รุ่น
รับส่วนลด
แพ็กเกจ 4G HOT Deal More
แพ็กเกจ Hot Deal Fix Speed
แพ็กเกจ 5G HOT Deal MAXX
พร้อมชำระ
ค่าบริการล่วงหน้า
Huawei
NEW
HOT
{{device_item.name}} {{device_item.asterisk}}
มูลค่า {{device_item.price}}.-
NEW
HOT
{{device_item.name}} {{device_item.asterisk}}
มูลค่า {{device_item.price}}.-
ลด {{device_item.discount}}
เหลือเพียง
{{device_item.net_price}}.-{{device_item.asterisk_netprice}}
{{device_item.package_time}}
ลด {{device_item.discount}}
เหลือเพียง
{{device_item.net_price}}.-{{device_item.asterisk_netprice}}
{{device_item.package_time}} {{device_item.credit_card}}
Samsung
NEW
HOT
{{device_item.name}} {{device_item.asterisk}}
มูลค่า {{device_item.price}}.-

{{device_item.condition1}}

{{device_item.condition2}}

NEW
HOT
{{device_item.name}} {{device_item.asterisk}}
มูลค่า {{device_item.price}}.-

{{device_item.condition1}}

{{device_item.condition2}}

ลด {{device_item.discount}}
เหลือเพียง
{{device_item.net_price}}.-
{{device_item.package_time}}
ลด {{device_item.discount}}
เหลือเพียง
{{device_item.net_price}}.-
{{device_item.package_time}} {{device_item.credit_card}}
VIVO
NEW
HOT
{{device_item.name}} {{device_item.asterisk}}
มูลค่า {{device_item.price}}.-
NEW
HOT
{{device_item.name}} {{device_item.asterisk}}
มูลค่า {{device_item.price}}.-
ลด {{device_item.discount}}
เหลือเพียง
{{device_item.net_price}}.-{{device_item.asterisk_netprice}}
{{device_item.package_time}}
ลด {{device_item.discount}}
เหลือเพียง
{{device_item.net_price}}.-{{device_item.asterisk_netprice}}
{{device_item.package_time}} {{device_item.credit_card}}
OPPO
NEW
HOT
{{device_item.name}} {{device_item.asterisk}}
มูลค่า {{device_item.price}}.-
NEW
HOT
{{device_item.name}} {{device_item.asterisk}}
มูลค่า {{device_item.price}}.-
ลด {{device_item.discount}}
เหลือเพียง
{{device_item.net_price}}.-{{device_item.asterisk_netprice}}
{{device_item.package_time}}
ลด {{device_item.discount}}
เหลือเพียง
{{device_item.net_price}}.-{{device_item.asterisk_netprice}}
{{device_item.package_time}} {{device_item.credit_card}}
REALME
NEW
HOT
{{device_item.name}} {{device_item.asterisk}}
มูลค่า {{device_item.price}}.-
NEW
HOT
{{device_item.name}} {{device_item.asterisk}}
มูลค่า {{device_item.price}}.-
ลด {{device_item.discount}}
เหลือเพียง
{{device_item.net_price}}.-{{device_item.asterisk_netprice}}
{{device_item.package_time}}
ลด {{device_item.discount}}
เหลือเพียง
{{device_item.net_price}}.-{{device_item.asterisk_netprice}}
{{device_item.package_time}} {{device_item.credit_card}}
Xiaomi
NEW
HOT
{{device_item.name}} {{device_item.asterisk}}
มูลค่า {{device_item.price}}.-
NEW
HOT
{{device_item.name}} {{device_item.asterisk}}
มูลค่า {{device_item.price}}.-
ลด {{device_item.discount}}
เหลือเพียง
{{device_item.net_price}}.-
{{device_item.package_time}}
ลด {{device_item.discount}}
เหลือเพียง
{{device_item.net_price}}.-
{{device_item.package_time}} {{device_item.credit_card}}
รุ่น
 
{{device_brand.brand}}
{{device_item.name}} {{device_item.asterisk}}
มูลค่า {{device_item.price}}.-

{{device_item.condition1}}

{{device_item.condition2}}

{{device_item.name}} {{device_item.asterisk}}
มูลค่า {{device_item.price}}.-

{{device_item.condition1}}

{{device_item.condition2}}

รับส่วนลด
 

ลด {{device_item.discount}}
เหลือเพียง
{{device_item.net_price}}.-{{device_item.asterisk_netprice}}
{{device_item.credit_card}}

เมื่อซื้อแพ็กเกจ
4G Hot Deal More
เมื่อซื้อแพ็กเกจ
Hot Deal Fix Speed
เมื่อซื้อแพ็กเกจ
5G Hot Deal MAXX
พร้อมชำระ
ค่าบริการล่วงหน้า

