เบอร์สวยเสริมชีวิต
ร่ำรวย รักรุ่ง
เบอร์นี้เสริมพลังบวกด้าน
"ความรัก" และ "การเงิน"
 • ช่วยเพิ่มเสน่ห์ ความโรแมนติก ความอ่อนโยน และทักษะการเข้าสังคม ให้คุณกลายเป็นที่รักของคนรอบข้าง และช่วยส่งเสริมเรื่องการเงินให้ดีขึ้น เงินทองไหลมาเทมา หนี้สินจะหมดสิ้น และห่างไกลจากคำว่า “จน”
taurus
รุ่งเรือง มั่งคั่ง
เบอร์นี้เสริมพลังบวกด้าน
"ความร่ำรวยและชีวิตดี" แบบx2
 • ช่วยเสริมโชคลาภและการเงินให้เห็นผลเร็วขึ้นแบบเท่าตัว เสริมความโชคดีให้คุณทุกด้าน ช่วยให้ได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือจากเพื่อนฝูง เจ้านาย ผู้ใหญ่ในสายงาน หรือบุคคลรอบข้าง ส่งผลให้ฐานะทางการเงินดีขึ้น ร่ำรวยขึ้น และประสบความสำเร็จเร็วขึ้น
gemini
สุขภาพดี งานเด่น
เบอร์นี้เสริมพลังบวกด้าน
"สุขภาพ" และ "การงาน"
 • โดยปราศจากตัวเลขที่จะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ เป็นของขวัญล้ำค่าให้กับตนเอง คนที่คุณรู้จัก ตลอดจนผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ให้มีสุขภาพที่ดี และแข็งแรงขึ้น ทั้งยังช่วยเสริมความสำเร็จ และความก้าวหน้าในการงาน เพิ่มความมานะอุตสาหะ ช่วยให้งานลุล่วง ไปด้วยดี มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและมีมิตรที่ดี
gemini
งานเด่น ปัญญาดี
เบอร์นี้เสริมพลังบวกด้าน
"ทำงาน" และ "การเรียน"
 • ช่วยเสริมสติปัญญา และไหวพริบให้เป็นเลิศ หากให้ลูกหลานใช้จะช่วยเพิ่มความขยัน และใส่ใจในการเรียนมากขึ้น และจะพบความสำเร็จในอีกไม่ช้า ส่วนคนวัยทำงาน จะช่วยให้งานทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี มีความก้าวหน้า มีโอกาสได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งและมีมิตรที่ดี
gemini
เบอร์เสริมชีวิต
ร่ำรวย รักรุ่ง
เบอร์นี้เสริมพลังบวกด้าน
"ความรัก" และ "การเงิน"
 • ช่วยเพิ่มเสน่ห์ ความโรแมนติก ความอ่อนโยน และทักษะการเข้าสังคม ให้คุณกลายเป็นที่รักของคนรอบข้าง และช่วยส่งเสริมเรื่องการเงินให้ดีขึ้น เงินทองไหลมาเทมา หนี้สินจะหมดสิ้น และห่างไกลจากคำว่า “จน”
capricorn
รุ่งเรือง มั่งคั่ง
เบอร์นี้เสริมพลังบวกด้าน
"ความร่ำรวยและชีวิตดี" แบบx2
 • ช่วยเสริมโชคลาภและการเงินให้เห็นผลเร็วขึ้นแบบเท่าตัว เสริมความโชคดีให้คุณทุกด้าน ช่วยให้ได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือจากเพื่อนฝูง เจ้านาย ผู้ใหญ่ในสายงาน หรือบุคคลรอบข้าง ส่งผลให้ฐานะทางการเงินดีขึ้น ร่ำรวยขึ้น และประสบความสำเร็จเร็วขึ้น
aquarius
สุขภาพดี งานเด่น
เบอร์นี้เสริมพลังบวกด้าน
"สุขภาพ" และ "การงาน"
 • โดยปราศจากตัวเลขที่จะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ เป็นของขวัญล้ำค่าให้กับตนเอง คนที่คุณรู้จัก ตลอดจนผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ให้มีสุขภาพที่ดี และแข็งแรงขึ้น ทั้งยังช่วยเสริมความสำเร็จ และความก้าวหน้าในการงาน เพิ่มความมานะอุตสาหะ ช่วยให้งานลุล่วง ไปด้วยดี มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและมีมิตรที่ดี
pisces
งานเด่น ปัญญาดี
เบอร์นี้เสริมพลังบวกด้าน
"ทำงาน" และ "การเรียน"
 • ช่วยเสริมสติปัญญา และไหวพริบให้เป็นเลิศ หากให้ลูกหลานใช้จะช่วยเพิ่มความขยัน และใส่ใจในการเรียนมากขึ้น และจะพบความสำเร็จในอีกไม่ช้า ส่วนคนวัยทำงาน จะช่วยให้งานทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี มีความก้าวหน้า มีโอกาสได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งและมีมิตรที่ดี
pisces
ข้อตกลงการใช้บริการหมายเลขเบอร์เสริมชีวิตและเบอร์สวยเสริมชีวิต
 • ซิมเบอร์เสริมชีวิต แบบเบอร์ธรรมดา จะต้องจดทะเบียนด้วยแพ็กเกจขั้นต่ำ 384 บ./เดือน ขึ้นไป และใช้บริการต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • ซิมเบอร์สวยเสริมชีวิต จะต้องจดทะเบียนด้วยแพ็กเกจขั้นต่ำ 484 บ./เดือน ขึ้นไป และใช้บริการต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ลูกค้ารับทราบและยอมรับการปฏิบัติ ดังนี้
 • ไม่โอนเปลี่ยนผู้ใช้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Change OWner)
 • ไม่เปลี่ยนการใช้บริการเป็นระบบโทรศัพท์ประเภทเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า (Prepaid)
 • ไม่โอนย้ายเลขหมายไปใช้บริการกับผู้ให้บริการรายอื่น (Mobile Number Port)
 • ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นได้ (Chang Promotion) แต่ต้องเป็นแพ็กเกจที่ไม่ต่ำกว่าแพ็กเกจที่กำหนด
 • กรณีที่หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้างต้นไม่มีการใช้งานเกิน 20 วัน นับตั้งแต่วันจดทะเบียน ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ ระงับสัญญาณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
รายละเอียดแพ็กเกจรายเดือน

