Interactive USSD *700#service_call
เลือกภาษาในการรับ SMS
ขั้นตอนที่ 1
กด * 7 0 0 #
ขั้นตอนที่ 2
เมนูบริการต่างๆ จะแสดงบนหน้าจอ ให้กด “ตอบกลับ” * และพิมพ์ '9' เลือกบริการถัดไป
ขั้นตอนที่ 3
กด “ตอบกลับ” * และพิมพ์ '7' เลือกบริการเปลี่ยนภาษา
ขั้นตอนที่ 4
กด 1 เปลี่ยนเป็นภาษาไทย
ขั้นตอนที่ 5
คุณจะได้รับ SMS ยืนยันทำรายการ
* สำหรับมือถือระบบปฏิบัติการ Android ไม่ต้องกด 'ตอบกลับ' สามารถพิมพ์ "หมายเลขเมนู"ที่ต้องการใช้บริการได้ทันที
เลือกภาษาระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติ
ขั้นตอนที่ 1
กด * 7 0 0 #
ขั้นตอนที่ 2
เมนูบริการต่างๆ จะแสดงบนหน้าจอ ให้กด “ตอบกลับ” * และพิมพ์ '9' เลือกบริการถัดไป
ขั้นตอนที่ 3
กด “ตอบกลับ” * และพิมพ์ '7' เลือกบริการเปลี่ยนภาษา
ขั้นตอนที่ 4
กด “ตอบกลับ” * และกด '9' เลือกเปลี่ยนภาษาสำหรับระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติ
ขั้นตอนที่ 5
กด 1 เปลี่ยนเป็นภาษาไทย
ขั้นตอนที่ 6
คุณจะได้รับ SMS ยืนยันทำรายการ
* สำหรับมือถือระบบปฏิบัติการ Android ไม่ต้องกด 'ตอบกลับ' สามารถพิมพ์ "หมายเลขเมนู"ที่ต้องการใช้บริการได้ทันที
IVR *700service_call
โทร * 7 0 0 และกด '6' เลือกบริการเปลี่ยนภาษา
เลือกเปลี่ยนภาษาในการรับข้อความ SMS และระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติ
กด 1 เปลี่ยนเป็นภาษาไทย
กด 2 เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
ทำรายการตามขั้นตอนจนจบการทำรายการ
เบอร์ตรง
กด
* 1 1 8 * 1 # สำหรับระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติ ภาษาไทย
กด
* 1 1 9 * 1 # สำหรับการรับข้อความ SMS ภาษาไทย
กด
* 1 1 8 * 2 # สำหรับระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติ ภาษาอังกฤษ
กด
* 1 1 9 * 2 # สำหรับการรับข้อความ SMS ภาษาอังกฤษ
IVR
  1. โทร * 1 1 8
  2. เลือกเปลี่ยนภาษาในการรับข้อความSMS และระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติ
    กด 1 เปลี่ยนเป็นภาษาไทย
    กด 2 เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
  3. คุณจะได้รับ SMS ยืนยันทำรายการ
ค่าบริการ
  • บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย