รุ่นมือถือ

Galaxy A11

สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่, ย้ายค่ายเบอร์เดิม
และเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน
* ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS

Galaxy A21s

   
 
 

Galaxy A31

   
 
 

Galaxy A51

   
 
 

Galaxy A71

   
 
 

Galaxy A71 5G

   
 
 

ราคาปกติ
(บาท)
3,999 5,299

RAM:3GB l ROM:32GB

6,299

RAM:6GB l ROM:64GB

8,999 9,990

RAM:6GB l ROM:128GB

10,690

RAM:8GB l ROM:128GB

13,990 19,990
ราคาพิเศษ
(บาท)
1,289 1,189 39 3,589 3,089 4,289 3,289 4,489 2,999 6,490 4,990 6,690 5,690 3,690 9,490 7,990 6,990 10,989 9,489 8,489
สำหรับลูกค้าย้ายค่าย ลดเพิ่ม 1,000 บ.
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal MORE
/ 5G Hot Deal MAXX
(บาท)
499 (4G MORE) 599 /
699 (5G MAXX)
499 /
699 (5G MAXX)
499 699 499 699 499 699 499 699 499 699 899 499 699 899 699
(5G Hot Deal MAXX)
899
(5G Hot Deal MAXX)
1,199
(5G Hot Deal MAXX)
พร้อม
ชำระล่วงหน้า
(บาท)
900 500 3,700 800 1,000 800 1,500 1,500 2,500 1,000 2,000 1,000 1,500 3,000 1,000 2,000 2,500 2,000 2,200 3,000
สั่งซื้อผ่าน
online store

*Samsung Galaxy A ทุกรุ่น เครื่องจะถูกล็อก หากค้างชำระค่าบริการ


รุ่นมือถือ

Galaxy A10s

สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่, ย้ายค่ายเบอร์เดิม
และเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน
* ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS

ราคาปกติ
(บาท)
3,699
ราคาพิเศษ
(บาท)
1,689 1,389
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal
MORE
(บาท)
499 699
พร้อม
ชำระล่วงหน้า
(บาท)
600

*Samsung Galaxy A ทุกรุ่น เครื่องจะถูกล็อก หากค้างชำระค่าบริการ

เงื่อนไข

 • ติดสัญญาใช้บริการต่อเนื่อง นาน 12 เดือน
 • ราคาเครื่องโทรศัพท์รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • จำกัดสิทธิ์ผู้ใช้บริการ 1 เลขหมายบัตรประชาชน รับสิทธิ์ซื้อเครื่องโทรศัพท์ราคาพิเศษได้ไม่เกิน 2 สัญญา (1 เลขหมายโทรศัพท์รับสิทธิ์ซื้อได้ 1 เครื่อง)
 • กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกบริการ หรือขอยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเงินค่าปรับเท่ากับมูลค่าส่วนลดค่าเครื่องที่ลูกค้าได้รับ

เงื่อนไขการซื้อเครื่องราคาพิเศษ โดยไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า ผู้ใช้บริการรับทราบเงื่อนไขการชำระเงินค่าบริการและยินยอมให้บริษัทดำเนินการดังต่อไปนี้

 • ส่งข้อความเพื่อแจ้งเตือนหากเกินกำหนดการนัดชำระค่าบริการและหมายเลขถูกระงับการโทรออก
 • ดำเนินการล็อกเครื่องโทรศัพท์หากผู้ใช้บริการละเลยหรือเพิกเฉยการชำระค่าบริการภายในระยะเวลาที่กำหนดและหมายเลขถูกระงับการโทรออกและรับสายเข้า

เงื่อนไขแพ็กเกจ 5G Hot Deal MAXX

ค่าบริการส่วนเกิน

 • โทรทุกเครือข่าย/VDO Call นาทีละ 1.50บ. (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที), SMS ข้อความละ 3 บ. และ MMS ข้อความละ 4 บ. (ไม่รวมภาษี)
 • อัตราค่าบริการคิดตามการใช้งานจริงเป็นนาที/รอบบิล (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ระยะเวลารับสิทธิ์ 15 รอบบิล

แพ็กเกจ 699 – 899 บ.

 • แพ็กเกจ 699 บาท สามารถใช้เน็ต 5G/4G จำนวน 50GB หลังจากนั้นเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps, โทรฟรีในเครือข่ายเอไอเอสไม่อั้น (โทรฟรีสูงสุดครั้งละ 60 นาที) และ โทรนอกเครือข่าย 50 นาที
 • แพ็กเกจ 899 บาท สามารถใช้เน็ต 5G/4G จำนวน 80GB หลังจากนั้นเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps, โทรฟรีในเครือข่ายเอไอเอสไม่อั้น (โทรฟรีสูงสุดครั้งละ 60 นาที) และ โทรนอกเครือข่าย 70 นาที

แพ็กเกจ 1,199 – 1,999 บ.

 • โทรฟรีในเครือข่ายเอไอเอสไม่อั้น (โทรฟรีสูงสุดครั้งละ 60 นาที)
 • เน็ต 5G/4G/3G ไม่จำกัด สามารถใช้งานที่ความเร็วสูงสุด 1Gbps
 • ไม่สามารถใช้งานร่วมกับบริการ Multi SIM
 • สิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER WiFi ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi
 • เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ และเพื่อให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวน สิทธิ์ในการบริหารจัดการเครือข่ายตามคระยะเสวามเหมาะสม เช่น จำกัดหรือลดความเร็วในกรณีที่พบว่ามีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่าง ต่อเนื่อง การใช้งาน BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot การดาวน์โหลด และ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์ หรือมีการใช้ซึ่งส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการรายอื่น หรือกระทบต่อเครือข่ายการให้บริการโดยรวมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการใช้งานในลักษณะ BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot หรือการรับส่งข้อมูลในปริมาณสูงผิดปกติ เกินบุคคลทั่วไปพึงใช้งาน หรือมีการใช้งานที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานโดยรวม
 • สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไป ได้ และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนเจ้าของหมายเลข

