เลื่อนลง
hilight_banner_sim
hilight_banner_girl5
hilight_banner_girl4
hilight_banner_girl3
hilight_banner_sim
hilight_banner_girl2
hilight_banner_girl1
เบอร์เดียว เล่นเน็ตและโทรพร้อมกัน สูงสุด 5 เครื่อง
บริการสำหรับผู้ใช้งานหลายอุปกรณ์
เพียงเดือนละ 20 บาท / ซิม
ลูกค้าใหม่

สมัครได้ที่ AIS Shop และ Telewiz ทุกสาขา
ลูกค้าที่ใช้ MultiSIM เดิม

สมัครง่ายๆ
มารู้จัก
 • เบอร์เดียว ใช้งาน
  พร้อมกันได้สูงสุด 5 เครื่อง

  เครื่องหลัก 1 เครื่อง
  เครื่องเสริม 4 เครื่อง
 • รองรับอุปกรณ์สื่อสาร
  ได้หลากหลาย

  โทรศัพท์มือถือ ทุกรุ่น
  และแท็บเล็ต
 • โทรและเล่นเน็ตพร้อมกันได้
  ไม่ต้องสลับซิมการ์ด
 • ค่าบริการ
  เพียงเดือนละ 20 บาท

  ต่อ 1 ซิมการ์ด
 • รองรับ eSIM
  เฉพาะซิมหลัก
 • รองรับบริการ
  ประชุมสาย

  สามารถประชุมสาย
  แยกวงประชุมของแต่ละซิมได้
ฟังก์ชั่นที่รองรับการใช้งาน
ของซิมที่ใช้กับเครื่องหลัก และซิมที่ใช้กับ
เครื่องเสริม
ซิมที่ใช้กับเครื่องหลัก
ใช้งานโทรออก – รับสายได้
ใช้งาน อินเทอร์เน็ต /SMS / MMS / USSD
บริการ International Roaming
รองรับ eSIM
รองรับบริการเสริมต่างๆ
 • บริการโอนสายอัตโนมัติ [Call Forwarding]

 • บริการสายเรียกซ้อน [Call Waiting & Call Holding]

 • บริการประชุมสาย [Call Conference]

 • บริการระงับการใช้เครื่อง [Call Barring]

 • บริการโทรบนเครือข่าย 4G [VoLTE & VoWiFi]

ซิมที่ใช้กับเครื่องเสริม
ใช้งานโทรออก – รับสายได้
ใช้งาน อินเทอร์เน็ตได้
สลับเป็นซิมหลักได้ กด*100#
รองรับบริการเสริมต่างๆ
 • บริการสายเรียกซ้อน [Call Waiting & Call Holding]

 • บริการประชุมสาย [Call Conference]

 • บริการโทรบนเครือข่าย 4G [VoLTE & VoWiFi]

วิธีการใช้งาน
นำ Multi SIM ใส่โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต
หรืออุปกรณ์อื่นๆ
muls_howto_phone1
muls_howto_phone1
muls_howto_sim1
muls_howto_sim2
คลิก ดาวน์โหลดคู่มือ
สิทธิพิเศษ

• ฟรี! ค่าบริการทำ Multi SIM ซิมแรก
[ปกติ 50 บาท / ซิม]

• ฟรี! ค่าบริการรายเดือนซิมแรก นาน 1 ปี
[ปกติ 20 บาท / ซิม]
*เฉพาะบางแพ็กเกจที่ร่วมโครงการ
คลิก
แพ็กเกจเสริมรายเดือนสุดคุ้ม

