รุ่น
รับส่วนลด
แพ็กเกจ
4G Hot Deal More
แพ็กเกจ
5G Hot Deal MAXX
พร้อมชำระ
ค่าบริการล่วงหน้า
NEW
HOT
{{device_item.name}} {{device_item.asterisk}}
มูลค่า {{device_item.price}}.-
NEW
HOT
{{device_item.name}} {{device_item.asterisk}}
มูลค่า {{device_item.price}}.-
ลด {{device_item.discount}}
เหลือเพียง
{{device_item.net_price}}.-
{{device_item.package_time}}
ลด {{device_item.discount}}
เหลือเพียง
{{device_item.net_price}}.-
{{device_item.package_time}}
รุ่น
 
{{device_item.tag}}
{{device_item.name}} {{device_item.asterisk}}
มูลค่า {{device_item.price}}.-
{{device_item.tag}}
{{device_item.name}} {{device_item.asterisk}}
มูลค่า {{device_item.price}}.-
รับส่วนลด
 

ลด {{device_item.discount}}
เหลือเพียง
{{device_item.net_price}}.-

เมื่อซื้อแพ็กเกจ
4G Hot Deal More
เมื่อซื้อแพ็กเกจ
5G Hot Deal MAXX
พร้อมชำระ
ค่าบริการล่วงหน้า
รุ่น
รับส่วนลด
แพ็กเกจ
4G Hot Deal More
แพ็กเกจ
5G Hot Deal MAXX
พร้อมชำระ
ค่าบริการล่วงหน้า
NEW
HOT
{{device_item.name}} {{device_item.asterisk}}
มูลค่า {{device_item.price}}.-
NEW
HOT
{{device_item.name}} {{device_item.asterisk}}
มูลค่า {{device_item.price}}.-
ลด {{device_item.discount}}
เหลือเพียง
{{device_item.net_price}}.-
{{device_item.package_time}}
ลด {{device_item.discount}}
เหลือเพียง
{{device_item.net_price}}.-
{{device_item.package_time}}
รุ่น
 
{{device_item.tag}}
{{device_item.name}} {{device_item.asterisk}}
มูลค่า {{device_item.price}}.-
{{device_item.tag}}
{{device_item.name}} {{device_item.asterisk}}
มูลค่า {{device_item.price}}.-
รับส่วนลด
 

ลด {{device_item.discount}}
เหลือเพียง
{{device_item.net_price}}.-

เมื่อซื้อแพ็กเกจ
4G Hot Deal More
เมื่อซื้อแพ็กเกจ
5G Hot Deal MAXX
พร้อมชำระ
ค่าบริการล่วงหน้า

รุ่น
รับส่วนลด
แพ็กเกจ 4G HOT Deal More
แพ็กเกจ Hot Deal Fix Speed
แพ็กเกจ 5G HOT Deal MAXX
พร้อมชำระ
ค่าบริการล่วงหน้า
Huawei
NEW
HOT
{{device_item.name}} {{device_item.asterisk}}
มูลค่า {{device_item.price}}.-
NEW
HOT
{{device_item.name}} {{device_item.asterisk}}
มูลค่า {{device_item.price}}.-
ลด {{device_item.discount}}
เหลือเพียง
{{device_item.net_price}}.-{{device_item.asterisk_netprice}}
{{device_item.package_time}}
ลด {{device_item.discount}}
เหลือเพียง
{{device_item.net_price}}.-{{device_item.asterisk_netprice}}
{{device_item.package_time}} {{device_item.credit_card}}
Samsung
NEW
HOT
{{device_item.name}} {{device_item.asterisk}}
มูลค่า {{device_item.price}}.-

{{device_item.condition1}}

{{device_item.condition2}}

NEW
HOT
{{device_item.name}} {{device_item.asterisk}}
มูลค่า {{device_item.price}}.-