เงื่อนไขพิเศษ : สิทธิ์ รับซิมฟรี 50GB สูงสุด 4 ซิม

 • ลูกค้าจดทะเบียนแพ็กเกจ 5G Hot Deal MAXX > รับสิทธิ์ซิม Service 5G/4G/3G ปริมาณเน็ตฟรี 50GB/ซิมฟรี (ไม่มีค่าบริการซิมและค่าแพ็กเกจซิม)
  - ราคา 1,999 บ. รับสิทธิ์ฟรีสูงสุด 4 ซิม
  - ราคา 1,699 บ. รับสิทธิ์ฟรีสูงสุด 3 ซิม
  - ราคา 1,399 บ. รับสิทธิ์ฟรีสูงสุด 2 ซิม
  - ราคา 1,199 บ. รับสิทธิ์ฟรี 1 ซิม
 • ลูกค้าจดทะเบียนซิมฟรีภายใต้ชื่อ และบัตรประชาชนเดียว กับ Main 5G Hot Deal MAXX *และไม่สามารถเปลี่ยนโปรอื่นๆ ระหว่าง 15 รอบบิล
 • หลังจากสิ้นสุด 15 รอบบิล ซิมฟรี 50GB > จะเปลี่ยน Main Pro เป็น 4G MAX SPEED ราคา 299 บ.
 • กรณีรับซิมฟรีสูงสุด 4 ซิม ระยะเวลาโปรฟรีจะ end date เท่ากับแพ็กเกจหลัก 15 รอบบิล ตามรอบบิลแพ็กเกจหลัก < แนะนำให้หน้างานแจ้งลูกค้ารับซิมตามสิทธิ์ในวัน Activated Pack เพื่อใช้งานได้เต็มสิทธิ์>> ** แนะนำลูกค้า รับซิมตามจำนวนสิทธิ์ของแพ็กเกจในครั้งเดียว โดยจะเริ่มโปรฟรีวันเดียวกับ Main pack (ระยะเวลารับซิมไม่เกิน 30 วันหลังจดทะเบียนเบอร์หลัก)
 • ลูกค้าจดทะเบียนซิมได้ไม่เกิน cap limited mobile สูงสุด 5 ซิม/ 1 บัตรประชาชน < *หน้างาน Empowerment กรณีลูกค้า NEW ไม่เกิน 3 ซิมใน 90 วันแรก>
 • กรณีลูกค้า active next bill ให้สถานะเป็น ACTIVE โปรหลัก 5G Hot Deal MAXX ก่อนถึงสามารถรับซิมฟรีได้
 • หลังใช้งานเน๊ตครบ 50GB ความเร็วจะปรับความเร็วที่ 128 Kbps ซิมฟรีนี้สามารถซื้อ On Top ได้โดยจะเรียกเก็บค่า On-Top ต่างๆภายใต้ชื่อ และบัตรประชาชนเดียวกับ Main 5G Hot Deal MAXX
 • กรณียกเลิก/เปลี่ยนโปร/เปลี่ยนเจ้าของ ซิมฟรีภายใต้เจ้าของเดียวกันจะมีผลสิ้นสุดทุกซิม และจะปรับเป็นใช้โปร 4G MAX SPEED ราคา 299 บ.
 • กรณีเปลี่ยน 5G Hot Deal MAXX ราคาสูงขึ้น > เช่น ราคา 1199 รับสิทธิ์ 1 ซิมแล้วอีก 3 เดือนเปลี่ยนแพ็กเป็น 1699 สามารถรับซิมเพิ่มได้อีก 3 ซิม (รวม 4 ซิม) โดยซิมใบแรกจะสิ้นสุดตามรอบ 1199 และ 3 ซิมใหม่จะหมดตามรอบ 1699
 • กรณีเปลี่ยน 5G Hot Deal MAXX ราคาน้อยกว่าเดิม > เปลี่ยนจาก 1699 เป็น 1199 ซิมฟรีทั้ง 3 ซิมจะเปลี่ยนเป็นแพ็ก 4G MAX SPEED 299บ. และหลุดความสัมพันธ์จากเบอร์หลัก
 • กรณีลูกค้าสมัคร 5G Hot Deal MAXX 1699 พอต้นปีลูกค้าเปลียนแพ็กลง ดังนั้นซิมฟรี 3 ซิมจะเปลี่ยนเป็น 4G MAX SPEED 299 ทุกกรณี และตัดความสัมพันกับเบอร์หลัก ลูกค้าใช้มาจนครบ 12 รอบบิล ก็มาเปิดเบอร์ใหม่ราคา 1699 เพื่อรับสิทธิ์ 3 ซิม กรณีนี้ลูกค้าสามารถรับซิมฟรีได้ตามสิทธิ์ เปืดเบอร์ใหม่ แต่จะไม่เกิน limit mobile เช่นรอบแรกรับไป 3 รวมเบอร์หลักเป็น 4 ซิมและ จะรับเพิ่มได้อีก 1 ซิมเท่านั้น
 • ช่องทางการรับซิม สามารถจดทะเบียนรับซิมที่ AIS shop, AIS Shop by partner, AIS Telewiz , ตัวแทนจำหน่าย (Dealer) และ AIS Buddy ที่มีการขายซิม AIS Postpaid, Direct Sale
 • สิทธิ์ AIS Super WiFi/ Serenade/ AR service/ VR service ไม่สามารถรับสิทธิ์ร่วมได้
 • สิทธิ์การรับซิมฟรีไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นรับหรือจดทะเบียนแทนได้ กรณีรับไม่เต็มสิทธิ์จะไม่สามารถขอรับเพิ่มได้ ไม่สามารถโอนให้หมายเลขอื่นได้ และสิทธิ์การใช้งานซิมฟรีที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนเจ้าของหมายเลข

เงื่อนไข : ฟรีเน็ตจำนวน 10GB (นาน 3 เดือน) ราคา 699 – 899 บ.

