เลือกประเภท
สมัครรายครั้ง
สมัครต่อเนื่องอัตโนมัติ
 • WiFi 1 ชม.
  อายุการใช้งาน 24 ชม.
  ราคา 9 บาท

  กด
  *777*380*

  สมัครเลย
 • WiFi 5 ชม.
  อายุการใช้งาน 24 ชม.
  ราคา 19 บาท

  กด
  *777*381*

  สมัครเลย
 • WiFi 24 ชม.
  อายุการใช้งาน 24 ชม.
  ราคา 29 บาท

  กด
  *777*382*

  สมัครเลย
วิธีใช้งาน และเงื่อนไขการใช้งาน
วิธีการใช้งาน AIS SUPER WiFi
 • สามารถใช้งาน WiFi 1 User ต่อ 1 Account เท่านั้น

 • แพ็กเกจรายเดือนต่อเนื่อง ใช้งานบนเครือข่ายของ AIS SMART Login แพ็กเกจรายวันและรายชั่วโมง ใช้งานบนเครือข่ายของ [email protected] AIS SUPER WiFi

 • การใช้งาน WiFi ดังกล่าว คิดตามระยะเวลาการใช้งาน (Time Base) ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่หน้าการใช้บริการ จนกระทั่งสิ้นสุดการเชื่อมต่อ และออกจากระบบ

 • กรณีที่ลูกค้าลืม WiFi Password กด*388*1# เพื่อขอรับ Password ทางข้อความ (SMS)

 • สามารถทำการ Logout ได้ที่ wifi.ais.co.th

 • อัตราค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • สิทธิทุกอย่างจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ,เปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายหรือโอนเปลี่ยนเจ้าของ


