โอกาสประสบความสำเร็จทางธุรกิจ

ส่งผลงาน

Business Focus

ธุรกิจ 4 ประเภทที่ AIS The StartUp ให้ความสนใจ

AIS New
Business

AIS EXISTING BUSINESS

5G TECHNOLOGY

Others

หากคุณคือผู้ประกอบการและมีธุรกิจที่ตอบโจทย์ธุรกิจของเรา
สามารถส่งผลงานเพื่อเข้าร่วม Monthly pitching!! ได้ทุกเดือน

คลิก ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

10 Exclusive Offers

สิทธิประโยชน์สำหรับสตาร์อัพที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ AIS The StartUp มีดังนี้

โอกาส ได้รับสิทธิประโยชน์รอคุณอยู่

สมัคร!!

Our Achievements

การันตีโดยรางวัลระดับโลก AIS The StartUp สร้างความร่วมมือกับสตาร์ทอัพ
ทำให้เกิดธุรกิจขึ้นจริง โดยที่ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างทั้ง
“Investment” และ “Alignment”

และปัจจุบันมีสมาชิกร่วมกว่า 50 สินค้าและบริการ โดยแต่ละปี AIS The StartUp
เชื่อมโยงและแนะนำไปยังหน่วยงานอื่นๆ ของ AIS มากกว่า 60 บริษัท
มีการติดต่อประสานงาน พันธมิตรใน Ecosystem ทั้งในและต่างประเทศ

ดู Portfolio ทั้งหมด

Success Stories

ความสำเร็จบางส่วนของสตาร์อัพที่ได้สร้างความร่วมมือกับ AIS The StartUp

ความสำเร็จต่อไปอาจคือคุณก็ได้
สมัครเข้าร่วม AIS The StartUp เลย


คลิก!!