 • สำหรับลูกค้าระบบรายเดือน : เปิดเบอร์ใหม่ จดทะเบียนใหม่ / ย้ายค่าย / เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน จดทะเบียน < 30 วัน เท่านั้น และ มือถือรุ่นรองรับ 5G โดยหมายเลข (MSISDN) และเลขประจำเครื่อง (IMEI) **ต้องไม่เคยรับสิทธิ์ 10GB มาก่อน (ระหว่างเดือนมีนาคม-กันยายน 63) สามารถรับสิทธิ์ได้
 • รับสิทธิ์โดยกด *955 โทรออก และ รอรับ SMS ยืนยัน (การใช้ 5G จะขึ้นกับประสิทธิภาพมือถือที่รองรับการใช้งาน)
 • สิทธิ์รับเน็ตฟรี สำหรับโทรศัพท์และซิมการ์ดที่รองรับ 5G เมื่อสมัครแพ็กเกจ 5G Hot Deal MAXX รับสิทธิ์เน็ตและการใช้งาน 5G/4G/3G > เพิ่มจำนวน 10GB /เดือน นาน 3 รอบบิล (ตัดการใช้งานเน็ตจากแพ็กเกจเน็ตฟรีก่อนแพ็กหลัก)

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ YouTube Premium

 • สำหรับลูกค้าเอไอเอสแบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • สมัครแพ็กเกจ 699 - 1,999 บาท รับสิทธิ์ดูฟรีผ่านมือถือนาน 6 เดือน (ค่าบริการอินเทอร์เน็ตคิดตามแพ็กเกจที่ลูกค้าใช้งานอยู่)
 • รับสิทธิ์ YouTube Premium กด *656*1# โทรออก > รอรับข้อความทาง SMS และดำเนินการเช็กสิทธิ์ตามขั้นตอน (ใช้บัญชี gmail ในการลงทะเบียนรับสิทธิ์)
 • สงวนสิทธิ์ลูกค้า 1 หมายเลข ต่อการรับสิทธิ์ 1 ครั้ง ต่อ 1 email ในการลงทะเบียนรับสิทธิ์ตลอดโครงการ
 • รับสิทธิ์ฟรี YouTube Premium และ YouTube Music Premium (สำหรับลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น) และเป็นผู้ที่ไม่เคยรับสิทธิ์การใช้งาน และทดลองใช้ฟรี YouTube Premium, YouTube Music Premium, Google Play Music และ YouTube Red ในระยะเวลาย้อนหลัง 12 เดือนมาก่อน รวมถึงสิทธิ์จากโครงการอื่นๆ ก่อนหน้านี้ เช่นโครงการซัมซุง
 • หากเคยรับสิทธิ์การใช้งานและทดลองใช้ฟรี YouTube Premium, YouTube Music Premium, Google Play Music และ YouTube Red ในระยะเวลาย้อนหลัง 12 เดือนมาก่อน ไม่สามารถรับสิทธิ์นี้ได้ รวมถึงไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์จากโครงการอื่น
 • หลังจากรับสิทธิ์ดูฟรีครบ จะถูกคิดค่าบริการ YouTube Premium เดือนละ 159 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ระบบ Android และ iOS ไม่รองรับการชำระค่าบริการผ่านใบแจ้งหนี้ AIS รองรับเฉพาะการชำระผ่านบัตรเครคิต/เดบิต และ Paypal เท่านั้น
 • หากมีข้อสงสัยในการรับสิทธิ์ หรือแจ้งปัญหาสามารถติดต่อได้ที่ App Youtube-> Profile มุมขวาบน -> Feedback
 • หากลูกค้าเคยรับสิทธิ์แล้ว แต่ลูกค้ากดสมัครในหน้าทำให้ถูกคิดค่าบริการเลย หากลูกค้าต้องการขอคืนเงิน ให้เข้าไปแจ้งเรื่องผ่าน link
 • กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจสิทธิ์การใช้งานฟรีจะสิ้นสุดทันทีไม่สามารถรับสิทธิ์ใหม่ได้รวมถึงไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับโครงการอื่นได้
 • โปรดแจ้งลูกค้ากดรับสิทธิ์จาก link ที่ได้รับทาง SMS ทันที่ หรือภายใน 30 วันหลังจากสมัครแพ็กเกจเรียบร้อย
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ลูกค้ายังไม่กดรับสิทธิ์จะมี SMS reminder แจ้งเตือนอีกครั้งภายใน 15 วัน