ค่าบริการล่วงหน้าตามที่ชำระ จะแบ่งเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือนตาม จำนวนเดือนที่กำหนด เริ่มมีผลรอบบิลที่ 2 เป็นต้นไป

 • 214 บ. (รวม VAT) รับส่วนลด 20 บ. นาน 10 เดือน
 • 321 บ. (รวม VAT) รับส่วนลด 30 บ. นาน 10 เดือน
 • 428 บ. (รวม VAT) รับส่วนลด 40 บ. นาน 10 เดือน
 • 535 บ. (รวม VAT) รับส่วนลด 50 บ. นาน 10 เดือน
 • 642 บ. (รวม VAT) รับส่วนลด 60 บ. นาน 10 เดือน
 • 749 บ. (รวม VAT) รับส่วนลด 70 บ. นาน 10 เดือน
 • 856 บ. (รวม VAT) รับส่วนลด 80 บ. นาน 10 เดือน
 • 963 บ. (รวม VAT) รับส่วนลด 90 บ. นาน 10 เดือน
 • 1,070 บ. (รวม VAT) รับส่วนลด 83.34 บ. นาน 12 เดือน
 • 1,284 บ. (รวม VAT) รับส่วนลด 100 บ. นาน 12 เดือน
 • 1,391 บ. (รวม VAT) รับส่วนลด 108.34 บ. นาน 12 เดือน
 • 1,605 บ. (รวม VAT) รับส่วนลด 125 บ. นาน 12 เดือน
 • 1,819 บ. (รวม VAT) รับส่วนลด 141.67 บ. นาน 12 เดือน
 • 1,926 บ. (รวม VAT) รับส่วนลด 150 บ. นาน 12 เดือน

* ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS

** ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS และเครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน

*** สำหรับช่องทางจัดจำหน่ายที่ร่วมรายการ โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขาย

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ฟรีบริการ AIS Mobile care

 • เฉพาะสมาร์ทโฟนรุ่นที่กำหนด รับสิทธิ์ฟรีบริการ AIS Mobile Care มูลค่า 49 บาท นาน 3 เดือน รวมมูลค่า 157.29 บาท(รวม VAT) และ สิทธิ์ฟรีบริการ AIS Mobile Care มูลค่า 89 บาท 3 เดือน มูลค่า 285.69 บาท(รวม VAT)
 • รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/mobilecare หรือ Click!


 

ที่ร้าน AIS Shop, Telewiz
และ AIS buddy ทั่วประเทศ
(ลูกค้าที่ต้องการซื้อเครื่อง สามารถทำรายการได้ที่ช่องทางเหล่านี้)

ทางออนไลน์ คลิกที่นี่!