ให้คุณเล่นเน็ตพร้อมกันได้หลายเครื่อง
แพ็กเสริม Multi SIM PLUS

รับเน็ต 2GB เพียงเดือนละ 99 บาท / ซิม
*เพิ่มเติม
คลิก
 • • ลูกค้าที่ใช้งานแพ็กเกจหลักที่มี Voice และ Data แบบ limited สามารถสมัครใช้งานได้
 • • ลูกค้าที่ใช้งานแพ็กเกจหลักที่มี Voice และ Data แบบ Non Stop [ใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็ว Max speed ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้นใช้งานต่อเนื่องที่ความเร็วลดลง] สามารถสมัครใช้งานได้ แต่ลูกค้าต้องซื้อแพ็กเกจเสริม MultiSIM PLUS ประกอบไปด้วย ตามจำนวนของซิมเสริมที่เปิดใช้งาน
 • • ลูกค้าที่ใช้งานแพ็กเกจหลักที่มี Voice และ Data แบบ Unlimited [ใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วตามที่กำหนด ไม่ลดความเร็วลง] ไม่สามารถสมัครใช้งานได้
 • • ลูกค้าที่มีแพ็กเกจเสริม Voice หรือ Data Unlimited ไม่สามารถสมัครบริการได้ แนะนำให้ยกเลิกแพ็กเกจเสริมก่อน หรือติดต่อสอบถามที่ AIS shop
 • • ลูกค้าที่ใช้งานแพ็กเกจหลักที่มี Voice และ Data แบบ limited สามารถสมัครใช้งานได้
 • • ลูกค้าที่ใช้งานแพ็กเกจหลักที่มี Voice และ Data แบบ Non Stop [ใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็ว Max speed ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้นใช้งานต่อเนื่องที่ความเร็วลดลง] สามารถสมัครใช้งานได้ แต่ลูกค้าต้องซื้อแพ็กเกจเสริม MultiSIM PLUS ประกอบไปด้วย ตามจำนวนของซิมเสริมที่เปิดใช้งาน
 • • ลูกค้าที่ใช้งานแพ็กเกจหลักที่มี Voice และ Data แบบ Unlimited [ใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วตามที่กำหนด ไม่ลดความเร็วลง] ไม่สามารถสมัครใช้งานได้
 • • ลูกค้าที่มีแพ็กเกจเสริม Voice หรือ Data Unlimited ไม่สามารถสมัครบริการได้ แนะนำให้ยกเลิกแพ็กเกจเสริมก่อน หรือติดต่อสอบถามที่ AIS shop
สมัครบริการ
ติดต่อเพื่อสมัครบริการ Multi SIM PLUS
และสมัครแพ็กเสริม ได้ที่เอไอเอสช็อป