เงื่อนไขแพ็กเกจ PLAY PREMIUM

 • สิทธิ์รับ PLAY PREMIUM ชมฟรีนาน 3 รอบบิล 1 เลขหมายต่อ 1 สิทธิ์ เมื่อสมัครแพ็กเกจ 5G Hot Deal MAX สำเร็จ จะได้รับ SMS แจ้งให้ดำเนินการกดรับสิทธิ์แพ็ก Play Premium ฟรี เมื่อสมัครแพ็กเกจ PLAY PREMIUM สำเร็จ > ระบบจะส่งข้อความ SMS เพื่อยืนยันการสมัครใช้แพ็กเกจ
   ตัวอย่าง SMS ที่ใช้กดรับสิทธิ์ เมื่อสมัคร main pro สำเร็จ TH: คุณได้รับสิทธิพิเศษจากเพ็กเกจหลักของคุณ กดลิงค์เพื่อตรวจสอบและรับสิทธิ์__ใส่ลิงค์ RCU__ EN: You have received privileges from your main package. To check and redeem, please click __ใส่ลิงค์ RCU__
   ตัวอย่าง SMS WELCOME เมื่อสมัครแพ็ก Play Premium สำเร็จ TH: คุณได้รับสิทธิ์ชม PLAY PREMIUM ฟรี 3 เดือน จากนั้นค่าบริการ 199 บาท/เดือน เริ่ม%1 ก่อนคิดค่าบริการเดือนถัดไปจะมี SMS แจ้งเตือน พร้อมสิทธิ์ชม VIU PREMIUM และ beIN SPORTS CONNECT ฟรีสูงสุด 12 เดือน รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://www.ais.co.th/play/ EN: You have got PLAY PREMIUM free 3 months after that 199 THB/month start %1, you will receive SMS before being charged. You can also enjoy VIU PREMIUM and beIN SPORTS CONNECT up to 12 months for free. More info. http://www.ais.co.th/play/en/
 • สำหรับลูกค้าเอไอเอส รายเดือนที่จดทะเบียน หรือ แสดงตนเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในนามบุคคลธรรมดา เท่านั้น
 • ลูกค้าที่มีแพ็กเกจ Play Premium, Play Family หรือแพ็กเกจ Play อื่นๆ ที่ชำระค่าบริการรายเดือนอยู่แล้ว ไม่สามารถรับสิทธิ์ซ้ำได้ ลูกค้าต้องทำการยกเลิกแพ็กเกจที่มีอยู่ก่อน ถึงสามารถรับสิทธิ์ได้
 • ลูกค้าที่มีแพ็กเกจ Play Premium แบบใช้งานฟรีอยู่แล้ว X ไม่สามารถรับสิทธิ์ซ้ำได้ > ลูกค้าต้องทำการยกเลิกแพ็กเกจที่มีอยู่ก่อน ถึงสามารถรับสิทธิ์ได้
 • ลูกค้าที่มีแพ็กเกจ Play Family แบบใช้งานฟรีอยู่แล้ว สามารถรับสิทธิ์ได้ โดยระบบจะเพิ่มแพ็กเกจฟรี Play Premium ใหม่ นับระยะเวลาเริ่มต้นใช้งานใหม่ นาน 3 รอบบิล ส่วนแพ็กเกจฟรีเดิมของลูกค้าจะยัง active เหมือนเดิมและมีอายุการใช้งานเท่าเดิม
 • เมื่อครบสิทธิ์ดูฟรี 3 เดือนแรก ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการผ่านบิลเอไอเอสในเดือนต่อไป เดือนละ 199 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 • ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนการต่ออายุการใช้งานแพ็กเกจล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการคิดค่าบริการ 199 บาท
   ตัวอย่าง SMS แจ้งเตือนล่วงหน้า TH: สิทธิพิเศษแพ็กเกจ PLAY PREMIUM ชมฟรี 3 เดือน ของคุณจะสิ้นสุดช่วงใช้ฟรีในวันที่ %1 จากนั้นจะเริ่มคิดค่าบริการปกติ 199 บาท/เดือน เช็ก/เปลี่ยนแปลงแพ็กได้ที่ www.ais.co.th/myais (ขออภัยหากท่านยกเลิกบริการแล้ว) EN: Your PLAY PREMIUM package will end the 3-months FREE period on %1, and will continue at normal rate of 199 THB/month afterward. To check/change, click www.ais.co.th/myais (please accept our apology if you already canceled this package)
 • สามารถรับชม VIU Premium และ beIN SPORTS CONNECT จากแพ็กเกจ PLAY PREMIUM ได้ฟรีสูงสุด 12 รอบบิล หากลูกค้าทำการยกเลิกแพ็กเกจเสริม PLAY PREMIUM สิทธิ์ในการรับชม VIU ฟรี และ beIN SPORTS CONNECT ฟรี จะถูกยกเลิกพร้อมกันทันที
 • แพ็กเกจ PLAY PREMIUM รวมความบันเทิงคุณภาพจากช่องพรีเมี่ยมดัง 31 ช่อง พร้อมสิทธิพิเศษรับชมแอป VIU และ beIN SPORTS CONNECT ฟรีสูงสุด 12 รอบบิล
 • จำกัดสิทธิ์การใช้งานเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
 • การรับชมผ่านอินเทอร์เน็ตอาจมีค่าบริการ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และช่องทางการรับชมของลูกค้า โดยค่าบริการอินเทอร์เน็ตเป็นไปตามแพ็กเกจที่ลูกค้าใช้งานปัจจุบัน
 • รับชม PLAY PREMIUM ได้สูงสุด 2 อุปกรณ์พร้อมกัน ผ่านแอปพลิเคชัน AIS PLAY บนมือถือที่รองรับระบบปฏิบัติการ Android 4.1 และ iOS 8.0 ขึ้นไป ดาวน์โหลดฟรี โทร.*357# หรือ ผ่าน App Store และ Google Play Store
 • รับชม VIU Premium พร้อมกัน 3 อุปกรณ์ผ่านแอป VIU และ 1 เว็บไซด์ ผ่าน https://www.viu.com
 • รับชม beIN SPORTS ได้ 1 อุปกรณ์ ผ่านแอป beIN SPORTS CONNECT
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไข : AIS VR 4K และ VR Service

