แพ็กเกจ
NETSIM
 • ค่าบริการ
  รายเดือน
  199
  บาท
  /เดือน
  พิเศษ! เปิดเบอร์ใหม่ รับ
  เน็ตต่อเนื่องรวม
  500 MB*
  4G/3G
  500 MB*
 • ค่าบริการ
  รายเดือน
  299
  บาท
  /เดือน
  พิเศษ! เปิดเบอร์ใหม่ รับ
  เน็ตต่อเนื่องรวม
  1.5 GB*
  4G/3G
  1 GB*
  AIS Super Wifiไม่จำกัด
  เปิดเบอร์ใหม่
  รับเน็ต 4G/3G เพิ่ม
  500 MB (6เดือน)
 • ค่าบริการ
  รายเดือน
  399
  บาท
  /เดือน
  พิเศษ! เปิดเบอร์ใหม่ รับ
  เน็ตต่อเนื่องรวม
  4 GB*
  4G/3G
  2 GB*
  AIS Super Wifiไม่จำกัด
  เปิดเบอร์ใหม่
  รับเน็ต 4G/3G เพิ่ม
  2 GB (6 เดือน)
 • ค่าบริการ
  รายเดือน
  499
  บาท
  /เดือน
  พิเศษ! เปิดเบอร์ใหม่* รับ
  เน็ตต่อเนื่องรวม
  6 GB*
  4G/3G
  3 GB*
  AIS Super Wifiไม่จำกัด
  เปิดเบอร์ใหม่
  รับเน็ต 4G/3G เพิ่ม
  3 GB (12 เดือน)
 • ค่าบริการ
  รายเดือน
  699
  บาท
  /เดือน
  พิเศษ! เปิดเบอร์ใหม่ รับ
  เน็ตต่อเนื่องรวม
  10 GB*
  4G/3G
  5 GB*
  AIS Super Wifiไม่จำกัด
  เปิดเบอร์ใหม่
  รับเน็ต 4G/3G เพิ่ม
  5 GB (12 เดือน)
 • ค่าบริการ
  รายเดือน
  899
  บาท
  /เดือน
  พิเศษ! เปิดเบอร์ใหม่ รับ
  เน็ตต่อเนื่องรวม
  14 GB*
  4G/3G
  8 GB*
  AIS Super Wifiไม่จำกัด
  เปิดเบอร์ใหม่
  รับเน็ต 4G/3G เพิ่ม
  6 GB (12 เดือน)
 • ค่าบริการ
  รายเดือน
  1,099
  บาท
  /เดือน
  พิเศษ! เปิดเบอร์ใหม่ รับ
  เน็ตต่อเนื่องรวม
  22 GB*
  4G/3G
  14 GB*
  AIS Super Wifiไม่จำกัด
  เปิดเบอร์ใหม่
  รับเน็ต 4G/3G เพิ่ม
  8 GB (12 เดือน)
  • หลังจากใช้งานอินเตอร์เน็ตครบตามปริมาณที่กำหนด แพ็ก 199 , 299 , 399 , 499 และ 699 สามารถเล่นเน็ตได้ไม่จำกัด ความเร็วสูงสุด 128 kbps แพ็ก 899 , 1099 สามารถเล่นเน็ตได้ไม่จำกัด ความเร็วสูงสุด 384 kbps
  • สิทธิพิเศษ 4G/3G เพิ่ม สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ ย้ายค่ายเบอร์เดิม และเปลี่ยนจากเติมเงิน และใช้มือถือที่รองรับระบบ 4G/3G พร้อมสมัครแพ็กเกจ Net SIM 299 , 399 , 499 , 699 , 899 หรือ 1,099 บาท โดยสิทธิ์ใช้งานจะสามารถเริ่มใช้ได้หลังจากที่ได้รับ SMS ยืนยันการรับสิทธิ์ สำหรับแพ็กเกจ 299 และ 399 จะได้รับ 4G/3G เพิ่ม ในรอบบิลที่ 1-6 ส่วนรอบบิลที่ 7 เป็นต้นไปจำนวนการใช้งาน 4G/3G จะได้รับตามปกติ สำหรับแพ็กเกจ 499 , 699 , 899 และ 1,099 จะได้รับ 4G/3G เพิ่ม ในรอบบิลที่ 1-12 ส่วนรอบบิลที่ 13 เป็นต้นไปจำนวนการใช้งาน 4G/3G จะได้รับตามปกติ
  • อัตราค่าบริการ สำหรับลูกค้าเอไอเอส แบบรายเดือน ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล
  • ค่าบริการส่วนเกินเหมาจ่ายคิดตามการใช้งานจริง โทรทุกเครือข่ายและ VDO Call นาทีละ 1.50 บาท (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที), SMS ข้อความละ 3 บ., MMS ข้อความละ 6 บ.
  • กรณีใช้งานเน็ตในแพ็กเกจไม่หมด ไม่สามารถยกยอดเน็ตคงเหลือสะสมไปยังรอบบิล หรือ เดือนถัดไปได้
  • สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่ต้องการสมัครหรือเปลี่ยนมาใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ จะมีค่าเริ่มต้นการใช้แพ็กเกจ 30 บาท โดยลูกค้าสามารถเปลี่ยนแพ็กเกจหลักสูงสุดไม่เกิน 3 ครั้งในรอบบิลเดียวกัน
  • สิทธิใช้งาน WiFi 1 user ต่อ 1 Account และสามารถใช้งานบนเครือข่าย ระบบจะส่งusername และ password ผ่านทาง SMS ให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ais.co.th/wifi
  • สำหรับลูกค้ารายเดือนที่สมัครรายการส่งเสริมการขายระหว่างรอบบิล จะได้รับสิทธิ์การใช้งานและ ค่าบริการเหมาจ่ายเฉลี่ยตามจำนวนวันที่ใช้งานจริง ถึง ณ วันสิ้นรอบ และ กรณียกเลิกบริการส่งเสริมการขายระหว่างรอบ ยังคงได้รับสิทธิ์และชำระค่าบริการเหมาจ่ายเต็มจำนวนตามปกติ
  • แพ็กเกจนี้สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้บริการและเงื่อนไขได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า