เซเรเนดช็อป

เทเลวิซช็อป

ลูกค้าที่ใช้ Multi SIM เดิม สมัครง่ายๆ
กด   
เงื่อนไขการใช้งาน
 1. สำหรับลูกค้า เอไอเอสรายเดือนเท่านั้น [ยกเว้น ลูกค้าแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต Unlimited แบบ Fix speed เช่น แพ็กเกจบุฟเฟ่ต์ไม่อั้นคูณสาม 384 บาท]
 2. ใช้งานได้เฉพาะลูกค้าทั่วไปเท่านั้น
 3. 1 หมายเลขโทรศัพท์สามารถมีซิมการ์ดได้สูงสุด 5 ซิม โดยมีซิมการ์ดหลัก 1 ซิม และ ซิมเสริมได้สูงสุด 4 ซิม
 4. ค่าซิมการ์ดเสริม 50 บาท / ซิมการ์ด และค่าบริการ Multi SIM PLUS 20 บาท/ซิมการ์ด/เดือน
 5. รับฟรี!ซิมการ์ดเสริมใบแรก [ปกติ 50 บาท/ซิม] และฟรี!ค่าบริการรายเดือนซิมการ์ดเสริมใบแรก (ปกติ 20 บาท/เดือน) นาน 12 รอบบิล
 6. กรณีลูกค้ามารับซิมการ์ดเสริมใบที่ 2 – 4 ลูกค้าจะเสียค่าซิมการ์ด และ ค่าบริการรายเดือน Multi SIM PLUS ตามปกติ
 7. สิทธิ์การใช้งาน AIS SUPER WiFi สามารถใช้งานได้ครั้งละ 1 เครื่องเท่านั้น
 8. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการรับสาย สำหรับทุกซิม
 9. สามารถโทรออกและใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ทุกซิม โดยคิดค่าใช้จ่ายตามแพกเกจหลักของคุณ
 10. ไม่สามารถสมัครแพกเกจเสริมที่เป็นการโทรไม่จำกัด และโทรตามช่วงเวลา ได้
 11. อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 12. สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศ และการใช้งานปกติเท่านั้น
 13. เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ และเพื่อให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสม เช่น จำกัดหรือลดความเร็วในกรณีที่พบว่ามีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง การใช้งาน BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot การดาวน์โหลด และ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์ หรือมีการใช้ซึ่งส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการรายอื่น หรือกระทบต่อเครือข่ายการให้บริการโดยรวมของบริษัท
 14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ถาม - ตอบ
Q.Multi SIM PLUS คืออะไร ?
A.คือบริการที่พัฒนาจาก Multi SIM เดิมทำให้ผู้ใช้งานสามารถ โทรออกและรับสาย จากซิมเสริมได้ โดยไม่ต้องทำการสลับ ซิม
ด้วยการกด *100#
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
การโทรออก
 • ทุกเครื่อง ที่โทรออกไป ปลายทางจะเห็นว่าโทรมาจากเบอร์เดียวทั้งหมด
 • สามารถโทรออกจากเครื่องใดก็ได้ และโทรออกได้พร้อมกันทุกเครื่อง
 • ทุกเครื่องสามารถใช้บริการประชุมสายได้ (Call Conference) อย่างอิสระต่อกัน
 • ไม่สามารถโทรหากันได้ (เบอร์เดียวกัน)
การรับสาย
 • เมื่อมีสายเรียกเข้ามา ทุกเครื่องจะดังพร้อมกัน เมื่อกดรับที่เครื่องใดเครื่องหนึ่งแล้ว เครื่องที่เหลือจะขึ้นเป็น สายไม่ได้รับ (Missed call)