แพ็กเกจ

4G Max Speed

4G MAX
SPEED
ค่าบริการ
รายเดือน
(บาท)
เน็ตรวม
4G
4G/3G
ต่อเนื่อง*
โทรทุก
เครือข่าย
(นาที)

ไม่จำกัด
ฟรี!
ดูหนัง/ทีวี+ เน็ต 4G
Non-Stop
3GB
7GB
10GB
15GB
20GB
-
3GB
4GB
5GB
8GB
3GB
4GB
6GB
10GB
12GB
150
200
250
350
450

นาน 1 เดือน

นาน 3 เดือน
Unlimited
1,099
1,299
1,499
1,899
ไม่จำกัด
ไม่ลดสปีด
ไม่จำกัด
3G : 16GB
3G : 20GB
3G : 25GB
3G : 30GB
650
850
1,200
2,000

นาน 3 เดือน
*หลังจากการใช้ 4G/3G ครบตามปริมาณที่กำหนด แพ็กเกจ 399-599 บ. สามารถเล่นเน็ตต่อเนื่องความเร็วสูงสุด 128 Kbps
*หลังจากการใช้ 4G/3G ครบตามปริมาณที่กำหนด แพ็กเกจ 799-999 บ. สามารถเล่นเน็ตต่อเนื่องความเร็วสูงสุด 384 Kbps
*หลังจากใช้ 3G ครบตามปริมาณที่กำหนด แพ็กเกจ 1,099-1,899 บ. สามารถเล่นเน็ตต่อเนื่องความเร็วสูงสุด 384 Kbps
*สิทธิ์ใช้งาน 4G ไม่จำกัด แพ็กเกจ 1,099-1,899 บ. ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 300 Mbps

สมัครแพ็กเกจรายเดือน 4G Max Speed ตั้งแต่ 1,099 บาท ขึ้นไป

และมีสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy S7/ Galaxy S7 edge/ S8/ S8+ และ Note 8 สามารถสัมผัสประสบการณ์ NEXT G ได้ทันที

ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
AIS NEXT G เครือข่ายความเร็วระดับ 1Gbps

ด้วยการรวมเทคโนโลยีที่ดีที่สุด LTE Advanced และ AIS SUPER WiFi ให้คุณสัมผัสความเร็วอินเทอร์เน็ตที่เร็วและแรงที่สุดได้แล้ววันนี้

พร้อมรับความพิเศษเหนือระดับ ในการเป็นลูกค้าเซเรเนด

Gold

เมื่อสมัครแพ็กเกจ
AIS 4G Max Speed 1,499 และ 1,899 บ.

Emerald

เมื่อสมัครแพ็กเกจ
AIS 4G Max Speed 1,099 และ 1,299 บ.

