เพื่อการเชื่อมต่อ แบบอัตโนมัติ
เลือกเครือข่าย WiFi ชื่อ AIS SMART Login

(สำหรับลูกค้าแพ็กเกจรายเดือนต่อเนื่อง)

เพื่อการเชื่อมต่อ แบบต่อครั้ง
เลือกเครือข่าย WiFi ชื่อ [email protected] AIS SUPER WiFi

(สำหรับลูกค้าแพ็กเกจ รายชั่วโมง รายวัน)

สำหรับลูกค้า

สำหรับลูกค้า

สำหรับลูกค้า

และลูกค้า

เลือกตั้งค่า WiFi
และเปิดเชื่อมต่ออัตโนมัติ

ระบบถามรหัสผ่าน
กด 3881# ขอรหัสผ่านฟรี

เทคนิคการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
ยกเลิกการใช้ [email protected] AIS SUPER WiFi

*เฉพาะลูกค้าที่เคยทำการเชื่อมต่อแล้ว

1เปิด WiFi
2เลือก AIS SMART Login แล้วกดปุ่ม
3เปิดเชื่อมต่ออัตโนมัติเพื่อใช้งานได้ทันที
1เข้าระบบ ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
2กดปุ่ม เชื่อถือ เพื่อใช้งานทันที
1เลือก [email protected] AIS SUPER WiFi แล้วกดปุ่ม
2เลือก เลิกใช้เครือข่ายนี้

เลือกตั้งค่า WiFi
และเปิดเชื่อมต่ออัตโนมัติ

เครื่องไม่รองรับ EAP-SIM
กด 3881# ขอรหัสผ่านฟรี

เทคนิคการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
ยกเลิกการใช้ [email protected] AIS SUPER WiFi

*เฉพาะลูกค้าที่เคยทำการเชื่อมต่อแล้ว

1เปิด WiFi
2เลือก AIS SMART Login
3วิธี EAP เลือก SIM แล้วกดเชื่อมต่อ เพื่อใช้งานได้ทันที
1วิธี EAP เลือก PEAP แล้วเลื่อนหน้าจอ
2ใส่ชื่อผู้ใช้ : เบอร์มือถือและรหัสผ่าน กด “เชื่อมต่อ” เพื่อใช้งานได้ทันที
1กดที่สัญญาณ [email protected] AIS SUPER WiFi ค้าง
2เลือก ลืมเครือข่าย
1เข้าเมนู Settings เลือก WiFi
2เลือกสัญญาณ [email protected] AIS SUPER WiFi
3ใส่ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน กดลงชื่อเข้าใช้เพื่อเริ่มใช้งาน AIS SUPER WiFi
4เมื่อลงชื่อเข้าใช้สำเร็จ สามารถใช้งาน AIS SUPER WiFi ได้ทันที
  • วิธีการเข้าใช้งานสำหรับ Multi-SIM
    • ซิมหลัก ให้เลือกใช้เครือข่าย AIS SMART Login, ซิมรอง ให้เลือกใช้เครือข่าย [email protected] AIS SUPER WiFi
    • สามารถใช้ WiFi ได้ 1 เครื่องต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งานเท่านั้น
  • วิธีการเข้าใช้งานสำหรับ Notebook เลือกใช้เครือข่าย [email protected] AIS SUPER WiFi เท่านั้น