 • ทุกเครื่อง สามารถรับสายซ้อนได้ อย่างอิสระต่อกัน
การใช้งานอินเทอร์เน็ต, SMS, MMS และ USSD
 • การใช้งานอินเทอร์เน็ต,SMS, MMS และ USSD จะเหมือนกับ Multi SIM เดิมทุกประการ
Q.ซิมเสริมจะต่างกับซิมหลักอย่างไร ?
A.ซิมหลักคือซิมที่ใช้ในการสมัครบริการ ส่วนซิมเสริมคือซิมที่ทาง AIS เปิดขึ้นมาให้พิเศษเพื่อใช้งานบริการ iMultiSIM หรือ MultiSIM PLUS โดยซิมหลักและซิมเสริมมีลักษณะการใช้งาน และคุณสมบัติต่างกันดังนี้
ลักษณะการใช้งาน และคุณสมบัติ ซิมหลัก ซิมเสริม
การใช้งานทั่วไป ใช้กับเครื่องมือถือหลัก ในการใช้งานการโทรและอินเทอร์เน็ต ใช้กับมือถือทุกรุ่น, แท๊บเล็ต
การโทร ใช้งานโทรออก – รับสายได้ ใช้งานโทรออก – รับสายได้
การใช้งานอินเทอร์เน็ต ใช้งานอินเทอร์เน็ตตามแพ็กเกจหลัก ใช้งานอินเทอร์เน็ตตามแพ็กเกจหลัก
การใช้งานบริการเสริม ใช้งานได้ทั้งหมด ยกเว้น บริการเลือกรับสาย (Call Screening) ใช้งานได้ทั้งหมด ยกเว้น การตั้งโอนสาย (Call Forwarding) และบริการเลือกรับสาย (Call Screening)
การใช้งาน SMS, MMS และ USSD ใช้ได้ตามปกติ ใช้งานไม่ได้ แต่สามารถกด *100# เพื่อทำการ Active ให้เป็นซิมหลักและใช้งานได้
การใช้งานในต่างประเทศ ใช้ได้ตามปกติ ใช้งานไม่ได้ แต่สามารถกด *100# เพื่อทำการ Active ให้เป็นซิมหลักและใช้งานได้ ที่ประเทศไทยก่อนการเดินทาง
การใช้งานการโทรคุณภาพสูง (VoLTE & VoWiFi) ใช่ได้ตามปกติ (ทั้งนี้ขึ้นกับมือถือแต่ละรุ่น) ใช่ได้ตามปกติ (ทั้งนี้ขึ้นกับมือถือแต่ละรุ่น)
eSIM iPhone รองรับการใช้งาน (ทั้งนี้ขึ้นกับมือถือแต่ละรุ่น) ไม่รองรับการใช้งาน
ซื้อแพ็กเกจออนไลน์ ซื้อได้ตามปกติ ซื้อได้ตามปกติ
Q.เวลาที่โทรออกจากซิมเสริม ยังใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อยู่หรือไม่ ?
A.ใช้ได้ตามปกติ เหมือนซิมหลัก
Q.ซิมเสริมสามารถนำไปใช้งานต่างประเทศได้หรือไม่ ?
A.ใช้งานไม่ได้ จำเป็นต้องกด *100# เพื่อให้ Active เป็นซิมหลักก่อน จึงจะสามารถนำไปใช้ได้ แต่ถ้าหากนำเครื่องซิมเสริมไปต่างประเทศแล้วไม่สามารถจับสัญญาณได้ สามารถนำ SIM serial ที่อยู่หลังซิม แจ้งกับทาง AIS call center ให้ทำการสลับให้เป็นซิมหลักได้ เพื่อการใช้งานในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
Q.ถ้าอยากนำซิมเสริมมาใช้งานการโทร ต้องใช้มือถือรุ่นไหนบ้าง ?
A.สามารถใช้โทรออก-รับสายได้กับมือถือทุกรุ่น
Q.หากต้องการใช้งานซิมเสริม โทรออก-รับสาย จำเป็นต้องติดตั้ง Application ใดๆ บ้างหรือไม่ ?
A.ไม่จำเป็น เมื่อสมัครบริการ MultiSIM PLUS สำเร็จ (ได้รับ SMS ยืนยันและปิด/เปิด เครื่องใหม่แล้ว) จะสามารถโทรออก-รับสายได้ปกติ
Q.หากอยากกลับมาใช้งาน iMulitSIM เดิมต้องทำอย่างไร ?
A.หากลูกค้าอยากกลับใช้งาน iMulitSIM สามารถทำได้ง่ายๆ โดย
 1. กด *101*3# เพื่อตรวจสอบว่าเป็นซิมหลัก (Active SIM) และซิมที่ใช้สมัครบริการ
