พิเศษยิ่งขึ้น เป็นเจ้าของ realme X50 | X50 Pro 5G ที่เอไอเอส
พร้อมผ่อน 0% นานสูงสุด 24 เดือน

บัตรเครดิต โปรโมชันผ่อน 0% โปรโมชัน
รับเครดิตเงินคืน

บัตรเครดิตซิตี้แบงค์

ผ่อน 10 เดือน

ไม่ได้รับเงินคืน

บัตรเรดดี้เครดิต

ผ่อน 10, 24 เดือน

ไม่ได้รับเงินคืน

บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์

ผ่อน 10 เดือน

ต่อที่ 1 :รับเครดิตเงินคืน 3%
ต่อที่ 2 :
รับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดผ่อนชำระแลก
รับเครดิตเงินคืน 20% เมื่อใช้คะแนนสะสม 2 เท่ายอดผ่อนชำระแลก

บัตร Speedy cash (ไทยพาณิชย์)

ผ่อน 10, 18, 24 เดือน

ไม่ได้รับเงินคืนบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรี

ผ่อน 10 เดือน

แบ่งชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 120 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 300 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 380 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 500 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 700 บาท
วิธีลงทะเบียน SMS รับเครดิตเงินคืน พิมพ์คำว่า “MIT1” เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัญชี บัตรหลัก 16 หลัก ส่ง sms ทุกหน้าบัตร มาที่หมายเลข 061-404-5555 รอรับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการแล้วจึงทำรายการผ่อนชำระ รอรับเครดิตเงินคืน ภายใน 60 วันหลังจบรายการ

บัตรเครดิต First Choice

ผ่อน 10,15 เดือน

รับเครดิตเงินคืน (ลงทะเบียนทาง SMS)
แบ่งชำระตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป
ผ่อนชำระ 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 80 บาท /
ผ่อนชำระ 15 เดือน รับเครดิตเงินคืน 80 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
ผ่อนชำระ 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 120 บาท /
ผ่อนชำระ 15 เดือน รับเครดิตเงินคืน 120 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
ผ่อนชำระ 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 300 บาท /
ผ่อนชำระ 15 เดือน รับเครดิตเงินคืน 300 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป
ผ่อนชำระ 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 380 บาท /
ผ่อนชำระ 15 เดือน รับเครดิตเงินคืน 380 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
ผ่อนชำระ 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 500 บาท /
ผ่อนชำระ 15 เดือน รับเครดิตเงินคืน 500 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป
ผ่อนชำระ 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 700 บาท /
ผ่อนชำระ 15 เดือน รับเครดิตเงินคืน 700 บาท
วิธีลงทะเบียน SMS รับเครดิตเงินคืน พิมพ์คำว่า “MIT1” เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัญชี บัตรหลัก 16 หลัก ส่ง sms ทุกหน้าบัตร มาที่หมายเลข 061-404-5555 รอรับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการแล้วจึงทำรายการผ่อนชำระ รอรับเครดิตเงินคืน ภายใน 60 วันหลังจบรายการ

บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

ผ่อน 10 เดือน

ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืน 2%
ต่อที่ 2 : รับเครดิตเงินคืน 12% เมื่อแบ่งชำระครบทุก 5,000 บาท + แลกคะแนนสะสมทุก 5,000 คะแนน (ลงทะเบียนทาง SMS)
วิธีลงทะเบียน SMS วิธีลงทะเบียน SMS ส่ง SMS ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการเพื่อแลกคะแนนสะสมรับเครดิตเงินคืน 12% โดยพิมพ์ BSMP ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 4712008 และรอข้อความยืนยันการลงทะเบียนจากระบบ (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)
- จากัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,200 บาท / ท่าน / เดือน
- การแบ่งชาระ Be Smart ยกเว้น บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกันเอ็กซ์เพรส บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ บัตรเครดิตประเภทองค์กร บัตรเครดิตสาหรับส่วนราชการ บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย บัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ

บัตรเครดิตธนาคารยูโอบี

ผ่อน 10, 15 เดือน

ไม่ได้รับเงินคืน

บัตรแคชพลัส (ยูโอบี)

ผ่อน 10, 24 เดือน

ไม่ได้รับเงินคืน

บัตรเครดิตเคทีซี

ผ่อน 10 เดือน

ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืน (ลงทะเบียนทาง SMS)
แบ่งชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
บัตรเครดิต KTC JCB รับเครดิตเงินคืน 300 บาท /
บัตร KTC ประเภทอื่น รับเครดิตเงินคืน 200 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
บัตรเครดิต KTC JCB รับเครดิตเงินคืน 650 บาท /
บัตร KTC ประเภทอื่น รับเครดิตเงินคืน 450 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
บัตรเครดิต KTC JCB รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท /
บัตร KTC ประเภทอื่น รับเครดิตเงินคืน 700 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 40,000 บาทขึ้นไป
บัตรเครดิต KTC JCB รับเครดิตเงินคืน 1,400 บาท /
บัตร KTC ประเภทอื่น รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท
ต่อที่ 2 : (ลงทะเบียนทาง SMS)
รับเครดิตเงินคืน 13% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดผ่อนชำระแลก
รับเครดิตเงินคืน 6% เมื่อใช้คะแนนสะสมครึ่งหนึ่งของ ยอดผ่อนชำรtแลก

บัตรกดเงินสดเคทีซีพราว

ผ่อน 10 เดือน

ไม่ได้รับเงินคืน

บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย

ผ่อน 10 เดือน

ไม่ได้รับเงินคืน

บัตรเครดิตธนาคารธนชาต

ผ่อน 10 เดือน

ไม่ได้รับเงินคืน

บัตร Flash card เดือน

ผ่อน 10 เดือน

ไม่ได้รับเงินคืน