เลือกจำนวนวัน
1
วัน
7
วัน
 • เน็ตไม่จำกัด
  ความเร็ว 384 kbps
  โทรฟรีในเครือข่าย AIS
  ระหว่าง
  5.00-17.00 น.
  (ครั้งละไม่เกิน 60 นาที)
  พิเศษ ฟรี 10 SMS และ 5 MMS
  โทรเกิน/ โทรนอกช่วงเวลา/
  โทรนอกเครือข่าย 0.99 บ./นาที

  ราคา 22 บาท

  กด
  *777*35*123456#

  สมัครเลย
 • เน็ตไม่จำกัด
  ความเร็ว 384 kbps
  โทรฟรีในเครือข่าย AIS
  ระหว่าง
  5.00-18.00 น.
  (ครั้งละไม่เกิน 60 นาที)
  พิเศษ ฟรี 10 SMS และ 5 MMS
  โทรเกิน/ โทรนอกช่วงเวลา/
  โทรนอกเครือข่าย 0.99 บ./นาที

  ราคา 23 บาท

  กด
  *777*37*123456#

  สมัครเลย
 • เน็ตไม่จำกัด
  ความเร็ว 512 kbps
  โทรฟรีในเครือข่าย AIS
  ระหว่าง
  5.00-17.00 น.
  (ครั้งละไม่เกิน 60 นาที)
  โทรเกิน/ โทรนอกช่วงเวลา/
  โทรนอกเครือข่าย 1 บ./นาที

  ราคา 27 บาท

  กด
  *777*4005*123456#

  สมัครเลย
 • เน็ตไม่จำกัด
  ความเร็ว 512 kbps
  โทรฟรีในเครือข่าย AIS
  ระหว่าง
  5.00-18.00 น.
  (ครั้งละไม่เกิน 60 นาที)
  โทรเกิน/ โทรนอกช่วงเวลา/
  โทรนอกเครือข่าย 1 บ./นาที

  ราคา 28 บาท

  กด
  *777*4045*123456#

  สมัครเลย
 • เน็ตไม่จำกัด
  ความเร็ว 384 kbps
  โทรฟรีในเครือข่าย AIS
  ตลอด 24 ชม.
  (ครั้งละไม่เกิน 60 นาที)
  โทรเกิน/ โทรนอกเครือข่าย
  1 บ./นาที

  ราคา 27 บาท

  กด
  *777*238*123456#

  สมัครเลย
 • เน็ตไม่จำกัด
  ความเร็ว 512 kbps
  โทรฟรีในเครือข่าย AIS
  ตลอด 24 ชม.
  (ครั้งละไม่เกิน 60 นาที)
  โทรเกิน/ โทรนอกเครือข่าย
  1 บ./นาที

  ราคา 32 บาท

  กด
  *777*7000*123456#

  สมัครเลย
 • เน็ตไม่จำกัด
  ความเร็ว 4 Mbps
  โทรฟรีในเครือข่าย AIS
  ระหว่าง
  5.00-17.00 น.
  (ครั้งละไม่เกิน 60 นาที)
  โทรเกิน/ โทรนอกช่วงเวลา/
  โทรนอกเครือข่าย 1 บ./นาที

  ราคา 37 บาท

  กด
  *777*7150*123456#

  สมัครเลย
 • เน็ตไม่จำกัด
  ความเร็ว 4 Mbps
  โทรฟรีในเครือข่าย AIS
  ตลอด 24 ชม.
  (ครั้งละไม่เกิน 60 นาที)
  โทรเกิน/ โทรนอกเครือข่าย
  1 บ./นาที

  ราคา 42 บาท

  กด
  *777*7151*123456#

  สมัครเลย
 • เน็ตไม่จำกัด
  ความเร็ว 1 Mbps
  โทรฟรีในเครือข่าย AIS
  ตลอด 24 ชม.
  (ครั้งละไม่เกิน 60 นาที)
  โทรเกิน/ โทรนอกเครือข่าย
  0.99 บ./นาที

  ราคา 129 บาท

  กด
  *777*7220*123456#

  สมัครเลย
 • เน็ตไม่จำกัด
  ความเร็ว 4 Mbps
  โทรฟรีในเครือข่าย AIS
  ตลอด 24 ชม.
  (ครั้งละไม่เกิน 60 นาที)
  โทรเกิน/ โทรนอกเครือข่าย
  0.99 บ./นาที

  ราคา 229 บาท

  กด
  *777*7221*123456#

  สมัครเลย