โครงการ ญาติเยี่ยมทางไกลผ่านระบบออนไลน์

เอไอเอส ร่วมกับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมกันจัด โครงการ ญาติเยี่ยมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ โดยนำเทคโนโลยีเครือข่ายไฟเบอร์แท้ 100% และ Smart Messaging พร้อมระบบ Skype for Business มาพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ และฟังก์ชั่นการใช้งาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ผู้ปกครอง เด็ก/เยาวชน ที่มีความประสงค์จะเยี่ยม เด็ก/เยาวชน แต่เนื่องจากติดปัญหาเรื่องการเดินทาง ให้สามารถเยี่ยมบุตรหลานได้สะดวกยิ่งขึ้นผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ซึ่งถือเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันในครอบครัว ช่วยให้เยาวชนที่อยู่ระหว่างถูกคุมประพฤติได้ใกล้ชิดกับครอบครัวมากยิ่งขึ้น พร้อมกลับคืนเป็นคนดีสู่สังคม โดยได้จัดทำโครงการนำร่อง 2 แห่ง ได้แก่

  • 1.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัดราชบุรี เขต 2
  • 2.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ เขต 7
Document