ใหม่! 

แพ็กเสริมรายเดือนสุดคุ้ม...


ให้คุณเล่นเน็ตพร้อมกันได้หลายเครื่อง
แพ็กเสริม Multi SIM
รับเน็ต 2GB 
เพียงเดือนละ 99 บาท/ซิม
แพ็กเสริม Multi SIM
รับเน็ต 2GB 
เพียงเดือนละ 99 บาท/ซิม
แพ็กเสริม Multi SIM รับเน็ต 2GB 
เพียงเดือนละ 99 บาท/ซิม
แพ็กเสริม Multi SIM รับเน็ต 2GB 
เพียงเดือนละ 99 บาท/ซิม
แพ็กเสริม Multi SIM รับเน็ต 2GB 
เพียงเดือนละ 99 บาท/ซิม
แพ็กเสริม Multi SIM รับเน็ต 2GB 
เพียงเดือนละ 99 บาท/ซิม
แพ็กเสริม Multi SIM รับเน็ต 2GB 
เพียงเดือนละ 99 บาท/ซิม
ฟรี!
ฟรี!
ฟรี!
ฟรี!
ฟรี!
ฟรี!
ฟรี!
Multi SIM ซิมแรก และ
ค่าธรรมเนียมซิมแรก นาน 1 ปี
Multi SIM ซิมแรก และ
ค่าธรรมเนียมซิมแรก
นาน 1 ปี
Multi SIM ซิมแรก และ
ค่าธรรมเนียมซิมแรก
นาน 1 ปี
Multi SIM ซิมแรก และ
ค่าธรรมเนียมซิมแรก นาน 1 ปี
Multi SIM ซิมแรก และ
ค่าธรรมเนียมซิมแรก
นาน 1 ปี
Multi SIM ซิมแรก และ
ค่าธรรมเนียมซิมแรก นาน 1 ปี
Multi SIM ซิมแรก และ
ค่าธรรมเนียมซิมแรก
นาน 1 ปี
มีใบแจ้งค่าบริการ
เพียงใบเดียว
ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
หลากหลายอุปกรณ์
ทั้งสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต
เบอร์เดียว
เล่นเน็ตพร้อมกัน
ไม่ต้องสลับซิมการ์ด
Multi SIM เบอร์เดียว เล่นเน็ตพร้อมกันได้สูงสุด 5 เครื่องต่อ 1 หมายเลข
เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าที่มีอุปกรณ์สื่อสารหลายเครื่อง ไม่ต้องเปลี่ยนซิมการ์ดไปมา

สมัครบริการได้ที่ เอไอเอส ช็อปและเทเลวิซ
วิธีการใช้งาน Multi SIM

นำ Multi SIM ใส่สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือแอร์การ์ด

เปิดเครื่องสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือแอร์การ์ด
เพื่อเริ่มใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ทันที

ในกรณีที่คุณใช้งานร่วมกันกับสมาร์ทโฟนอีกเครื่อง เมื่อคุณต้องการโทรออก
คุณต้องเปลี่ยนสลับสถานะเครื่องสมาร์ทโฟนที่ต้องการโทรออกให้เป็นซิมหลักก่อน

 • เปลี่ยนสลับสถานะให้เป็นซิมหลัก 
 • ตรวจสอบสถานะของซิมการ์ด 
  • 1. สำหรับลูกค้า เอไอเอสรายเดือนเท่านั้น (ยกเว้นลูกค้าแพ็กเกจอินเตอร์เน็ต Unlimited แบบ Fix speed
         

         
   เช่น แพ็กเกจบุฟเฟ่ต์ไม่อั้นคูณสาม 384 บาท)
  • 2. รับสิทธิ์สมัคร แพ็กเสริม Multi SIM 2GB เพียงเดือนละ 99 บาท/ซิม นาน 12 รอบบิล
  • 3. 1 หมายเลขโทรศัพท์สามารถมีซิมการ์ดได้สูงสุด 5 ซิม โดยมีซิมการ์ดหลัก 1 ซิม และ ซิมเสริมได้สูงสุด 4 ซิม
  • 4. ค่าซิมการ์ดเสริม 50 บ. / ซิมการ์ด และค่าบริการ Multi SIM 20 บ./ซิมการ์ด/เดือน
  • 5. รับฟรีซิมการ์ดเสริมใบแรก (ปกติ 50 บ. / ซิมการ์ด) และฟรีค่าบริการ Multi SIM ใบแรก (ปกติ 20 บ./เดือน) นาน 12 รอบบิล
         สำหรับลูกกค้าที่สมัครบริการ Multi SIM ระหว่างวันที่ 1 ก.ค.59 – 31 พ.ค. 60
  • 6. กรณีลูกค้ามารับซิมการ์ดเสริมใบที่ 2 – 4 ลูกค้าจะเสียค่าซิม และ ค่าบริการ Multi SIM ตามปกติ
  • 7. กรณีลูกค้าที่สมัครบริการ Multi SIM ก่อนระยะเวลาโปรโมชั่น ลูกค้าจะเสียค่าบริการ Multi SIM ตามปกติ
  • 8. ต้องการใช้เป็นเครื่องหลัก กด *100#โทรออก(ฟรี) เพื่อใช้งานโทรออกหรือรับสาย
  • 9. สิทธิ์การใช้งาน AIS SUPER WiFi สามารถใช้งานได้ครั้งละ 1 เครื่องเท่านั้น
  • 10. อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • 11. สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศ และการใช้งานปกติเท่านั้น
  • 12. เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ และเพื่อให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสม เช่น จำกัดหรือลดความเร็วในกรณีที่พบว่ามีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง การใช้งาน BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot การดาวน์โหลด และ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์ หรือมีการใช้ซึ่งส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการรายอื่น หรือกระทบต่อเครือข่ายการให้บริการโดยรวมของบริษัท
  • 13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า