เลือกประเภท
สมัครรายครั้ง
สมัครต่อเนื่องอัตโนมัติ
เลือกตามแอปพลิเคชัน
 • เหมา เหมา Viu
  เน็ต 300MB
  ความเร็ว 512 kbps
  พร้อมเน็ตไม่อั้น
  1 วัน
  ราคา 19 บาท

  กด
  *686*52*123456#

  สมัครเลย
 • เหมา เหมา Viu
  เน็ตไม่จำกัด
  ความเร็ว 512 kbps
  พร้อมเน็ตไม่อั้น
  1 วัน
  ราคา 27 บาท

  กด
  *686*23*123456#

  สมัครเลย
 • เหมา เหมา Viu
  เน็ตไม่จำกัด
  ความเร็ว 1 Mbps
  พร้อมเน็ตไม่อั้น
  1 วัน
  ราคา 30 บาท

  กด
  *686*24*123456#

  สมัครเลย
 • เหมา เหมา Viu
  เน็ตไม่จำกัด
  ความเร็ว 4 Mbps
  พร้อมเน็ตไม่อั้น
  1 วัน
  ราคา 37 บาท

  กด
  *686*53*123456#

  สมัครเลย
เงื่อนไข
เงื่อนไขทุกแพกเกจ
 • อัตราค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ และเพื่อให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการ เครือข่ายตามความเหมาะสม เช่น จำกัดหรือลดความเร็วในกรณีที่พบว่ามีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง การใช้งาน BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot การดาวน์โหลด และ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์ หรือมีการใช้ซึ่งส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการรายอื่น หรือกระทบต่อเครือข่ายการให้บริการโดยรวมของบริษัท

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


เงื่อนไข เหมา เหมา Viu PREMIUM
 • แพ็กเกจ Viu PREMIUM จำกัดสิทธิ์การใช้งานเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

 • อัตราค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • แพ็กเกจรายวัน สามารถดาวน์โหลดซีรีส์ และรายการวาไรตี้ได้ 5 ตอน

 • แอปพลิเคชันรองรับระบบปฏิบัติการ Android 4.1 และ iOS 9.0 ขึ้นไป


เงื่อนนไข เหมา เหมา PLAY FAMILY
 • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AIS PLAY ฟรี โทร *357# หรือผ่าน App Store และ Google Play Store

 • แอปพลิเคชันรองรับระบบปฏิบัติการ Android 4.1 และ iOS 8.0 ขึ้นไป

 • ข้อมูลเพิ่มเติม http://m.ais.co.th/lp