 2. กด *101*2# เพื่อทำการยกเลิก MultiSIM PLUS และกลับมาเป็น iMulitSIM เดิม
 3. รอรับ SMS ยืนยันการสมัคร iMulitSIM และทำการปิด/เปิด เครื่องอีกครั้ง
Q.แพ็กเกจใดบ้างที่สามารถใช้งานบริการ MultiSIM PLUS ได้ ?
A.
 • ลูกค้าที่ใช้งานแพ็กเกจหลักที่มี Voice และ Data แบบ limited สามารถสมัครใช้งานได้
 • ลูกค้าที่ใช้งานแพ็กเกจหลักที่มี Voice และ Data แบบ Non Stop [ใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็ว Max speed ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้นใช้งานต่อเนื่องที่ความเร็วลดลง] สามารถสมัครใช้งานได้ แต่ลูกค้าต้องซื้อแพ็กเกจเสริม MultiSIM PLUS ประกอบไปด้วย ตามจำนวนของซิมเสริมที่เปิดใช้งาน
 • ลูกค้าที่ใช้งานแพ็กเกจหลักที่มี Voice และ Data แบบ Unlimited [ใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วตามที่กำหนด ไม่ลดความเร็วลง] ไม่สามารถสมัครใช้งานได้
 • ลูกค้าที่มีแพ็กเกจเสริม Voice หรือ Data Unlimited ไม่สามารถสมัครบริการได้ แนะนำให้ยกเลิกแพ็กเกจเสริมก่อน หรือติดต่อสอบถามที่ AIS shop
Q.หากต้องการกดสมัครบริการเสริม กดรับสิทธิ หรือ รับ password OTP จากเครื่องเสริมต้องทำอย่างไร ?
A.ซิมเสริมสามารถกดสมัครบริการเสริม กดรับสิทธิ หรือ รับ password OTP โดยการกด *100# เพื่อให้ซิมเสริม Active เป็นซิมหลัก แล้วจึงสามารถทำรายการได้ปกติ
Q.บริการ MultiSIM PLUS ดีกว่า iMultiSIM อย่างไร ?
A.
 • ใช้งานโทรออกได้ทุกซิม โดยไม่ต้องกดสลับซิม
 • ไม่พลาดการรับสาย เพราะทุกเครื่องจะดังพร้อมกัน
 • มือถือและอุปกรณ์ที่รองรับได้หลากหลายมากขึ้น เช่น มือถือทุกรุ่น, แท๊บเล็ต, ซิมบนรถยนต์ ฯลฯ
 • ใช้บริการประชุมสาย (Call Conference) แยกวงประชุมของแต่ละซิมได้
 • สามารถใช้งานการโทรคุณภาพสูง (VoLTE & VoWiFi) ได้ทุกซิม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นมือถือที่รองรับด้วย
Q.การสลับการใช้งานไปมาระหว่าง iMultiSIM และ MultiSIM PLUS จะเสียค่าใช้จ่ายใดๆหรือไม่ ?
A.ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และในใบบิล statement จะแสดงค่าบริการของ iMultiSIM เพียงค่าเดียวเท่านั้น
Q.หากเครื่องซิมเสริม ปิดการใช้งาน 4G ยังสามารถโทรออก-รับสายได้หรือไม่ ?
A.สามารถโทรออก-รับสายได้ปกติ
Q.เครื่องซิมเสริมสามารถใช้งาน AIS SUPER WiFi ได้หรือไม่ ?
A.ได้ สามารถใช้ AIS SUPER WiFi ได้ 1 เครื่อง (ซิมหลักหรือซิมเสริม) ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งานเท่านั้น
Q.หากมีการสลับการใช้งานไปมาระหว่าง iMultiSIM และ MultiSIM PLUS อยู่บ่อยครั้ง จะทราบได้อย่างไรว่าปัจจุบันใช้บริการใดอยู่ ?
A.กรณีที่ซิมเสริมสามารถโทรออก-รับสายได้ โดยไม่ต้องสลับซิม (*100#) แสดงว่ากำลังใช้งาน MultiSIM PLUS อยู่ หรือสามารถตรวจสอบบริการปัจจุบันที่ใช้งานอยู่ได้ที่ หน้าเว็ปไซต์หรือแอปพิลเคชั่น myAIS