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ
 1. แพ็กเกจ WiFi ซึ่งให้บริการโดยบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (ซึ่งในข้อกำหนดนี้เรียกรวมกันว่า เอไอเอส) ให้บริการสำหรับผู้สมัครหรือผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเอไอเอส ทั้งในระบบรายเดือน (Postpaid) และระบบเติมเงิน (Prepaid) โดยสามารถใช้บริการได้ตามระยะเวลาและรอบบิลที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ ตามวิธีการในข้อ 2. หรือใช้ตามแพ็กเกจหลักที่มีบริการ WiFi ที่ผู้ใช้บริการมีสิทธิใช้บริการได้
 2. วิธีการสมัครใช้บริการ:
  1. แพ็กเกจรายครั้ง 1 ชั่วโมง: ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการแบบ 1 ชั่วโมง และมีอายุการใช้งาน ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับข้อความ (SMS) โดยลูกค้าเอไอเอสทั้งระบบรายเดือนและ
   ระบบเติมเงิน กด *777*380#
  2. แพ็กเกจรายครั้ง 5 ชั่วโมง: ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการแบบ 5 ชั่วโมง และมีอายุการใช้งานภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับข้อความ (SMS) โดยลูกค้าเอไอเอส ทั้งระบบรายเดือนและ
   ระบบเติมเงิน กด *388*05#
  3. แพ็กเกจรายวัน 1 วัน: ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการแบบไม่จำกัดจำนวน และมีอายุการใช้งานภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับ ข้อความ (SMS) โดยลูกค้าเอไอเอส ทั้งระบบรายเดือนและ
   ระบบเติมเงิน กด *388*24#
  4. แพ็กเกจรายเดือนต่อเนื่อง 30 วัน (ต่ออายุให้โดยอัตโนมัติ): ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการแบบตัดเงินทุกๆ 30 วัน โดยลูกค้าเอไอเอส ทั้งระบบรายเดือนและ
   ระบบเติมเงิน กด *388*40#
 3. อัตราค่าใช้บริการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม):
  1. แพ็กเกจรายครั้ง 1 ชั่วโมง : คิดอัตราค่าใช้บริการ 9 บาท รับสิทธิใช้บริการ WiFi นับตั้งแต่ได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครใช้บริการ
  2. แพ็กเกจรายครั้ง 5 ชั่วโมง : คิดอัตราค่าใช้บริการ 19 บาท รับสิทธิใช้บริการ WiFi นับตั้งแต่ได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครใช้บริการ
  3. แพ็กเกจรายวัน 1 วัน : คิดอัตราค่าใช้บริการ 29 บาท รับสิทธิใช้บริการ WiFi นับตั้งแต่ได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครใช้บริการ
  4. แพ็กเกจ รายเดือนต่อเนื่อง 30 วัน (ต่ออายุให้โดยอัตโนมัติ) :
   1. ระบบรายเดือนคิดอัตราค่าใช้บริการ 99 บาท ทุกๆ 30 วัน และรับสิทธิใช้บริการ WiFi นับตั้งแต่ได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครใช้บริการ
   2. ระบบเติมเงินคิดอัตราค่าใช้บริการ 23.10 บาท ทุกๆ 7 วัน และรับสิทธิใช้บริการ WiFi นับตั้งแต่ได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครใช้บริการ
 4. ความเร็วในการเชื่อมต่อ WiFi
  1. แพ็กเกจรายครั้ง 1 ชั่วโมง : สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้สูงสุด 10 Mbps และอัพโหลดข้อมูลได้สูงสุด 1 Mbps ต่อ 1 ผู้ใช้บริการ
  2. แพ็กเกจรายครั้ง 5 ชั่วโมง : สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้สูงสุด 10 Mbps และอัพโหลดข้อมูลได้สูงสุด 1 Mbps ต่อ 1 ผู้ใช้บริการ
  3. แพ็กเกจรายวัน 1 วัน : สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้สูงสุด 10 Mbps และอัพโหลดข้อมูลได้สูงสุด 1 Mbps ต่อ 1 ผู้ใช้บริการ
  4. แพ็กเกจ รายเดือนต่อเนื่อง 30 วัน : สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้สูงสุด 650 Mbps และอัพโหลดข้อมูลได้สูงสุด 100 Mbps ต่อ 1 ผู้ใช้บริการ
 5. ผู้ใช้บริการสามารถ เชื่อมต่อสัญญาณ AIS SUPER WiFi ได้เพียง 1 อุปกรณ์การใช้งาน (Device) ต่อ 1 บัญชี (Account) ต่อการใช้งานในแต่ละครั้ง (Concurrent) เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นใดเพื่อกระจาย หรือส่งต่อสัญญาณ AIS SUPER WiFi ให้แก่บุคคลอื่นซึ่งมิได้สมัครหรือได้รับสิทธิใช้บริการ AIS SUPER WiFi กับผู้ให้บริการ
 6. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการลืม Password สามารถทำรายการขอรับ Password ใหม่ได้ โดยโทร *388*1# หรือติดต่อ AIS Call Center 1175
 7. สามารถทำการ Logout ได้ที่ wifi.ais.co.th
 8. ในระหว่างการให้ บริการ WiFi อาจมีความจำเป็นต้องตัดระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Session time out) หลังจากผู้ใช้บริการไม่มีการใช้งานเป็นเวลา ทุกๆ 10 นาที ระบบจะทำการ Log Out ให้โดยอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบและบันทึกปริมาณการใช้งานหลังจากการตัดการใช้ งานนี้แล้ว หากต้องการใช้งานต่อ ผู้ใช้บริการจะต้องปิดและเปิดการเชื่อมต่อสัญญาณใหม่อีกครั้ง
 9. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่ให้บริการได้ที่ http://www.ais.co.th/Wifi
 10. ในการใช้งานอุปกรณ์ใดๆ เพื่อเข้าถึงบริการ WiFi ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติดังนี้
  1. ต้องกำหนดรหัส ผ่าน (Password) เพื่อล็อกหน้าจอ (Lock Screen) หากไม่ใช้งานหรือไปทำกิจกรรมอย่างอื่น เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นลักลอบเข้าใช้งาน
  2. ต้องตรวจสอบและระมัดระวังในการนำข้อมูลคอมพิวเตอร์มาป้อนลงในอุปกรณ์ทุก ครั้ง และต้องติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส (Anti-Virus) ที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
  3. ต้องปิดอุปกรณ์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงทันทีเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน หรือเลิกใช้งาน
 11. ผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษา OTP/Password ไว้เป็นความลับมิให้ผู้อื่นล่วงรู้ ห้ามใช้รหัส (Password) ร่วมกับผู้อื่น ต้องตั้ง Password ด้วยความรอบคอบ ห้ามตั้งซ้ำกับรหัสเดิมหรือที่ผู้อื่นคาดเดาได้ง่าย หรือตั้งรหัสซ้ำกันในทุกขั้นตอนการใช้งานหรืออุปกรณ์ หรือทุกระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่มีสิทธิใช้งาน และต้องเปลี่ยน Password ตามระยะเวลาเหมาะสม หรือมีเหตุการณ์ที่สมควรต้องเปลี่ยน Password
 12. ผู้ใช้บริการต้องดูแลและรับผิดชอบมิให้ตัวแทนและผู้ ที่ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการกระทำการที่ถือเป็นความผิดตาม ที่ระบุไว้ท้ายนี้ หากมีการละเลยหรือฝ่าฝืน ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้กระทำความผิดนั้นตามกฎหมายที่เกี่ยว ข้องทั้งทางแพ่งและอาญา
