เบอร์ตรง
ขั้นตอนที่ 1
โทร * 2 2 2 * ตามด้วยเบอร์เอไอเอสวัน-ทู-คอล!ที่ต้องการโทรหา
ขั้นตอนที่ 2
หน้าจอมือถือของผู้โทรออกจะแสดงเบอร์ปลายทางที่โทรหา
ขั้นตอนที่ 3
เบอร์ปลายทาง/ผู้รับสายเมื่อกดรับสาย จะได้รับการแจ้งให้ทราบว่า "มีหมายเลข 08-xxxx-xxxx ต้องการเรียกเก็บเงินปลายทาง"
กด 1 ถ้ายินยอมรับค่าใช้จ่าย
กด 2 ถ้าไม่ยินยอมรับค่าใช้จ่าย
ขั้นตอนที่ 4
เมื่อเบอร์ปลายทาง/ผู้รับสาย กด 1 ยินยอมรับค่าใช้จ่าย ระบบจะหักค่าบริการครั้งละ 0.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และอัตราค่าโทรจะถูกคิดตามแพ็กเกจหลักที่ผู้รับสายใช้อยู่ในขณะนั้น (เสมือนเป็นผู้โทรออก) หมายเหตุ: เศษของนาที คิดเป็น 1 นาทีต่อการโทรแต่ละครั้ง
ขั้นตอนที่ 5
ถ้าเบอร์ปลายทาง/ผู้รับสาย กด 2 ไม่ยินยอมรับสาย สัญญาณจะถูกตัดอัตโนมัติ
ค่าบริการ
สถานะ ผู้ใช้บริการ ค่าบริการ
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เบอร์ต้นทาง/ผู้โทรออก เอไอเอส วัน-ทู-คอล!
หรือ เอไอเอส รายเดือน
-
เบอร์ปลายทาง/ผู้รับสาย เอไอเอส วัน-ทู-คอล! • ครั้งละ 0.50 บาท
• ค่าโทรคิดตามโปรโมชั่นที่เบอร์ปลายทาง/ผู้รับสายใช้อยู่ในขณะนั้น
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • เบอร์ต้นทาง/ผู้โทรออก เป็นได้ทั้งผู้ใช้บริการเอไอเอส วัน-ทู-คอล! หรือ เอไอเอส รายเดือน
 • เบอร์ปลายทาง/ผู้รับสาย ต้องเป็นผู้ใช้บริการเอไอเอส วัน-ทู-คอล! เท่านั้น
 • เบอร์ต้นทาง/ผู้โทรออก สามารถใช้บริการได้ทันที ไม่ต้องสมัคร
 • กรณีที่เบอร์ต้นทาง/ผู้โทรออก
  ไม่ได้กด * 2 2 2 จะถือว่าเป็นการใช้งานตามปกติ
 • กรณีเบอร์ปลายทาง/ผู้รับสาย ไม่มียอดเงินคงเหลือ
 • ผู้โทรออกจะได้ยินเสียงตอบรับอัตโนมัติว่า
  "หมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถให้บริการได้ในขณะนี้"
 • กรณีเบอร์ปลายทาง/ผู้รับสายตั้งบริการโอนสายไปยังเบอร์อื่น ผู้โทรออกจะได้ยินเสียงตอบรับอัตโนมัติว่า
  "หมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถให้บริการได้ในขณะนี้"
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า