โครงการ เอไอเอส สนับสนุนระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

การนำโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการสื่อสาร เข้าไปร่วมยกระดับคุณภาพชีวิต อำนวยความสะดวกให้ คนไทยในพื้นที่ห่างไกล ภายใต้แนวคิด “DIGITAL FOR THAIS” ที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามายกระดับโครงสร้างพื้นฐานในระบบการสื่อสารโทรคมนาคมในพื้นที่ต่างๆ โดยได้ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในพื้นที่ดังนี้

1.ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม

2.ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านมูเซอหลังเมือง

3.ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มรว.เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน

4.ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา(บ้านห้วยปุ้ม)


อัลบั้ม

Document