เลือกประเภท
สมัครรายครั้ง
สมัครต่อเนื่องอัตโนมัติ
เลือกจำนวนวัน
7
วัน
30
วัน
 • ประกันภัย
  เน็ต 750MB

  รับฟรีประกันอุบัติเหตุ
  จากเมืองไทยประกันภัย
  คุ้มครองสูงสุด

  150,000 บาท
  ระยะเวลาคุ้มครอง 7 วัน
  เริ่มหลังเที่ยงคืน
  ราคา 99 บาท

  กด
  *777*960*123456#

  สมัครเลย
 • ประกันภัย
  เน็ต 1.5GB

  รับฟรีประกันอุบัติเหตุ
  จากเมืองไทยประกันภัย
  คุ้มครองสูงสุด

  150,000 บาท
  ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน
  เริ่มหลังเที่ยงคืน
  ราคา 199 บาท

  กด
  *777*970*123456#

  สมัครเลย
ข้อตกลงความคุ้มครอง
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จาก
 1. อุบัติเหตุทั่วไป
 2. การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
 3. อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
จำนวนเงินเอาประกัน 150,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล
(ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
จำนวนเงินเอาประกัน
15,000 บาท
ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่าง
การเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
เนื่องจากอุบัติเหตุ (สูงสุดไม่เกิน 10 วัน)
จำนวนเงินเอาประกัน
500 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ
กรณีเสียชิวิตจากการบาดเจ็บ
จำนวนเงินเอาประกัน
5,000 บาท
ระบุผู้รับผลประโยชน์
*หากไม่ระบุจะกำหนดเป็นทายาทโดยธรรม
คลิก
ติดต่อรับสิทธิ์เอาเงินประกันภัย
หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โทร. 1484
(ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 24 ชั่วโมง)
อีเมล : [email protected]
เงื่อนไข
เงื่อนไขแพ็กเกจ
 • สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริม สามารถใช้งานได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
 • อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • แพ็กเกจเน็ตเต็มสปีด หลังจากใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด ค่าบริการอินเทอร์เน็ตส่วนเกินคิดตามแพ็กเกจหลัก
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศ และการใช้งานปกติเท่านั้น
 • เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ และเพื่อให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการเครือข่าย ตามความเหมาะสม เช่น จำกัดหรือลดความเร็วในกรณีที่พบว่ามีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง การใช้งาน BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot การดาวน์โหลด และ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์ หรือมีการใช้ซึ่งส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการรายอื่น หรือกระทบต่อเครือข่าย การให้บริการโดยรวมของบริษัท
เงื่อนไขการรับสิทธิ์ความคุ้มครอง
 • สิทธิฟรีประกันภัยนี้สำหรับลูกค้าเอไอเอส ที่จดทะเบียนหรือแสดงตนเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในนามบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ถึง 70 ปีเท่านั้น
 • สมัครแพ็กเกจ เหมา เหมา อินเทอร์เน็ต ราคา 99 บาท และ 199 บาท ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
 • ได้รับสิทธิความคุ้มครองตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ 7 วัน หรือ 30 วัน ตามเงื่อนไขแพ็กเกจที่กำหนด
 • ระยะเวลาเริ่มต้นคุ้มครองนับตั้งแต่วันถัดไปจากวันที่ลูกค้าสมัครแพ็กเกจเวลา 00.01 น. จนถึงวันที่สิ้นสุดความคุ้มครองตามแพ็กเกจ
 • ผู้ใช้สิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัยต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้มีชื่อจดทะเบียน หรือแสดงตนใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบความคุ้มครองให้กับ ลูกค้าเอไอเอส 1 ท่าน ต่อ 1 กรมธรรม์ ต่อ 1 เลขหมายเท่านั้น โดยจะได้รับสิทธิความคุ้มครองอย่างต่อเนื่องเมื่อซื้อแพ็กเกจเหมาเหมาเพิ่มเติมสำหรับเลขหมายนั้น
 • ลูกค้าเอไอเอสที่พักอาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และแรงงานต่างด้าว สัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนามที่มีใบอนุญาตทำงาน ตามกฎหมายจะได้รับสิทธิความคุ้มครองนี้ด้วย
 • สำหรับผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะถือว่าการสมัครแพ็กเกจนี้ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้ความคุ้มครองนี้สำหรับลูกค้าเอไอเอสเท่านั้น และในกรณีลูกค้าย้ายค่ายไปยังผู้ให้บริการรายอื่นความคุ้มครองจะสิ้นสุดลงทันทีโดยบริษัทฯ ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การกด USSD สมัครแพ็กเกจนี้ถือเป็นการยินยอมให้บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่ายเอไอเอส) และ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อพิจารณารับประกันภัยและการจ่ายผลประโยชน์ทดแทน
 • เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เงื่อนไขกรมธรรม์เป็นไปตามที่บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กำหนด โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียด เงื่อนไข และข้อยกเว้นการประกันภัยโดยละเอียด
FAQ
Q1 ระยะเวลาคุ้มครองสูงสุดได้ถึงกี่วัน