{{device_item.condition1}}

{{device_item.condition2}}

ลด {{device_item.discount}}
เหลือเพียง
{{device_item.net_price}}.-
{{device_item.package_time}}
ลด {{device_item.discount}}
เหลือเพียง
{{device_item.net_price}}.-
{{device_item.package_time}} {{device_item.credit_card}}
VIVO
NEW
HOT
{{device_item.name}} {{device_item.asterisk}}
มูลค่า {{device_item.price}}.-
NEW
HOT
{{device_item.name}} {{device_item.asterisk}}
มูลค่า {{device_item.price}}.-
ลด {{device_item.discount}}
เหลือเพียง
{{device_item.net_price}}.-{{device_item.asterisk_netprice}}
{{device_item.package_time}}
ลด {{device_item.discount}}
เหลือเพียง
{{device_item.net_price}}.-{{device_item.asterisk_netprice}}
{{device_item.package_time}} {{device_item.credit_card}}
OPPO
NEW
HOT
{{device_item.name}} {{device_item.asterisk}}
มูลค่า {{device_item.price}}.-
NEW
HOT
{{device_item.name}} {{device_item.asterisk}}
มูลค่า {{device_item.price}}.-
ลด {{device_item.discount}}
เหลือเพียง
{{device_item.net_price}}.-{{device_item.asterisk_netprice}}
{{device_item.package_time}}
ลด {{device_item.discount}}
เหลือเพียง
{{device_item.net_price}}.-{{device_item.asterisk_netprice}}
{{device_item.package_time}} {{device_item.credit_card}}
REALME
NEW
HOT
{{device_item.name}} {{device_item.asterisk}}
มูลค่า {{device_item.price}}.-
NEW
HOT
{{device_item.name}} {{device_item.asterisk}}
มูลค่า {{device_item.price}}.-
ลด {{device_item.discount}}
เหลือเพียง
{{device_item.net_price}}.-{{device_item.asterisk_netprice}}
{{device_item.package_time}}
ลด {{device_item.discount}}
เหลือเพียง
{{device_item.net_price}}.-{{device_item.asterisk_netprice}}
{{device_item.package_time}} {{device_item.credit_card}}
Xiaomi
NEW
HOT
{{device_item.name}} {{device_item.asterisk}}
มูลค่า {{device_item.price}}.-
NEW
HOT
{{device_item.name}} {{device_item.asterisk}}
มูลค่า {{device_item.price}}.-
ลด {{device_item.discount}}
เหลือเพียง
{{device_item.net_price}}.-
{{device_item.package_time}}
ลด {{device_item.discount}}
เหลือเพียง
{{device_item.net_price}}.-
{{device_item.package_time}} {{device_item.credit_card}}
รุ่น
 
{{device_brand.brand}}
{{device_item.tag}}
{{device_item.name}} {{device_item.asterisk}}
มูลค่า {{device_item.price}}.-

{{device_item.condition1}}

{{device_item.condition2}}

{{device_item.tag}}
{{device_item.name}} {{device_item.asterisk}}
มูลค่า {{device_item.price}}.-

{{device_item.condition1}}

{{device_item.condition2}}

รับส่วนลด
 

ลด {{device_item.discount}}
เหลือเพียง
{{device_item.net_price}}.-{{device_item.asterisk_netprice}}
{{device_item.credit_card}}

เมื่อซื้อแพ็กเกจ
4G Hot Deal More
เมื่อซื้อแพ็กเกจ
Hot Deal Fix Speed
เมื่อซื้อแพ็กเกจ
5G Hot Deal MAXX
พร้อมชำระ
ค่าบริการล่วงหน้า

ค่าบริการล่วงหน้าตามที่ชำระ จะแบ่งเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือนตาม จำนวนเดือนที่กำหนด เริ่มมีผลรอบบิลที่ 2 เป็นต้นไป

 • 214 บ. (รวม VAT) รับส่วนลด 20 บ. นาน 10 เดือน
 • 321 บ. (รวม VAT) รับส่วนลด 30 บ. นาน 10 เดือน
 • 428 บ. (รวม VAT) รับส่วนลด 40 บ. นาน 10 เดือน
 • 535 บ. (รวม VAT) รับส่วนลด 50 บ. นาน 10 เดือน
 • 642 บ. (รวม VAT) รับส่วนลด 60 บ. นาน 10 เดือน
 • 749 บ. (รวม VAT) รับส่วนลด 70 บ. นาน 10 เดือน
 • 856 บ. (รวม VAT) รับส่วนลด 80 บ. นาน 10 เดือน
 • 963 บ. (รวม VAT) รับส่วนลด 90 บ. นาน 10 เดือน
 • 1,070 บ. (รวม VAT) รับส่วนลด 83.34 บ. นาน 12 เดือน
 • 1,284 บ. (รวม VAT) รับส่วนลด 100 บ. นาน 12 เดือน
 • 1,391 บ. (รวม VAT) รับส่วนลด 108.34 บ. นาน 12 เดือน
 • 1,605 บ. (รวม VAT) รับส่วนลด 125 บ. นาน 12 เดือน
 • 1,819 บ. (รวม VAT) รับส่วนลด 141.67 บ. นาน 12 เดือน
 • 1,926 บ. (รวม VAT) รับส่วนลด 150 บ. นาน 12 เดือน

* ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS

** ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS และเครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน

*** สำหรับช่องทางจัดจำหน่ายที่ร่วมรายการ โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขาย

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ฟรีบริการ AIS Mobile care

 • เฉพาะสมาร์ทโฟนรุ่นที่กำหนด รับสิทธิ์ฟรีบริการ AIS Mobile Care มูลค่า 49 บาท นาน 3 เดือน รวมมูลค่า 157.29 บาท(รวม VAT) และ สิทธิ์ฟรีบริการ AIS Mobile Care มูลค่า 89 บาท 3 เดือน มูลค่า 285.69 บาท(รวม VAT)
 • รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/mobilecare หรือ Click!