 • ลูกค้าสามารถรับสิทธิ์ซื้อเครื่อง AIS VR 4K ราคาพิเศษได้ 1 เครื่อง / 1 หมายเลขเบอร์เอไอเอส รายเดือน
 • รับสิทธิ์ AIS VR 4K ราคาพิเศษ เมื่อใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เอไอเอส แพ็กเกจรายเดือนขั้นต่ำ 599 บาท ขึ้นไป ลูกค้ารับเพิ่มส่วนลดค่าบริการเบอร์เอไอเอสรายเดือน เดือนละ 230 บาท นาน 10 เดือน รวมมูลค่า 2,300 บาท (ไม่รวม VAT)
 • รับสิทธิ์ AIS VR 4K ราคาพิเศษ เมื่อใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เอไอเอส แพ็กเกจรายเดือนขั้นต่ำ 1,099 บาท ลูกค้ารับเพิ่มส่วนลดค่าบริการเบอร์เอไอเอสรายเดือน เดือนละ 375 บาท นาน 10 เดือน รวมมูลค่า 3,750 บาท (ไม่รวม VAT)
 • ส่วนลดรายเดือนจากการซื้อ AIS VR 4K เริ่มมีผลรอบบิลที่ 2 เป็นต้นไป
 • ส่วนลดค่าบริการรายเดือน ไม่รวม VAT
 • ส่วนลดค่าบริการ VR จะสิ่นสุดทันทีเมื่อเปลี่ยนแพ็กเกจที่ต่ำลง
 • กรณีในรอบบิลมีค่าบริการเรียกเก็บน้อยกว่าส่วนลดที่ได้รับส่วนต่างของส่วนลด จะไม่ถูกนำไปเป็นส่วนลดในรอบบิลถัดไป
 • แพ็กเกจ VR Service 199 บาท จะถูกคิดค่าแพ็กเกจต่อเนื่องโดยอัตโนมัติทุกเดือน
 • ค่าแพ็กเกจ VR Service ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เงื่อนไข : AIS 5G Play VR (App)

 • รับสิทธิ์ 6 เดือนสำหรับแพ็กเกจราคา 699 – 899 บ. และ 12 เดือนสำหรับแพ็กเกจราคา 1,199 – 1,999 บ. สามารถโหลด “AIS 5G Play VR” ผ่าน App Store, Play Store และ Huawei Store
 • ฟรีค่าบริการ VR Service มูลค่า 199 บาท /เดือน (ไม่รวม VAT)
 • ตรวจสอบรุ่นมือถือที่รองและข้อมูลเพิ่มเติม www.ais.co.th/5G/VR

เงื่อนไขการรับสิทธิ์เซเรเนด

 • ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์เซเรเนด นานสูงสุด 12 เดือน นับจากวันที่สมัครใช้งานโปรโมชั่น
 • ระบบจะดำเนินการให้สิทธิ์เซเรเนดในกรณีที่ลูกค้าได้รับสิทธิ์เซเรเนดที่สูงกว่าสิทธิ์เซเรเนดเดิม โดยจะมี SMS แจ้ง
 • ระบบจะดำเนินการมอบสถานะเซเรเนดให้อัตโนมัติ โดยจะเห็นสถานะของลูกค้าภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ดำเนินการในระบบเสร็จสิ้น
 • ลูกค้าจะได้รับ Serenade Package
 • กรุงเทพและปริมณฑล ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่สมัครแพ็กเกจสำเร็จ
 • ต่างจังหวัด ภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่สมัครแพ็กเกจสำเร็จ
 • สงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์เซเรเนด กับหมายเลขที่สมัครแพ็กเกจตามที่กำหนดเท่านั้น ไม่สามารถสลับหรือโอนสิทธิ์ไปยังหมายเลขอื่นได้
 • กรณีลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่และต้องการโอนย้ายสถานะ และ Service Year จากเบอร์เก่ามาเบอร์ใหม่ และต้องการสมัคร Serenade Package สำหรับเบอร์ใหม่ สามารถดำเนินการได้ โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เปิดเบอร์ใหม่ ให้ดำเนินการโอนย้ายสถานะและ Service Year มาที่เบอร์ใหม่ก่อน (ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 5 วัน) หลังจากที่เบอร์ใหม่ได้รับการสถานะและ Service Year แล้ว จึงดำเนินการสมัคร Serenade Package ที่เบอร์ใหม่
 • หมายเหตุ SR โอนย้าย Segment + Service Year จากเบอร์เดิม ไปเบอร์ใหม่ พร้อมการ Add Serenade Package ที่หมายเลขใหม่ (มีผล Next Bill) ให้ดำเนินการติดตามผลของ SR และการเริ่มของ Serenade Package ด้วย เนื่องจาก Service Year ของเบอร์เดิม อาจยังไม่ Update มาที่เบอร์ใหม่ ทำให้ Segment ที่ได้รับจาก Serenade Package ไม่ถูกต้อง
 • กรณีลูกค้ายกเลิก/เปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น แล้วไปสมัครโปรโมชั่นอื่นๆ นอกเหนือจากโปรโมชั่นที่ให้สิทธิ์เซเรเนด สิทธิ์เซเรเนดจะสิ้นสุดลงทันที
 • หลังจากระยะเวลารับสิทธิ์เซเรเนดจากการสมัครโปรโมชั่นที่ร่วมโครงการนี้ สิ้นสุดลง หมายเลขนี้จะถูกพิจารณาการรับสิทธิ์เซเรเนดตามหลักเกณฑ์ปกติ
 • ลูกค้าที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระค่าใช้บริการ หรือมีประวัติชำระค่าบริการไม่ตรงกำหนด จะไม่สามารถรับสิทธิ์นี้ได้