เงื่อนไขโปรโมชั่น
 • รายการส่งเสริมการขายทั้งหมดสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่เปลี่ยนจาก เติมเงิน วัน-ทู-คอล! เป็นเอไอเอสรายเดือน
สิทธิ์รับเครื่องสมาร์ทโฟนฟรี หรือส่วนลดค่าเครื่อง
 • สำหรับลูกค้าเอไอเอสที่มีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่เปลี่ยนจากเติมเงินวัน-ทู-คอล! เป็นเอไอเอสรายเดือนเท่านั้น และสมัครแพ็กเกจในระบบรายเดือน พร้อมชำระค่าแพ็กเกจ ล่วงหน้าตามที่กำหนด
 • โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับลูกค้าเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน อายุ 1ปีขึ้นไป และมียอดใช้งานต่อเนื่อง 200 บาท/เดือน หรือสำหรับลูกค้าเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน อายุ 1ปีขึ้นไป และมียอดใช้งานต่อเนื่อง 100 บาท/เดือนเท่านั้น หรือลูกค้าเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน ตามโปรโมชั่นที่กำหนด
 • ลูกค้า 1 ท่าน (ชื่อ/นามสกุลเดียวกัน) สามารถรับสิทธิซื้อเครื่องโทรศัพท์ราคาพิเศษ ที่มีเงื่อนไขติดสัญญาใช้บริการไม่ว่าแคมเปญใดๆ รวมได้ไม่เกิน 2 สัญญา
 • ลูกค้าต้องยอมรับข้อตกลง (สัญญา) ใช้บริการต่อเนื่องในระบบรายเดือนไม่น้อยกว่า 12 เดือน
 • สินค้ามีจำนวนจำกัด
 • กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกบริการก่อนกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าปรับตามส่วนลดค่าเครื่องที่ลูกค้าได้รับ
 • สิทธิ์ราคาพิเศษพร้อมการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต (สำหรับรุ่นที่กำหนดชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ซื่อผู้ถือบัตรต้องตรงกับชื่อผู้จดทะเบียนเจ้าของเลขหมาย) และสามารถซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นที่กำหนดได้ที่ AIS Shop เท่านั้น
เงื่อนไขแพ็กเกจ 4G Full Speed
 • หลังจากการใช้งาน 4G/3G ครบตามปริมาณที่กำหนด แพ็กเกจ 399-599 บ. สามารถเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 128 Kbps และแพ็กเกจ 799 -1,799 บ. สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps
 • ส่วนลดค่าบริการรายเดือน 50% นาน 12 รอบบิลสำหรับแพ็กเกจ 399 – 1,799 บาท สำหรับสมัครใช้บริการครั้งแรกเท่านั้น
 • ที่อยู่ในระบบเติมเงินมาแล้วมากกว่า 90 วัน อัตราค่าบริการคิดตามการใช้งานจริงเป็นนาที/รอบบิล (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
 • ค่าบริการส่วนเกิน โทรทุกเครือข่าย/VDO Call นาทีละ 1.50บ. (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที), MMS ข้อความละ 4 บ.
 • การใช้งาน Internet 4G เฉพาะลูกค้าใช้เครื่อง และ SIM รองรับการใช้งาน 4G รวมถึงอยู่ในพื้นที่ให้บริการ 4G ซึ่งจะถูกตัดการใช้งานก่อนเป็นอันดับแรก
 • ลูกค้าปัจจุบันที่ต้องการสมัครรายการส่งเสริมการขายนี้จะมีค่าเริ่มต้นการใช้แพ็กเกจ 30 บาท จำกัดไม่เกิน 3 ครั้งในรอบบิลเดียวกันรับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล
สิทธิ์ดูหนัง, ซีรีส์ ผ่าน PLAY FAMILY ฟรี 6 เดือน (รับชมรายการจากช่องดังระดับโลก ผ่านแอป AIS PLAY) ไม่คิดค่าเน็ต
 • สิทธิ์ PLAY FAMILY ฟรี 6 เดือน (ไม่คิดค่าเน็ต) สำหรับลูกค้าเอไอเอสแบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • กรุณารอรับ SMS ยืนยัน เพื่อกดรับสิทธิ์และเริ่มใช้งานแพ็กเกจ โดยสามารถรับสิทธิ์ได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เริ่มใช้งานแพ็กเกจหลัก หากเลยกำหนดการรับสิทธิ์ 30 วัน ไม่สามารถคืนสิทธิ์ได้
 • หากมีแพ็กเกจเสริม PLAY PREMIUM และ PLAY FAMILY อยู่แล้ว ไม่สามารถรับสิทธิ์นี้ได้ รวมถึงไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์จากโครงการอื่น
 • สงวนสิทธิ์ 1 หมายเลข ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • รับชมรายการจากช่องดังระดับโลกได้ถึง 8 ช่อง ได้แก่
 • รับชมได้สูงสุด 2 อุปกรณ์พร้อมกัน
 • สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน AIS PLAY รองระบบปฏิบัติการ Android 4.1 และ iOS 8.0 ขึ้นไป ดาวน์โหลดฟรี โทร. *357# หรือ ผ่าน App Store และ Google Play Store
 • ก่อนครบกำหนดสิทธิ์ดูฟรี ระบบจะส่งข้อความ (SMS) แจ้งเตือนการต่ออายุการใช้แพ็กเกจ PLAY FAMILY ล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าบริการเดือนถัดไป เดือนละ 119 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอินเทอร์เน็ต
 • สิทธิ์เล่นเน็ตไม่จำกัดสำหรับใช้งาน AIS PLAY นาน 6 เดือน จะได้รับอัตโนมัติหลังจากเริ่มใช้งานแพ็กเกจ โดยจะได้รับ SMS ยืนยัน
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • สิทธิ์การใช้งานฟรีสามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ หรือ โอนเปลี่ยนแปลง
การรับสิทธิ์ YouTube Premium
 • สำหรับลูกค้าที่สมัครแพ็ก 699 บ.ขึ้นไป รับสิทธิ์ดูฟรีผ่านมือถือนาน 6 เดือนไม่มีเน็ตฟรี และลูกค้าจดทะเบียนราคาน้อยกว่า 699 บ. รับสิทธิ์ดูฟรีนาน 3 เดือนไม่มีเน็ตฟรี ค่าอินเทอร์เน็ตคิดตามแพ็กเกจที่ลูกค้าใช้งานอยู่
 • รับสิทธิ์ YouTube Premium โดยกด*656*1#โทรออก แล้วรอรับข้อความทาง SMS และดำเนินการเช็กสิทธิ์ตามขั้นตอน [ใช้บัญชี Gmail ในการลงทะเบียนรับสิทธิ์]
 • รับสิทธิ์ฟรี YouTube Premium สำหรับลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น และเป็นผู้ที่ไม่เคยทดลองใช้ฟรี และการใช้งาน YouTube Premium, YouTube Music Premium, Google Play Music และ YouTube Red ในระยะเวลาย้อนหลัง 12 เดือนมาก่อน รวมถึงสิทธิ์จากโครงการอื่นๆ ก่อนหน้านี้
 • สงวนสิทธิ์ลูกค้า 1 หมายเลข 1 อีเมล์ในการลงทะเบียน ต่อการกดรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์ตลอดโครงการ
 • หลังจากรับสิทธิ์ดูฟรีครบ จะถูกคิดค่าบริการเดือนละ 159 บ. (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ลูกค้าใช้งานเครื่อง iPad หรือแท็บเล็ตอื่นๆ ต้องเปลี่ยนซิมมาใส่เครื่องสมาร์ทโฟนก่อน แล้วกด *656*1# โทรออก เพื่อรับสิทธิ์ฟรี YouTube Premium