 

ที่ร้าน AIS Shop, Telewiz
และ AIS buddy ทั่วประเทศ
(ลูกค้าที่ต้องการซื้อเครื่อง สามารถทำรายการได้ที่ช่องทางเหล่านี้)

ทางออนไลน์ คลิกที่นี่!

เงื่อนไขโปรโมชั่น
 • รายการส่งเสริมการขายทั้งหมดสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่เปลี่ยนจาก เติมเงิน วัน-ทู-คอล! เป็นเอไอเอสรายเดือน
สิทธิ์รับเครื่องสมาร์ทโฟนฟรี หรือส่วนลดค่าเครื่อง
 • สำหรับลูกค้าเอไอเอสที่มีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่เปลี่ยนจากเติมเงินวัน-ทู-คอล! เป็นเอไอเอสรายเดือนเท่านั้น และสมัครแพ็กเกจในระบบรายเดือน พร้อมชำระค่าแพ็กเกจ ล่วงหน้าตามที่กำหนด
 • โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับลูกค้าเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน อายุ 1ปีขึ้นไป และมียอดใช้งานต่อเนื่อง 200 บาท/เดือน หรือสำหรับลูกค้าเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน อายุ 1ปีขึ้นไป และมียอดใช้งานต่อเนื่อง 100 บาท/เดือนเท่านั้น หรือลูกค้าเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน ตามโปรโมชั่นที่กำหนด
 • ลูกค้า 1 ท่าน (ชื่อ/นามสกุลเดียวกัน) สามารถรับสิทธิซื้อเครื่องโทรศัพท์ราคาพิเศษ ที่มีเงื่อนไขติดสัญญาใช้บริการไม่ว่าแคมเปญใดๆ รวมได้ไม่เกิน 2 สัญญา
 • ลูกค้าต้องยอมรับข้อตกลง (สัญญา) ใช้บริการต่อเนื่องในระบบรายเดือนไม่น้อยกว่า 12 เดือน
 • สินค้ามีจำนวนจำกัด
 • กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกบริการก่อนกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าปรับตามส่วนลดค่าเครื่องที่ลูกค้าได้รับ
 • สิทธิ์ราคาพิเศษพร้อมการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต (สำหรับรุ่นที่กำหนดชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ซื่อผู้ถือบัตรต้องตรงกับชื่อผู้จดทะเบียนเจ้าของเลขหมาย) และสามารถซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นที่กำหนดได้ที่ AIS Shop เท่านั้น
เงื่อนไขแพ็กเกจ 4G Full Speed
 • หลังจากการใช้งาน 4G/3G ครบตามปริมาณที่กำหนด แพ็กเกจ 399-599 บ. สามารถเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 128 Kbps และแพ็กเกจ 799 -1,799 บ. สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps
 • ส่วนลดค่าบริการรายเดือน 50% นาน 12 รอบบิลสำหรับแพ็กเกจ 399 – 1,799 บาท สำหรับสมัครใช้บริการครั้งแรกเท่านั้น
 • ที่อยู่ในระบบเติมเงินมาแล้วมากกว่า 90 วัน อัตราค่าบริการคิดตามการใช้งานจริงเป็นนาที/รอบบิล (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
 • ค่าบริการส่วนเกิน โทรทุกเครือข่าย/VDO Call นาทีละ 1.50บ. (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที), SMS ข้อความละ 3 บ. และ MMS ข้อความละ 4 บ.
 • การใช้งาน Internet 4G เฉพาะลูกค้าใช้เครื่อง และ SIM รองรับการใช้งาน 4G รวมถึงอยู่ในพื้นที่ให้บริการ 4G ซึ่งจะถูกตัดการใช้งานก่อนเป็นอันดับแรก
 • ลูกค้าปัจจุบันที่ต้องการสมัครรายการส่งเสริมการขายนี้จะมีค่าเริ่มต้นการใช้แพ็กเกจ 30 บาท จำกัดไม่เกิน 3 ครั้งในรอบบิลเดียวกันรับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล
สิทธิ์ดูหนัง, ซีรีส์ ผ่าน PLAY FAMILY ฟรี 6 เดือน (รับชมรายการจากช่องดังระดับโลก ผ่านแอป AIS PLAY) ไม่คิดค่าเน็ต
 • สิทธิ์ PLAY FAMILY ฟรี 6 เดือน (ไม่คิดค่าเน็ต) สำหรับลูกค้าเอไอเอสแบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • กรุณารอรับ SMS ยืนยัน เพื่อกดรับสิทธิ์และเริ่มใช้งานแพ็กเกจ โดยสามารถรับสิทธิ์ได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เริ่มใช้งานแพ็กเกจหลัก หากเลยกำหนดการรับสิทธิ์ 30 วัน ไม่สามารถคืนสิทธิ์ได้