แพ็กเกจ

Buffet Net Unlimited

ค่าบริการ
รายเดือน
(บาท)
โทร
ในเครือข่าย
4G/3G

ไม่จำกัด
ฟรี! ดูหนัง/ทีวี
+ เน็ต 4G
450
550
600
100
200
ไม่อั้น
ความเร็วสูงสุด 1 Mbps
ไม่อั้น
ความเร็วสูงสุด 4 Mbps
ไม่อั้น
ความเร็วสูงสุด 6 Mbps

นาน 3 เดือน

แพ็กเกจ

บุฟเฟ่ต์ไม่อั้น x3

ค่าบริการ
รายเดือน
(บาท)
โทรฟรีในเครือข่าย
4G/3G

ไม่จำกัด
384
คุ้มกว่า
484
ไม่อั้น
ในเครือข่าย 4 ทุ่ม - 5 โมงเย็น
ไม่อั้น
ความเร็วสูงสุด 384 Kbps
ไม่อั้น
ความเร็วสูงสุด 512 Kbps
แพ็กเกจ 4G MAX SPEED 399-999 บ.
 • ค่าบริการส่วนเกิน โทรทุกเครือข่าย/VDO Call นาทีละ 1.50บ. (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที), SMS ข้อความละ 3 บ. และ MMS ข้อความละ 4 บ.
 • รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล
แพ็กเกจ 4G MAX SPEED 1,099-1,899 บ.
 • สิทธิ์ใช้งาน Internet 4G ได้ไม่จำกัด ไม่ลดสปีด สำหรับทุกแพ็กเกจ โดยสามารถรับสิทธิ์นานสูงสุด 12 รอบบิล
 • ค่าบริการส่วนเกิน โทรทุกเครือข่าย/VDO Call นาทีละ 1.50บ. (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที), SMS ข้อความละ 3 บ. และ MMS ข้อความละ 5 บ.
 • รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการใช้งานในลักษณะ BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot หรือการรับส่งข้อมูลในปริมาณสูงผิดปกติ เกินบุคคลทั่วไปพึงใช้งาน หรือมีการใช้งานที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานโดยรวม
 • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้งานร่วมกับบริการ Multi SIM ได้
 • กำหนดระยะเวลาใช้งานแพ็กเกจขั้นต่ำ 12 รอบบิลติดต่อกัน และสามารถเปลี่ยนแพ็กเกจที่สูงกว่าเดิมได้เท่านั้น
 • รับสิทธิ์เซเรเนด นานสูงสุด 12 เดือน กรณีเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจ สิทธิ์เซเรเนดจะสิ้นสุดทันทีข้อมูลเพิ่มเติม
 • ลูกค้าที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระใช้บริการ หรือมีประวัติชำระค่าบริการไม่ตรงกำหนด ไม่สามารถรับสิทธิ์นี้ได้ www.ais.co.th/serenade
สิทธิ์ดูหนัง ซีรีส์ พร้อมเน็ต 4G ฟรี
 • สิทธิ์เล่นเน็ต 4G ไม่อั้น สำหรับใช้งานแอปพลิเคชั่นที่กำหนด รอรับ SMS ยืนยันการรับสิทธิ์อัตโนมัติหลังจากเริ่มใช้งานแพ็กเกจ
 • สิทธิ์ดูหนังและทีวี รับสิทธิ์ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เริ่มใช้งานแพ็กเกจ
 • Premier FULL HD : แพ็กเกจ 399 บ. รับสิทธิ์นาน 1 เดือน (เน็ต 4G ฟรี 1 เดือนแรก) กดรับสิทธิ์ผ่าน *889*1# โทรออก สำหรับแพ็กเกจ 499-1,899 บ. รับสิทธิ์นาน 3 เดือน (เน็ต 4G ฟรี 3 เดือนแรก) กดรับสิทธิ์ผ่าน *889*3# โทรออก หลังรับสิทธิ์ดูฟรีครบกำหนดจะถูกคิดค่าบริการเดือนละ 299 บ. รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/playapp
 • HOOQ : แพ็กเกจ 399 บ. รับสิทธิ์ดูฟรี 45วัน (เน็ต 4G ฟรี 1 เดือนแรก) กดรับสิทธิ์ผ่าน *508*8# (โทรออก) สำหรับแพ็กเกจ 499 – 1,899 บ. รับสิทธิ์ดูฟรี 12 เดือน (เน็ต 4G ฟรี 3 เดือนแรก) โดยรอรับ SMS อัตโนมัติ หลังรับสิทธิ์ดูฟรีครบกำหนด จะถูกคิดค่าบริการเดือนละ 119 บ. รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/hooq
 • Netflix : แพ็กเกจ 1,099-1,899 บ. รับสิทธิ์นาน 3 เดือน (เน็ต 4G ฟรี 3 เดือนแรก) โดยรอรับ SMS ยืนยันการรับสิทธิ์อัตโนมัติ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม www.ais.co.th/netflix
 • AIS PLAY : สามารถเริ่มใช้งานได้ทันที
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ใช้บริการที่ได้รับสิทธิ์ฟรีจากแอปพลิเคชัน/บริการ ที่กำหนดครั้งแรกเท่านั้น โดยเมื่อยกเลิก/เปลี่ยนแปลงแพ็กเกจแล้ว สิทธิ์ใช้งานฟรีจะสิ้นสุดลงทันที ไม่สามารถรับสิทธิ์ใหม่ได้ รวมถึงไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์จากโครงการอื่นได้