เงื่อนไข AIS VR 4K และ VR Service

 • ลูกค้าสามารถรับสิทธิ์ซื้อเครื่อง AIS VR 4K ราคาพิเศษได้ 1 เครื่อง / 1 หมายเลขเบอร์เอไอเอส รายเดือน
 • รับสิทธิ์ AIS VR 4K ราคาพิเศษ เมื่อใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เอไอเอส แพ็กเกจรายเดือนขั้นต่ำ 599 บ. ขึ้นไป ลูกค้ารับเพิ่มส่วนลดค่าบริการเบอร์เอไอเอสรายเดือน เดือนละ 230 บ. นาน 10 เดือน รวมมูลค่า 2,300 บ. (ไม่รวม VAT)
 • รับสิทธิ์ AIS VR 4K ราคาพิเศษ เมื่อใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เอไอเอส แพ็กเกจรายเดือนขั้นต่ำ 1,099 บ. ลูกค้ารับเพิ่มส่วนลดค่าบริการเบอร์เอไอเอสรายเดือน เดือนละ 375 บ. นาน 10 เดือน รวมมูลค่า 3,750 บ. (ไม่รวม VAT)
 • ส่วนลดรายเดือนจากการซื้อ AIS VR 4K เริ่มมีผลรอบบิลที่ 2 เป็นต้นไป
 • ส่วนลดค่าบริการรายเดือน ไม่รวม VAT
 • ส่วนลดค่าบริการ VR จะสิ่นสุดทันทีเมื่อเปลี่ยนแพ็กเกจที่ต่ำลง
 • กรณีในรอบบิลมีค่าบริการเรียกเก็บน้อยกว่าส่วนลดที่ได้รับส่วนต่างของส่วนลด จะไม่ถูกนำไปเป็นส่วนลดในรอบบิลถัดไป
 • แพ็กเกจ VR Service 199 บ. จะถูกคิดค่าแพ็กเกจต่อเนื่องโดยอัตโนมัติทุกเดือน
 • ค่าแพ็กเกจ VR Service ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เงื่อนไข AIS 5G Play VR (App)

 • รับสิทธิ์ 6 เดือน ราคา 199 บ. /เดือน (ไม่รวม VAT) สำหรับแพ็กเกจราคา 699-899 บ. (มูลค่า 1,194 บ.) และ 12 เดือน สำหรับแพ็กเกจราคา 1199-1999 บ. (มูลค่า 2,388 บ.) สามารถโหลด “AIS 5G Play VR” ผ่าน App Store, Play Store และ Huawei Store
 • ตรวจสอบรุ่นมือถือที่รองและข้อมูลเพิ่มเติม www.ais.co.th/5G/VR

เงื่อนไข AIS 5G Play AR (App)

 • รับสิทธิ์ 6 เดือน ราคา 199 บ. /เดือน (ไม่รวม VAT) สำหรับแพ็กเกจราคา 699-899 บ. (มูลค่า 1,194 บ.) และ 12 เดือน สำหรับแพ็กเกจราคา 1199-1999 บ. (มูลค่า 2,388 บ.) สามารถโหลด “AIS 5G Play AR” ผ่าน App Store และ Play Store
 • ตรวจสอบรุ่นมือถือที่รองและข้อมูลเพิ่มเติม www.ais.co.th/5G/AR

เงื่อนไข AIS PLAY VR

 • สิทธิพิเศษลูกค้าสมัครแพ็กหลัก 5G Hot Deal MAXX 1199-1999 บ. รับสิทธิ์ AIS PLAY VR ฟรี 1 หมายเลขหลัก/ 1 สิทธิ์ มูลค่า 950 บ. เฉพาะช่องทาง AIS Shop/ ASP/ TELEWIZ และส่วนลด 20% สำหรับสมัครแพ็กหลัก 5G Hot Deal MAXX SPEED 699-899บ. ที่ช่องทาง AIS Shop / ASP / TELEWIZ / Online Store
 • ลูกค้าสามารถรับสิทธิ์ซื้อ AIS PLAY VR (Drop In) ราคาพิเศษ หรือรับฟรี AIS PLAY VR (Drop In) รวมกันได้ 1 เครื่อง ต่อ 1 หมายเลข
 • ลูกค้ารับสิทธิ์ซื้อ AIS PLAY VR (Drop In) ราคาพิเศษ หรือรับฟรี AIS PLAY VR (Drop In) เมื่อใช้งานแพ็กเกจรายเดือนขั้นต่ำตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ลูกค้า 1 ท่าน (ชื่อ/นามสกุลเดียวกัน) รับสิทธิ์ซื้อ AIS PLAY VR (Drop In) ราคาพิเศษ ไม่รวมในเงื่อนไข 1 ID 2 สัญญาและไม่ติดสัญญา
 • ลูกค้า 1 ท่าน (ชื่อ/นามสกุลเดียวกัน) รับสิทธิ์ฟรี AIS PLAY VR (Drop In) ตกลงเซ็นสัญญา โดยไม่รวมในเงื่อนไข 1 ID 2 สัญญา
 • กรณีลูกค้ารับสิทธิฟรี AIS PLAY VR (Drop In) ด้วยเบอร์ที่ติดสัญญาซื้อเครื่องโทรศัพท์ราคาพิเศษจากโครงการอื่นอยู่ก่อน จะมีผลให้ระยะเวลาสัญญาถูกนับต่อเนื่อง จากสัญญาเดิม
 • ลูกค้ารับสิทธิ์ฟรี AIS PLAY VR (Drop In) ตกลงเซ็นข้อตกลงใช้บริการต่อเนื่องในระบบรายเดือน นาน 3 เดือน โดยตลอดระเยะเวลาสัญญา จะมีผลให้ลูกค้าไม่สามารถดำเนินการดังต่อไปนี้
  • ขอยกเลิกใช้บริการ (Disconnect)
  • ขอโอนย้ายไปใช้งานเครือข่ายอื่น (Port Out)
  • ขอโอนเปลี่ยนชื่อผู้จดทะเบียน (Change Owner)
  • ขอเปลี่ยนเป็นระบบเติมเงิน (Change Charge Type)
  • ขอเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจหลักค่าบริการรายเดือนต่ำกว่าราคาที่กำหนด
 • ลูกค้ารับสิทธิ์ฟรี AIS PLAY VR (Drop In) สามารถขอยกเลิกข้อตกลงฯ ได้โดยการชำระคืนค่าปรับเท่ากับ ส่วนลดค่าเครื่องฯ ตามที่ได้รับให้แก่บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ AIS Cloud Game Blacknut by GAMELOFT

 • สำหรับลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจ 699-1999 บ. รับสิทธิ์การใช้งาน AIS 5G Cloud Game กว่า 350 เกมส์ ฟรี 90 วัน มูลค่า 897 บ.
 • หลังจากลูกค้ากดรับสิทธิ์แล้ว ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพิลเคชั่น Blacknut by GAMELOFT เพื่อใช้งาน Cloud Game ที่ www.ais.co.th/5G/CloudGame หรือที่ Ph#2 Play Store (พร้อมใช้ 15 พฤศจิกายนนี้)
 • สิทธิ์ฟรี 1 ครั้ง/ การใช้งานได้ 1 account ตลอดโครงการ สามารถกดรับสิทธิ์ภายใน 30 วันหลังจากเริ่มใช้งานแพ็กเกจ สิทธิ์ดังกล่าวนี้ไม่สามารถโอนให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้และเมื่อรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืนเป็นเงินเต็ม หรือบางส่วนได้ (ระบบจะจับจากเบอร์ที่มี package 5G เท่านั้น)
 • รองรับการใช้งานกับโทรศัพท์มือถือระบบ Android 5.0 หรือ 5.0 ขึ้นไป เท่านั้น
  **อุปกรณ์อื่นๆ รวมถึงระบบ IOS ยังไม่รองรองรับการใช้งาน รายละเอียดบริการ อ่านที่ www.ais.co.th/5G/CloudGame
 • สิทธิ์พิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเฉพาะ 6,600 หมายเลขเท่านั้น
 • หลังสิทธิ์ฟรีตามระยะที่กำหนดสามารถใช้งานต่อเนื่องโดยระบบจะคิดค่าบริการรายเดือน 299 บาท (ไม่รวม VAT) และมี SMS แจ้งเตือน 3 วันก่อนคิดค่าบริการ

บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขแพ็กเกจ 4G Hot Deal MORE

 • หลังจากการใช้งาน 4G/3G ครบตามปริมาณที่กำหนด แพ็กเกจ 499 - 899 บาท สามารถเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps
 • อัตราค่าบริการคิดตามการใช้งานจริงเป็นนาที/รอบบิล
 • ค่าบริการส่วนเกิน โทรทุกเครือข่าย และ VDO Call นาทีละ 1.50 บาท (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที), SMS ข้อความละ 3 บาท และ MMS ข้อความละ 5 บาท ค่าบริการรายเดือนและค่าบริการส่วนเกิน ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G เฉพาะลูกค้าใช้เครื่อง และ SIM รองรับการใช้งาน 4G รวมถึงอยู่ในพื้นที่ให้บริการ 4G ซึ่งจะถูกตัดการใช้งานก่อนเป็นอันดับแรก
 • สิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER WiFi ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi
 • รับสิทธิ์นาน 15 รอบบิล
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการใช้งานอินเทอร์เน็ต หากพบการใช้งานที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์

เงื่อนไขการใช้งาน NEXT G สำหรับแพ็ก 599 - 1,499

 • ใช้งาน NEXT G ไม่จำกัดที่ความเร็วสูงสุด 300 Mbps และ AIS Super WiFi 650 Mbps ขึ้นกับพื้นที่ให้บริการและโทรศัพท์ที่รองรับ
 • สิทธิ์การใช้งาน NEXT G สามารถใช้งานได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
 • สิทธิ์การใช้งาน NEXT G สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์ที่รองรับ พร้อมทั้งอยู่ในพื้นที่ให้บริการ สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต NEXT G 4G/ 3G ตามปริมาณที่กำหนด และสิทธิ์การใช้งาน AIS SUPER WiFi ไม่จำกัด
 • หากโทรศัพท์ไม่รองรับการใช้งาน NEXT G สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G/3G ตามปริมาณที่กำหนด และใช้งาน AIS SUPER WiFi ได้ไม่จำกัด

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ YouTube Premium

 • สำหรับลูกค้าเอไอเอสแบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • สมัครแพ็กเกจ 499 บาท รับสิทธิ์ดูฟรีผ่านมือถือนาน 3 เดือน, แพ็กเกจ 699 - 1,499 บาท รับสิทธิ์ดูฟรีผ่านมือถือนาน 6 เดือน (ค่าบริการอินเทอร์เน็ตคิดตามแพ็กเกจที่ลูกค้าใช้งานอยู่)
 • รับสิทธิ์ YouTube Premium กด*656*1#โทรออก รอรับข้อความทาง SMS และดำเนินการเช็กสิทธิ์ตามขั้นตอน (ใช้บัญชี gmail ในการลงทะเบียนรับสิทธิ์)
 • สงวนสิทธิ์ลูกค้า 1 หมายเลข ต่อการรับสิทธิ์ 1 ครั้ง ต่อ 1 email ในการลงทะเบียนรับสิทธิ์ตลอดโครงการ
 • หากเคยรับสิทธิ์การใช้งานและทดลองใช้ฟรี YouTube Premium, YouTube Music Premium, Google Play Music และ YouTube Red ในระยะเวลาย้อนหลัง 12 เดือนมาก่อน ไม่สามารถรับสิทธิ์นี้ได้ รวมถึงไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์จากโครงการอื่น
 • หลังจากรับสิทธิ์ดูฟรีครบ จะถูกคิดค่าบริการ YouTube Premium เดือนละ 159 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เงื่อนไขแพ็กเกจ PLAY FAMILY (รับชมรายการจากช่องดังระดับโลก ผ่านแอป AIS PLAY) ไม่คิดค่าเน็ต

