Interactive USSD *777#service_call
ขั้นตอนที่ 1
กด * 7 7 7 #
ขั้นตอนที่ 2
กด 'ตอบกลับ'* แล้วพิมพ์ '9' เพื่อทำรายการถัดไป
ขั้นตอนที่ 3
หน้าจอจะแสดงเมนู 6 เมนู
1 แพ็กขายดี
2 เหมา เหมา
3 โปรเน็ต
4 โปรการโทร
5 โปรโทร+เน็ต
6 เช็กแพ็กเสริม
ขั้นตอนที่ 4
กดหมายเลขเมนูที่ต้องการใช้บริการ เช่น ต้องการสมัครแพ็กขายดี กด 'ตอบกลับ'* แล้วพิมพ์ '1'
ขั้นตอนที่ 5
ทำรายการต่อไปด้วยการกด 'ตอบกลับ'* แล้วพิมพ์หมายเลขเมนูที่ต้องการ จนจบขั้นตอนการทำรายการ
* สำหรับมือถือระบบปฏิบัติการ Android ไม่ต้องกด 'ตอบกลับ' สามารถพิมพ์ "หมายเลขเมนู"ที่ต้องการใช้บริการได้ทันที
IVR *777service_call
โทร * 7 7 7
กด 1 ฟังและดูข้อมูลจากมือถือได้พร้อมกัน
*สำหรับลูกค้าที่กด 1 เพื่อเลือกรับบริการเปลี่ยนโปรโมชั่นและซื้อแพ็กเกจเสริมรูปแบบใหม่ จะต้องเปิดลำโพงหรือใส่หูฟังเพื่อสามารถฟังและดูข้อมูลบนมือถือได้พร้อมกัน โดยลูกค้าจะได้รับลิ้งค์สำหรับกดเข้าใช้งานผ่านทาง SMS โดยต้องเปิดใช้งาน Internet ก่อน
*สำหรับลูกค้าที่กด 1 เพื่อเลือกรับบริการเปลี่ยนโปรโมชั่นและซื้อแพ็กเกจเสริมรูปแบบใหม่ จะต้องเปิดลำโพงหรือใส่หูฟังเพื่อสามารถฟังและดูข้อมูลบนมือถือได้พร้อมกัน โดยลูกค้าจะได้รับลิ้งค์สำหรับกดเข้าใช้งานผ่านทาง SMS โดยต้องเปิดใช้งาน Internet ก่อน
โทร * 7 7 7
กด 2 ฟังรายละเอียดโปรโมชั่นและซื้อแพ็กเกจเสริม
ฟังรายละเอียดโปรโมชั่นและซื้อแพ็กเกจเสริม
ค่าบริการ
  • ลูกค้าเอไอเอส วัน-ทู-คอล! ที่เปิดซิมใหม่ สามารถเปลี่ยนโปรโมชั่นหลักครั้งแรกฟรี ภายใน 30 วันนับจากวันที่เปิดใช้บริการซิมการ์ด
  • ลูกค้าเอไอเอส วัน-ทู-คอล! ปัจจุบัน คิดค่าบริการเปลี่ยนโปรโมชั่นหลักครั้งละ 30 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • การทำรายการรูปแบบใหม่ จะเป็นการเปิดหน้าจอที่เป็นลักษณะเว็บเพจ ซึ่งต้องใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ในการเข้าถึงบริการ ลูกค้าจะต้องเปิดการใช้งาน อินเตอร์เน็ตเพื่อให้สามารถเปิดใช้งานได้ โดยไม่เสียค่าเน็ต
  • ลูกค้าเอไอเอส วัน-ทู-คอล! ที่เปิดใช้บริการซิมใหม่ และลูกค้าปัจจุบัน จะมีรายละเอียดโปรโมชั่นหลักให้เลือกเปลี่ยนแตกต่างกัน
  • ค่าบริการเปลี่ยนโปรโมชั่นหลักจะคิดตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนดในแต่ละโปรโมชั่น
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขของบริการและรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า