 • หลังจากรับสิทธิ์ฟรีแล้ว สามารถเปลี่ยนแพ็กเกจหลักที่สูงกว่าหรือเท่าเดิมได้เท่านั้นภายในระยะเวลา 90 วัน
ทุกแพ็กเกจข้างต้น
 • อัตราค่าบริการคิดตามการใช้งานจริงเป็นนาที/รอบบิล (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
 • การใช้งาน Internet 4G เฉพาะลูกค้าใช้เครื่อง และ SIM รองรับการใช้งาน 4G รวมถึงอยู่ในพื้นที่ให้บริการ 4G ซึ่งจะถูกตัดการใช้งานก่อนเป็นอันดับแรก
 • สิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER WiFi ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละ รอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้ และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุด ทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนแปลง
 • อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • กำหนดระยะเวลาใช้งานแพ็กเกจขั้นต่ำ 12 รอบบิลติดต่อกัน และสามารถเปลี่ยนแพ็กเกจที่สูงกว่าเดิมได้เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขแพ็กเกจ บุฟเฟ่ต์ x3
 • สิทธิ์โทรหาเลขหมายในเครือข่ายฟรีระหว่าง 22.00 น. - 17.00 น. สามารถโทรได้สูงสุดครั้งละ 1 ชั่วโมง
 • สิทธิ์การใช้งาน 4G/3G ได้ไม่จำกัด ความเร็วสูงสุด 512 Kbps ตลอด 24 ชั่วโมง (แพ็กเกจ 484 บ.) และความเร็วสูงสุด 384 Kbps ตลอด 24 ชั่วโมง (แพ็กเกจ 384 บ.)
 • ค่าบริการส่วนเกินคิดตามการใช้งานจริง โทรทุกเครือข่ายวินาทีละ 0.015 บ. VDO Call นาทีละ 0.75 บ. (แพ็กเกจ 484 บ.) และโทร/VDO Call นาทีละ 0,75 บ. (แพ็กเกจ 384 บ.), เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที, SMS ข้อความละ 0.75 บ., MMS ข้อความละ 0.75 บ.
 • รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล
 • สิทธิ์ใช้งาน AIS WiFi ได้ไม่จำกัด ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดมือถือที่รองรับและพื้นที่ให้บริการ คลิก
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขแพ็กเกจ Buffet Net Unlimited
 • อัตราค่าบริการคิดตามการใช้งานจริงเป็นวินาที/รอบบิล
 • ค่าบริการส่วนเกิน โทรทุกเครือข่าย นาทีละ 1.80 บาท (คิดตามจริงเป็นวินาที), VDO Call นาทีละ 1.80 บาท (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที), SMS ข้อความละ 3 บาท และ MMS ข้อความละ 5 บาท
 • สิทธิ์ใช้งาน 4G/3G ได้ไม่จำกัด สามารถใช้งานที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 1Mbps, 4Mbps, 6Mbps สำหรับแพ็กเกจ 450, 550, 600 ตามลำดับ
 • สิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER WiFi ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi
 • รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล
 • สิทธิ์ใช้งาน Premier Full HD สิทธิ์ใช้งานฟรี 1 เดือน (เดือนต่อไป คิดค่าบริการ 299 บ./เดือน) โดยกดรับสิทธิ์ *678# โทรออก (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 60) รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/playapp
 • สิทธิ์ใช้งานแพ็กเกจเสริม AIS-NETFLIX สิทธิ์ใช้งานฟรี 1 เดือน (ปกติค่าบริการ 350 บ./เดือน) สำหรับผู้ใช้งาน Netflix ครั้งแรกเท่านั้นและไม่เคยได้รับสิทธิ์ดูฟรีมาก่อน โดยกดรับสิทธิ์ *242# โทรออก รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/netflix
 • สิทธิ์ใช้งานแอปพลิเคชัน “HOOQ”ฟรี (ปกติค่าบริการ 119 บ./เดือน) แพ็กเกจ 550 และ 600 บาท รับสิทธิ์ นาน 12 เดือน โดยรอ SMS ยืนยันการรับสิทธิ์อัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/hooq
 • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้งานร่วมกับบริการ Multi SIM ได้
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และมีลักษณะการใช้งานปกติซึ่งไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้ และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนแปลง
 • อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า