 • สิทธิ์ PLAY FAMILY ฟรี 6 เดือน (ไม่คิดค่าเน็ต) สำหรับลูกค้าเอไอเอสแบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • กรุณารอรับ SMS ยืนยัน เพื่อกดรับสิทธิ์และเริ่มใช้งานแพ็กเกจ โดยสามารถรับสิทธิ์ได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เริ่มใช้งานแพ็กเกจหลัก หากเลยกำหนดการรับสิทธิ์ 30 วัน ไม่สามารถคืนสิทธิ์ได้
 • หากมีแพ็กเกจเสริม PLAY PREMIUM และ PLAY FAMILY อยู่แล้ว ไม่สามารถรับสิทธิ์นี้ได้ รวมถึงไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์จากโครงการอื่น
 • สงวนสิทธิ์ 1 หมายเลข ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • รับชมได้สูงสุด 2 อุปกรณ์พร้อมกัน
 • รับชมรายการจากช่องดังระดับโลกได้ถึง 8 ช่อง ได้แก่
 • สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน AIS PLAY รองระบบปฏิบัติการ Android 4.1 ขึ้นไป ดาวน์โหลดฟรี โทร. *357# หรือ ผ่าน App Store และ Google Play Store
 • ก่อนครบกำหนดสิทธิ์ดูฟรี ระบบจะส่งข้อความ (SMS) แจ้งเตือนการต่ออายุการใช้แพ็กเกจ PLAY FAMILY ล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าบริการเดือนถัดไป เดือนละ 119 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอินเทอร์เน็ต
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • สิทธิ์การใช้งานฟรีสามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ หรือ โอนเปลี่ยนแปลง

สิทธิ์เซเรเนด

 • รับสิทธิ์ Serenade Emerald เมื่อสมัครแพ็กเกจ 899 - 1,299 บาท
 • รับสิทธิ์ Serenade Gold เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,499 บาท
รุ่นมือถือ ราคาเครื่องปกติ
(บาท)
ราคาพิเศษ (บาท)
แพ็กเกจหลัก
499 บ. ขึ้นไป
แพ็กเกจหลัก
699 บ. ขึ้นไป
แพ็กเกจหลัก
899 บ. ขึ้นไป
Galaxy A51 (Ram 8GB / Rom 128GB) 10,690 - 6,990 5,990
Galaxy A71 13,990 - 9,490 8,490
Galaxy A71 5G 19,990 11,990 10,990 9,490

*Samsung Galaxy A ทุกรุ่น เครื่องจะถูกล็อค หากค้างค่าชำระบริการ

เงื่อนไข

 • สำหรับลูกค้าเอไอเอส รายเดือน ที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา ที่มีอายุการใช้งาน 1 ปีขึ้นไป เมื่อใช้ หรือ สมัครแพ็กเกจขั้นต่ำ 499/699/899 บาท
 • ไม่ต้องจ่ายค่าบริการล่วงหน้า ไม่ต้องเปลี่ยนแพ็กเกจ สำหรับลูกค้าที่มีแพ็กเกจขั้นต่ำ ตามที่กำหนดหลังหักส่วนลดตามรายการส่งเสริมการขาย หรือ สมัครใช้แพ็กเกจขั้นต่ำตามที่กำหนด
 • ราคาเครื่องโทรศัพท์รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • จำกัดสิทธิ์ผู้ใช้ บริการ 1 เลขหมายบัตรประชาชน รับสิทธิ์ซื้อเครื่องโทรศัพท์ราคาพิเศษ ได้ไม่เกิน 2 สัญญา (1 เลขหมายโทรศัพท์ รับสิทธิ์ซื้อได้ 1 เครื่อง)
 • ติดสัญญาใช้บริการต่อเนื่อง นาน 12 เดือน
 • กรณีเลขหมายที่รับสิทธิ์ ติดสัญญาใช้บริการจากการซื้อเครื่องโทรศัพท์ราคาพิเศษใดๆอยู่ก่อน การซื้อโทรศัพท์เครื่องเปล่าราคาพิเศษนี้ จะมีผลให้นับระยะเวลาติดสัญญา ต่อเนื่องจากสัญญาเดิม
 • กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกบริการ หรือขอยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเงิน ค่าปรับเท่ากับมูลค่าส่วนลดค่าเครื่องที่ลูกค้าได้รับ
 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบก่อนซื้อ ได้ที่เอไอเอส ช็อป และ เทเลวิซ ทั่วประเทศ
รุ่นมือถือ ราคาเครื่องปกติ
(บาท)
ราคาพิเศษ (บาท)
Galaxy A71 5G 19,990 18,990

เงื่อนไข

 • สำหรับลูกค้าเอไอเอส รายเดือนและเติมเงิน ที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา ที่มีอายุใช้งาน 3 เดือนขึ้นไปและมียอดใช้งาน 150 บาทขึ้นไป
 • ไม่ต้องจ่ายค่าบริการล่วงหน้า ไม่ต้องเปลี่ยนแพ็กเกจ และไม่ติดสัญญาการใช้งาน
 • ราคาเครื่องโทรศัพท์รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • ลูกค้าเติมเงิน รับโบนัสเน็ตเดือนละ 300MB นาน 10 เดือน (รวม3GB) สำหรับรุ่น A71 5G
 • เริ่มได้รับโบนัสฟรีเน็ตตามที่กำหนด ภายใน 2 วัน นับจากวันที่ซื้อเครื่องโทรศัพท์ (รอรับ SMS ยืนยันจากเอไอเอส)
 • สิทธิ์โบนัสฟรีเน็ต ลูกค้าระบบเติมเงินใช้ได้นาน 7 วัน
 • รอบการได้รับสิทธิ์โบนัสฟรีเน็ตในเดือนถัดไป ขึ้นอยู่กับวันที่ลูกค้าได้รับสิทธิ์ครั้งแรก
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ลูกค้าระบบเติมเงิน หากมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องโทรศัพท์ใช้งาน (IMEI) จะมีผลให้สิทธิ์โบนัสฟรีเน็ตสิ้นสุดลงทันที
 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบก่อนซื้อ ได้ที่เอไอเอส ช็อป และ เทเลวิซ ทั่วประเทศ