 • ระยะเวลาคุ้มครองสูงสุด 7 วัน สำหรับแพ็กเกจ 7 วัน
 • ระยะเวลาคุ้มครองสูงสุด 30 วัน สำหรับแพ็กเกจ 30 วัน
  เริ่มต้นคุ้มครองนับตั้งแต่วันถัดไปจากวันที่ลูกค้าสมัครแพ็กเกจเวลา 00.01 น. จนถึงวันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง 7 วัน หรือ 30 วัน และจะต่ออายุอัตโนมัติหากลูกค้าทำการซื้อแพ็กเกจก่อนวันสิ้นสุดความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง
Q2 ความคุ้มครองเริ่มต้นและสิ้นสุดลงเมื่อใด
ความคุ้มครองนับเริ่มนับตั้งแต่วันถัดไปของวันที่ลูกค้าสมัครแพ็กเกจ และวันสิ้นสุดความคุ้มครองจะเป็นวันสุดท้ายของแพ็กเกจที่ลูกค้าซื้อ (นับตามเวลาประเทศไทย)
Q3 การเบิกค่ารักษาพยาบาล
บริษัทฯ ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยทุกท่าน ที่ประสบอุบัติเหตุและต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในคลินิก โพลิคลินิก โรงพยาบาลของรัฐบาล หรือเอกชน โดยบริษัทฯ จะชดใช้ค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งที่ซื้อไว้ โดยลูกค้าจะต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลก่อนและทำการเบิกเงินกับบริษัทฯ ภายหลัง
Q4 ผู้เอาประกันจะต้องมีอายุเท่าใด จึงจะรับสิทธิ์ประกันอุบัติเหตุนี้ได้
 • ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปี ถึง 70 ปี ณ วันที่สมัครแพ็จเกจ
 • สำหรับผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะถือว่าการสมัครแพ็กเกจนี้ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองแล้ว
Q5 ผู้เอาประกันภัยจะต้องตรวจสุขภาพหรือไม่
ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนการสมัคร แต่จะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีอวัยวะส่วนใดบกพร่อง พิการหรือทุพพลภาพ
Q6 ลูกค้าสมัครแพ็กเกจนี้แล้ว แต่จะกำหนดเลือกวันที่คุ้มครองเองได้หรือไม่
ไม่สามารถทำได้ เพราะความคุ้มครองจะมีผลในวันถัดไปจากวันที่ลูกค้าสมัครแพ็กเกจโดยอัตโนมัติลูกค้าจึงไม่สามารถกำหนดวันคุ้มครองเองได้ และในกรณีที่ลูกค้าทำการสมัครแพ็กเกจทับซ้อน ระบบจะกำหนดให้วันเริ่มต้นความคุ้มครองของแพ็กเกจที่สมัครซ้ำมีผลคุ้มครองต่อเนื่องจาก ความคุ้มครองเดิมให้โดยอัตโนมัติ
Q7 ลูกค้ายังมีเบอร์เอไอเอสทั้งเติมเงินและแบบรายเดือน จำนวนหลายเบอร์ สามารถสมัครแพ็กเกจให้ผู้อื่นได้หรือไม่
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้ความคุ้มครองสำหรับแพ็กเกจนี้กับลูกค้าเอไอเอส 1 ท่าน ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น หากลูกค้าลงทะเบียนเปิดหมายเลขโทรศัพท์ด้วยตนเองจำนวนหลายเบอร์ จะได้รับความคุ้มครองแค่เบอร์แรกที่ทำการสมัครแพ็กเกจนี้เท่านั้น
Q8 หากลูกค้ามีการย้ายค่ายหรือเบอร์ถูกระงับสัญญาณ ในช่วงระยะเวลาคุ้มครอง กรมธรรม์จะยังมีผลหรือไม่
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้ความคุ้มครองนี้สำหรับลูกค้าเอไอเอสเท่านั้น และในกรณีลูกค้าย้ายค่ายไปยังผู้ให้บริการรายอื่นความคุ้มครองจะสิ้นสุดลงทันทีโดยบริษัทฯ ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Q9 หากลูกค้ามีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ ปอด ความดัน ฯลฯ สามารถสมัครแพ็กเกจนี้ได้หรือไม่
ได้ แต่กรมธรรม์ประกันภัยจะไม่คุ้มครองโรค (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัยก่อนวันที่ความคุ้มครอง ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะมีผลบังคับซึ่งมีนัยสําคัญเพียงพอที่ทําให้บุคคลทั่วไปพึงแสวงหาการวินิจฉัยดูแลหรือรักษา หรือทําให้แพทย์พึงให้การวินิจฉัย ดูแล หรือรักษา (Pre-existing conditions)
Q10 หากลูกค้าได้รับอุบัติเหตุจะต้องทำการเบิกค่ารักษาพยาบาลภายในกี่วัน
หากลูกค้าได้รับอุบัติเหตุและต้องการเรียกร้องผลประโยชน์การรักษาพยาลบาลจะต้องส่งหลักฐานให้แก่บริษัทประกันภัยภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล โดยที่บริษัทฯ จะทำการจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานครบถ้วนและถูกต้องแล้ว
Q11 ลูกค้าจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างในการเรียกร้องผลประโยชน์การรักษาพยาบาล
ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่รับการรักษาจากคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 • ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
 • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
 • สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริษัทจะคืนต้นฉบับใบเสร็จรับเงินที่รับรองยอดเงินที่ จ่ายไป เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รับประกัยภัยรายอื่น แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือการประกันภัยอื่นมาแล้ว ให้ผู้เอาประกันภัยส่งสำเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐหรือหน่วยงานอื่น เพื่อเรียกร้องส่วนที่ขาดจากบริษัท
Q12 หากลูกค้าต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกันภัยหรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมต้องติดต่อที่ใด
ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ส่วนสินไหมธุรกิจนายหน้าและตัวแทน โทร. 02 - 6654000 ต่อ 3607 ,3445 email : [email protected] , [email protected]