 • หากมีแพ็กเกจเสริม PLAY PREMIUM และ PLAY FAMILY อยู่แล้ว ไม่สามารถรับสิทธิ์นี้ได้ รวมถึงไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์จากโครงการอื่น
 • สงวนสิทธิ์ 1 หมายเลข ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • รับชมรายการจากช่องดังระดับโลกได้ถึง 8 ช่อง ได้แก่
 • รับชมได้สูงสุด 2 อุปกรณ์พร้อมกัน
 • สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน AIS PLAY รองระบบปฏิบัติการ Android 4.1 และ iOS 8.0 ขึ้นไป ดาวน์โหลดฟรี โทร. *357# หรือ ผ่าน App Store และ Google Play Store
 • ก่อนครบกำหนดสิทธิ์ดูฟรี ระบบจะส่งข้อความ (SMS) แจ้งเตือนการต่ออายุการใช้แพ็กเกจ PLAY FAMILY ล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าบริการเดือนถัดไป เดือนละ 119 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอินเทอร์เน็ต
 • สิทธิ์เล่นเน็ตไม่จำกัดสำหรับใช้งาน AIS PLAY นาน 6 เดือน จะได้รับอัตโนมัติหลังจากเริ่มใช้งานแพ็กเกจ โดยจะได้รับ SMS ยืนยัน
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • สิทธิ์การใช้งานฟรีสามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ หรือ โอนเปลี่ยนแปลง
การรับสิทธิ์ YouTube Premium
 • สำหรับลูกค้าที่สมัครแพ็ก 699 บ.ขึ้นไป รับสิทธิ์ดูฟรีผ่านมือถือนาน 6 เดือนไม่มีเน็ตฟรี และลูกค้าจดทะเบียนราคาน้อยกว่า 699 บ. รับสิทธิ์ดูฟรีนาน 3 เดือนไม่มีเน็ตฟรี ค่าอินเทอร์เน็ตคิดตามแพ็กเกจที่ลูกค้าใช้งานอยู่
 • รับสิทธิ์ YouTube Premium โดยกด*656*1#โทรออก แล้วรอรับข้อความทาง SMS และดำเนินการเช็กสิทธิ์ตามขั้นตอน [ใช้บัญชี Gmail ในการลงทะเบียนรับสิทธิ์]
 • รับสิทธิ์ฟรี YouTube Premium สำหรับลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น และเป็นผู้ที่ไม่เคยทดลองใช้ฟรี และการใช้งาน YouTube Premium, YouTube Music Premium, Google Play Music และ YouTube Red ในระยะเวลาย้อนหลัง 12 เดือนมาก่อน รวมถึงสิทธิ์จากโครงการอื่นๆ ก่อนหน้านี้
 • สงวนสิทธิ์ลูกค้า 1 หมายเลข 1 อีเมล์ในการลงทะเบียน ต่อการกดรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์ตลอดโครงการ
 • หลังจากรับสิทธิ์ดูฟรีครบ จะถูกคิดค่าบริการเดือนละ 159 บ. (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ลูกค้าใช้งานเครื่อง iPad หรือแท็บเล็ตอื่นๆ ต้องเปลี่ยนซิมมาใส่เครื่องสมาร์ทโฟนก่อน แล้วกด *656*1# โทรออก เพื่อรับสิทธิ์ฟรี YouTube Premium

ทุกแพ็กเกจข้างต้น
 • รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล
 • สิทธิ์ Internet 4G เฉพาะลูกค้าใช้เครื่องและ SIM รองรับและอยู่ในพื้นที่ให้บริการ 4G และจะถูกหักจากการใช้งาน Internet เป็นอันดับแรก
 • ค่าบริการส่วนเกินคิดตามการใช้งานจริงโทรทุกเครือข่ายและ VDO Call นาทีละ 1.50 บ. (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที), SMS ข้อความละ 3 บ., MMS ข้อความละ 4 บ.
 • สิทธิ์ AIS Super WIFI ระบบจะส่ง WIFI Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติมwww.ais.co.th/wifi
 • ลูกค้าต้องยอมรับข้อตกลง ใช้บริการต่อเนื่อง ในระบบรายเดือนไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • สิทธิ์การใช้งานฟรีสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดจะไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้ และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือ โอนเปลี่ยนแปลง
 • สิทธิ์การใช้งานฟรีและอัตราค่าบริการที่กำหนดสำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม การใช้งานเศษของนาทีคิดเป็น 1 นาทีต่อการโทรแต่ละครั้ง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า