ตั้งแต่ 20 พ.ค. 63 หมายเลขบริการของ TOT คือ โทร.1100 1133 1177 1477 และหมายเลขสถานีวิทยุ จส.100 โทร.1137 จะมีการเปลี่ยนแปลงในการคิดค่าบริการ โดยคิดค่าบริการตามอัตราปกติโทรนอกเครือข่าย ตามแพ็กเกจปัจจุบันของลูกค้า

เลขหมาย หน่วยงานหรือบริษัท
1100 ศูนย์บริการข่าวสารข้อมูล TOT Contact Center บมจ.ทีโอที
1133 ศูนย์บริการสอบถามเลขหมายโทรศัพท์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บมจ.ทีโอที
1137 ศูนย์รับแจ้งข้อมูลการจราจร สถานีวิทยุ จส. 100 บริษัท แปซิฟิก คอร์ปอเรชั่น
1177 ศูนย์บริการรับแจ้งโทรศัพท์ขัดข้อง บมจ.ทีโอที
1477 ศูนย์บริการรับแจ้งเหตุขัดข้องวงจรสื่อสารข้อมูล (Lease Line ขัดข้อง) บมจ.ทีโอที