ทุกแพ็กเกจข้างต้น
 • รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล
 • สิทธิ์ Internet 4G เฉพาะลูกค้าใช้เครื่องและ SIM รองรับและอยู่ในพื้นที่ให้บริการ 4G และจะถูกหักจากการใช้งาน Internet เป็นอันดับแรก
 • ค่าบริการส่วนเกินคิดตามการใช้งานจริงโทรทุกเครือข่ายและ VDO Call นาทีละ 1.50 บ. (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที), SMS ข้อความละ 3 บ., MMS ข้อความละ 4 บ.
 • สิทธิ์ AIS Super WIFI ระบบจะส่ง WIFI Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติมwww.ais.co.th/wifi
 • ลูกค้าต้องยอมรับข้อตกลง ใช้บริการต่อเนื่อง ในระบบรายเดือนไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • สิทธิ์การใช้งานฟรีสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดจะไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้ และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือ โอนเปลี่ยนแปลง
 • สิทธิ์การใช้งานฟรีและอัตราค่าบริการที่กำหนดสำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม การใช้งานเศษของนาทีคิดเป็น 1 นาทีต่อการโทรแต่ละครั้ง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขการเปลี่ยนระบบเติมเงินเป็นเอไอเอสรายเดือน
 • ต้องเป็นเจ้าของเบอร์ โดยต้องสามารถระบุหมายเลขบัตรประชาชนให้ตรงกับหมายเลขบัตรประชาชนที่ได้ทำการแสดงตนไว้
 • ลูกค้าต้องไม่มียอดหนี้คงค้างเกินกำหนดกับทางบริษัทเอไอเอส
 • ต้องไม่เป็นเลขหมายในโครงการพิเศษหรือติดสัญญาการซื้อเครื่องโทรศัพท์ในราคาพิเศษ ที่ไม่สามารถทำการเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนได้ เช่น SIM 2 Fly, Traveler SIM (Lucky SIM), Net Marathon, Super Smart Plus, GOMO
 • เมื่อเปลี่ยนระบบเติมเงินเป็นรายเดือนสำเร็จ เงินคงเหลือในระบบเติมเงินจะถูกโอนไปยังระบบรายเดือนโดยอัตโนมัติ เพื่อใช้สำหรับหักค่าบริการรายเดือนตั้งแต่รอบบิลแรก
 • กรณีลูกค้ามียอดยืมใช้งาน 1-2-Call! ยอดยืมนี้จะถูกโอนไปยังระบบรายเดือนโดยอัตโนมัติ เพื่อใช้เรียกเก็บในบิลใบแรก โดยแสดงเป็นรายการ “ยอดยืมใช้งานก่อนเปลี่ยนเป็นรายเดือน”
 • เงินคงเหลือโอนมาเพื่อใช้ชำระค่าบริการรายเดือนที่เกิดขึ้นเท่านั้น ไม่สามารถขอคืนเงินหรือโอนไปยังหมายเลขอื่นได้
 • ลูกค้าที่มีเงินคงเหลือบนระบบเติมเงินมากกว่า 500 บาท หรือมียอดยืมใช้งาน 1-2-Call! มากกว่า 50 บาท จะยังไม่สามารถเปลี่ยนเป็นรายเดือนได้
 • สำหรับลูกค้าระบบเติมเงินที่ใช้โปรโมชั่นแชร์แพลน หากมียอดเงินคงเหลือในระบบเติมเงิน ยอดเงินคงเหลือจะถูกเปลี่ยนเป็นส่วนลดค่าโทรส่วนเกินของแพ็กเกจรายเดือน
 • เงินคงเหลือ, นาทีคงเหลือ หรือสิทธิพิเศษในกระเป๋าโบนัส จะไม่สามารถโอนไปยังระบบรายเดือนได้
 • แพ็กเกจเสริมต่างๆที่สมัครไว้บนระบบเติมเงินจะถูกยกเลิกทันที