  1. เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการ
  2. ลักลอบนำข้อมูล คอมพิวเตอร์ไปเปิดเผย จำหน่าย จ่าย แจก แก่ผู้อื่น ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเป็นเหตุให้ผู้ให้บริการได้รับความเสียหาย
  3. ประมาท เลินเล่อ ไม่ระมัดระวังการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ จนเป็นเหตุให้บุคคลอื่นสามารถลักลอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ไปเปิดเผย จำหน่าย จ่าย แจก
  4. ใช้รหัสของผู้อื่นเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการอ่าน คัดลอก แก้ไข เปลี่ยนแปลง ลบทิ้ง ทำลายข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือทำธุรกรรมใดๆ ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อผู้อื่น
  5. ก่อกวน หรือทำลายข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างความเสียหายแก่ผู้ให้บริการ หรือผู้อื่น
  6. ลักลอบ เฝ้าดู ค้นหาเส้นทางหรือถอดรหัส ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เครื่องมือ หรือเทคโนโลยีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือความลับของผู้ให้บริการหรือผู้อื่น โดยจงใจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อผู้ให้บริการหรือผู้อื่น
  7. ให้ความช่วย เหลือหรือร่วมมือกับผู้อื่น เพื่อเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการ อ่าน คัดลอก แก้ไข เปลี่ยนแปลง ลบทิ้ง ทำลายข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือทำธุรกรรมใด ๆ ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น
  8. ลักลอบใช้รหัสในการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ และเป็นเหตุให้ผู้ให้บริการหรือผู้อื่นได้รับความเสียหาย
  9. ประมาท เลินเล่อ ไม่ระมัดระวังการใช้รหัส หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้รหัสของตนเองเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์
  10. พยายามเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ไม่มีสิทธิ์ หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน
  11. ติดตั้ง มีไว้ในครอบครอง หรือใช้งาน Software ประเภท Hacking Tools
  12. เชื่อมต่อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์อื่นใดมากกว่า 1 อุปกรณ์ เข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการ
  13. ลักลอบเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ โดยมิชอบ
  14. กระทำความผิด ใดๆ ตามฐานความผิดที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 13. ผู้ใช้บริการตกลง ใช้บริการ WiFi ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้ เท่านั้น โดยผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำการใดๆ ที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม หรือขัดต่อหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นผ่านบริการ WiFi นี้ หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนเงื่อนไขข้อนี้ เอไอเอสมีสิทธิระงับการใช้บริการ WiFi ได้ทันที
 14. ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งยกเลิกใช้บริการในแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการได้เลือกใช้ทันที หากเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
  1. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการโทรศัพท์ในทุกระบบของเอไอเอส ทำซิมการ์ดของตนสูญหาย หรือ เสียหายไม่ว่าด้วยเหตุใด
  2. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้โทรศัพท์หมายเลขเดิม แต่ได้ทำการเปลี่ยนซิมการ์ดใหม่
  3. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้บริการทำการเปลี่ยนความเป็นเจ้าของ ของหมายเลขโทรศัพท์ที่เคยอยู่
 15. ผู้ใช้บริการสามารถ ใช้บริการข้อมูลผ่านโครงข่าย WiFi ได้ตามความเร็วของแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการได้สมัครไว้ โดยคุณภาพและความเร็วของบริการอาจลดลง หรือไม่สามารถให้บริการได้ ขึ้นอยู่กับปริมาณผู้ใช้บริการ, ระยะทางของโครงข่าย WiFi กับสถานที่ของผู้ใช้บริการ, คุณภาพและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อสัญญาณ, เซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมชม ณ เวลาที่เข้าใช้งาน รวมถึงสถานที่ที่รับสัญญาณ WiFi
 16. เอไอเอส ขอสงวนสิทธิ์จำกัดความเร็วในการให้บริการผ่านโครงข่าย WiFi สำหรับการใช้งาน Bit Torrent, Streaming, การ Upload/Download ไฟล์ประเภทที่มีภาพและ/หรือเสียงขนาดใหญ่ หรือการใช้งานอื่นใดในทำนองเดียวกัน ซึ่งย่อมเป็นไปตาม Fair Usage Policy ของเอไอเอส โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ใช้บริการส่วนรวมเป็นสำคัญ
 17. เอไอเอส จะใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อรักษาความปลอดภัยสำหรับระบบ WiFi ของเอไอเอส อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการต้องใช้ความระมัดระวัง หรือใช้มาตรการรักษาความปลอดภัย ส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์การใช้ งาน หรืออุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ จากผู้ลักลอบ หรือจากไวรัส
 18. เอไอเอส ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายของข้อมูล และ/หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากความล่าช้า หรือเหตุขัดข้องของการให้บริการข้อมูล หรือการล้มเหลวของการเข้าสู่ระบบ การดาวน์โหลดข้อมูล หรือเนื้อหาที่เป็นอันตรายจากอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบเองแต่เพียงผู้เดียว และจะต้องแน่ใจว่าเนื้อหาหรือข้อมูลที่ดาวน์โหลดนั้นมาจากแหล่งข้อมูลที่ เชื่อถือได้
 19. เอไอเอส สงวนสิทธิที่จะยกเลิกแพ็คเกจ ในกรณีที่มีการประกาศใช้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราต่างๆ เนื่องมาจากคำสั่งและ/หรือนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้อง
 20. เอไอเอส ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกการให้บริการ หากเอไอเอส พิจารณาเห็นว่ามีการทุจริต หรือมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับข้อเสนอการใช้บริการ หรือนำบริการนี้ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย หรือกระทำการใดที่ผิดกฎหมาย หรือการไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการนี้
 21. เอไอเอส ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ตลอดจนอัตราค่าบริการของแพ็คเกจได้โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่ น้อยกว่า 30 วัน ผ่านทางช่องทางที่เอไอเอส พิจารณาเห็นสมควร