่าย/ลูกค้าที่เปลี่ยนจากระบบเติมเงินเป็นรายเดือน
 • ค่าบริการส่วนเกิน โทรทุกเครือข่ายและ VDO Call นาทีละ 0.69 บาท (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที), SMS ข้อความละ 2 บ. และ MMS ข้อความละ 3 บ.
 • อินเทอร์เน็ตหากใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถใช้งานต่อเนื่องที่ความเร็ว 128 kbps สำหรับแพ็กเกจ 299 บ., สามารถใช้งานต่อเนื่องที่ความเร็ว 384 kbps สำหรับแพ็กเกจ 499 บ. และ 599 บ.
 • สิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่จำกัด สำหรับใช้งานแอปพลิเคชัน LINE, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Google Meet, Office 365, ZOOM, AIS PLAY, VIU, Game ROV, Game Free Fire และ Game PUBG M เท่านั้น
 • ค่าบริการแพ็กเกจนี้ไม่รวมค่า license และค่าสมัครการใช้บริการอื่นๆ ในการใช้งาน Google Meet, Office 365 และ ZOOM
 • สิทธิ์โทรฟรี AIS สามารถโทรฟรีได้สูงสุดครั้งละไม่เกิน 1 ชม. ค่าโทรส่วนเกินและโทรเครือข่ายอื่นนาทีละ 0.69 บ.
 • รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล
เงื่อนไขรับสิทธิ์ YouTube Premium
 • รับสิทธิ์ดูฟรีผ่านมือถือนาน 3 เดือน (ค่าบริการอินเทอร์เน็ตคิดตามแพ็กเกจที่ลูกค้าใช้งานอยู่)
 • รับสิทธิ์ YouTube Premium กด*656*1#โทรออก รอรับข้อความทาง SMS และดำเนินการเช็กสิทธิ์ตามขั้นตอน (ใช้บัญชี gmail ในการลงทะเบียนรับสิทธิ์)
 • สงวนสิทธิ์ลูกค้า 1 หมายเลข ต่อการรับสิทธิ์ 1 ครั้ง ต่อ 1 Email ในการลงทะเบียนรับสิทธิ์ตลอดโครงการ
 • หากเคยรับสิทธิ์การใช้งานและทดลองใช้ฟรี YouTube Premium, YouTube Music Premium, Google Play Music และ YouTube Red ในระยะเวลาย้อนหลัง 12 เดือนมาก่อน ไม่สามารถรับสิทธิ์นี้ได้ รวมถึงไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์จากโครงการอื่น
 • หลังจากรับสิทธิ์ดูฟรีครบ จะถูกคิดค่าบริการ YouTube Premium ในระบบปฏิบัติการ Android และ iOS เดือนละ 159 บ. (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กรณีชำระผ่านระบบ iTunes เดือนละ 209 บ. (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
แพ็กเกจรายเดือนสำหรับนักศึกษา ย้ายค่าย เปิดเบอร์ใหม่ และเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน
เงื่อนไข
เงื่อนไขแพ็กเกจ 4G Max Speed University
 • แพ็กเกจนี้สำหรับนักศึกษา อายุ 17-24 ปี ที่ขอรับสิทธิ์ พร้อมแสดงบัตรนักศึกษาที่ระบุว่ายังคงสถานะนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยสามารถรับได้ 1 สิทธิ์ต่อ 1 บัตร เท่านั้น (รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล)
 • ชื่อจดทะเบียนหมายเลขเอไอเอสรายเดือนตรงกันกับชื่อ-นามสกุลในบัตรนักศึกษาที่ขอรับสิทธิ์
 • เฉพาะลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ระบบรายเดือน ลูกค้าย้ายค่าย และ ลูกค้าเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน
 • การใช้งาน Internet 4G ใช้ได้ไม่จำกัด สามารถใช้งานที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 300 Mbps, Internet 3G ใช้ได้ไม่จำกัด สามารถใช้งานที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 42Mbps
 • ค่าบริการส่วนเกิน โทรทุกเครือข่าย/VDO Call นาทีละ 1.50บ. (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที), SMS ข้อความละ 3 บ. และ MMS ข้อความละ 4 บ.
 • สิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER WiFi ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการใช้งานในลักษณะ BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot หรือการรับส่งข้อมูลในปริมาณสูงผิดปกติ เกินบุคคลทั่วไปพึงใช้งาน หรือมีการใช้งานที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานโดยรวม เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ และเพื่อให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
 • บริษัทฯ ขอสงวน สิทธิ์ในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสม เช่น จำกัดหรือลดความเร็วในกรณีที่พบว่ามีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่าง ต่อเนื่อง การใช้งาน BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot การดาวน์โหลด และ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์ หรือมีการใช้ซึ่งส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการรายอื่น หรือกระทบต่อเครือข่ายการให้บริการโดยรวมของบริษัท
 • สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไป ได้ และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนเจ้าของหมายเลข
 • อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขสิทธิ์ JOOX VIP
 • สำหรับลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจ 4G Max Speed University รับสิทธิ์ JOOX VIP 1 เดือน พร้อมฟรีเน็ตไม่จำกัด โดยกด *979*1# (โทรออก) เพื่อรับสิทธิ์
 • กรุณารอรับ SMS ยืนยัน และดำเนินตามขั้นตอน
 • หลังจากครบระยะเวลารับสิทธิ์ 1 เดือน ระบบจะสมัคร JOOX VIP ให้อัตโนมัติ โดยมีบริการ 99 บาทต่อเดือน
เงื่อนไขสิทธิ์ PLAY FAMILY
 • สิทธิ์ PLAY FAMILY ฟรี 6 เดือน (ไม่คิดค่าเน็ต) สำหรับลูกค้าเอไอเอสแบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • กรุณารอรับ SMS ยืนยัน เพื่อกดรับสิทธิ์และเริ่มใช้งานแพ็กเกจ โดยสามารถรับสิทธิ์ได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เริ่มใช้งานแพ็กเกจหลัก หากเลยกำหนดการรับสิทธิ์ 30 วัน ไม่สามารถคืนสิทธิ์ได้
 • หากมีแพ็กเกจเสริม PLAY PREMIUM และ PLAY FAMILY อยู่แล้ว ไม่สามารถรับสิทธิ์นี้ได้ รวมถึงไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์จากโครงการอื่น
 • สงวนสิทธิ์ 1 หมายเลข ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • รับชมได้สูงสุด 2 อุปกรณ์พร้อมกัน
 • สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน AIS PLAY รองระบบปฏิบัติการ Android 4.1 และ iOS 8.0 ขึ้นไป ดาวน์โหลดฟรี โทร. *357# หรือ ผ่าน App Store และ Google Play Store
 • ก่อนครบกำหนดสิทธิ์ดูฟรี ระบบจะส่งข้อความ (SMS) แจ้งเตือนการต่ออายุการใช้แพ็กเกจ PLAY FAMILY ล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าบริการเดือนถัดไป เดือนละ 119 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอินเทอร์เน็ต
 • สิทธิ์การใช้งานฟรีสามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ หรือ โอนเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขรับสิทธิ์ YouTube Premium
 • รับสิทธิ์ดูฟรีผ่านมือถือนาน 6 เดือน (ค่าบริการอินเทอร์เน็ตคิดตามแพ็กเกจที่ลูกค้าใช้งานอยู่)
 • รับสิทธิ์ YouTube Premium กด*656*1#โทรออก รอรับข้อความทาง SMS และดำเนินการเช็กสิทธิ์ตามขั้นตอน (ใช้บัญชี gmail ในการลงทะเบียนรับสิทธิ์)
 • สงวนสิทธิ์ลูกค้า 1 หมายเลข ต่อการรับสิทธิ์ 1 ครั้ง ต่อ 1 Email ในการลงทะเบียนรับสิทธิ์ตลอดโครงการ
 • หากเคยรับสิทธิ์การใช้งานและทดลองใช้ฟรี YouTube Premium, YouTube Music Premium, Google Play Music และ YouTube Red ในระยะเวลาย้อนหลัง 12 เดือนมาก่อน ไม่สามารถรับสิทธิ์นี้ได้ รวมถึงไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์จากโครงการอื่น
 • หลังจากรับสิทธิ์ดูฟรีครบ จะถูกคิดค่าบริการ YouTube Premium ในระบบปฏิบัติการ Android และ iOS เดือนละ 159 บ. (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กรณีชำระผ่านระบบ iTunes เดือนละ 209 บ. (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เมื่อยกเลิก/เปลี่ยนแปลงแพ็กเกจแล้ว สิทธิ์ใช้งานฟรีจะสิ้นสุดลงทันที ไม่สามารถรับสิทธิ์ใหม่ได้ รวมถึงม่ามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์โครงการอื่นได้