ref_hilight_bg
ref_hilight_cartoon
ref_hilight_taew
เติมความสดชื่นตลอดวัน
ลูกค้าเอไอเอส และเอไอเอส ไฟเบอร์
ref_hilight_txt03
เมื่อซื้อเครื่องดื่ม 40 ร้านที่ร่วมรายการ
รับความพิเศษจาก AIS 5G
ฟินได้ 2 ต่อ
รับ
ส่วนลด
30 บาท
จาก 40 ร้านค้าที่ร่วมรายการ
เงื่อนไขการรับสิทธิ์:
  1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่มียอดค่าใช้บริการเฉลี่ย
    เดือนละ 300 บาท
  2. 1 หมายเลข / 4 สิทธิ์ ตลอดโครงการ
  3. จำนวน 20,000 สิทธิ์ ตลอดโครงการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
พิเศษ! แลกรับตุ๊กตา
น้องอุ่นใจ 5G
ฟรี! 1 ตัว
ใช้ AIS Points
(จากปกติ 100 คะแนน) พร้อมใบเสร็จจากคาเฟ่
ที่ร่วมรายการ
เงื่อนไขการแลกคะแนน:
  1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าเอไอเอสบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  2. 1 หมายเลข / สิทธิ์ ตลอดโครงการ
  3. จำนวน 2,000 สิทธิ์ ตลอดโครงการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ร้านค้าที่ร่วมรายการ
จำนวน 40 ร้าน
วันที่ 16 ก.ค. 63 – 15 ก.ย. 63