โครงการ เอไอเอส กลุ่มอินทัชสร้างโอกาสทางการศึกษา

เอไอเอส และบริษัทในกลุ่มอินทัช ประกอบด้วย อินทัช และไทยคม โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของเยาวชนไทย ซึ่งนับเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินชีวิตและการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน โดยมีครูและโรงเรียนเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความสามารถของเยาวชน

โครงการกลุ่มอินทัช สร้างโอกาสทางการศึกษา ได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2558 ปัจจุบันจัดขึ้นเป็นปีที่ 4 บริษัทในกลุ่มอินทัช จะหมุนเวียนกันมอบทุนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศปีละ 1 ครั้ง

ในแต่ละปีบริษัทฯ จะมอบทุนการศึกษาเป็นเงินจำนวน 1,700,000 บาท แบ่งเป็น

  • - โรงเรียน จำนวน 10 ทุน ทุนละ 50,000 บาท
  • - ครู จำนวน 10 ทุน ทุนละ 20,000 บาท
  • - นักเรียน จำนวน 200 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

โดย AIS ได้มอบทุนในพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ปีที่ 1 พ.ศ.2558 จ.ยะลา ร่วมกับ กอรมน.

ปีที่ 2 พ.ศ.2559 จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับ กอรมน.

ปีที่ 3 พ.ศ.2560 จ.ปัตตานี ร่วมกับ กอรมน.

ปีที่ 4 พ.ศ.2561 จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ จ.เชียงใหม่


อัลบั้ม

Document