Q.หากใช้งาน MultiSIM เดิมอยู่สามารถสมัครใช้งาน MultiSIM PLUS ได้หรือไม่ ?
A.ไม่สามารถใช้งานได้ กรณีที่ต้องการใช้งาน MultiSIM PLUS ลูกค้าจะต้องเปลี่ยนจาก MultiSIM เป็น iMulitISM ก่อนจึงจะสามารถสมัคร MultiSIM PLUS ได้ โดยสามารถแจ้งเปลี่ยนได้ที่ AIS Shop ทุกสาขา
Q.กรณีที่มีสายเรียกเข้าและทุกๆเครื่องดังพร้อมกัน หากมีเครื่องใดเครื่องหนึ่งรับสายแล้ว เครื่องอื่นๆ ยังจะรับสายนั้นๆ ได้อยู่หรือไม่ หรือรับสายพร้อมๆกันสองเครื่องได้หรือไม่ ?
A.ไม่ได้ กรณีที่มีเครื่องใดเครื่องหนึ่งรับสายแล้วเครื่องที่เหลือจะถูกตัดสายเรียกเข้าและแสดงที่เครื่องว่าเป็น สายไม่ได้รับ(Missed call) ทำให้ไม่สามารถรับสายพร้อมๆ กันได้
Q.กรณีที่ใช้งาน MultiSIM PLUS แล้วมีเครื่องใดเครื่องหนึ่งปิดเครื่อง หรือแบตเหมด เครื่องที่เหลือยังใช้งานได้ปกติหรือไม่ ?
A.ใช้งานได้ปกติ
Q.เมื่อมีการโทรออกพร้อมๆกัน จะมีการคิดค่าบริการอย่างไรในเวลาเดียวกัน ?
A.ระบบจะคิดค่าบริการตามการโทรจริง ไม่ว่าจะโทรในเวลาเดียวกันหรือโทรต่างเวลากัน โดยในประวัติการโทร (สามารถเรียกดูได้ใน myAIS) จะบันทึกการโทรระหว่างหมายเลขต้นทางที่โทรออกและคู่สายปลายทาง ในแต่ละสายทำให้สามารถคิดค่าบริการได้อย่างถูกต้อง
Q.สามารถใช้บริการ NEXT G ได้หรือไม่ ?
A.ได้ แต่สามารถใช้ AIS SUPER WiFi ได้ 1 เครื่อง (ซิมหลักหรือซิมเสริม) ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งานเท่านั้น ซึ่งหากใช้ AIS SUPER WiFi ในเครื่อง
ซิมใดซิมหนึ่ง
แล้ว
ซิมๆนั้น
เครื่องๆนั้น จะสามารถใช้งาน NEXT G ได้เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น
Q.ซิมเสริมที่ใช้งานได้ทั้งการโทรและเน็ต หากนำไปแชร์ อินเทอร์เน็ต จะมีผลให้โทรออก-รับสายไม่ได้หรือไม่ ?
A.ไม่มีผล การโทรออก-รับสาย สามารถใช้งานได้พร้อมกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต ดังนั้นขณะใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือแชร์อินเทอร์เน็ตก็ยังสามารถใช้งานการโทรได้ปกติ
Q.ซิมหลักและซิมเสริมของบริการ MultiSIM PLUS ใช้ร่วมกับเครื่องสองซิม ที่มีซิมที่สองเป็นซิมของผู้ให้บริการอื่น
ได้หรือไม่
?
A.ใช้งานได้ปกติ
Q.หากซิมหลักมีการ ระงับการใช้งานอินเทอร์เน็ต (กด*129*1#) ซิมเสริมยังใช้งานอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่ ?
A.ซิมเสริมยังสามารถใช้งานได้ปกติ และสามารถโทรออก-รับสายได้ตามปกติ
Q.หากหมายเลขที่ใช้งาน MultiSIM PLUS มีบริการ call screening อยู่ เมื่อมีหมายเลขที่อยู่ใน blocked call list และอยู่นอก Welcome call list โทรเข้ามา ซิมหลักและซิมเสริมมีสายเรียกเข้าหรือไม่ อย่างไร ?
A.บริการ MultiSIM PLUS ไม่สามารถใช้งานควบคู่กับบริการ call screening ได้ดังนั้นหากมีการใช้งานทั้งสองบริการ จะส่งผลให้ไม่สามารถบล๊อกหมายเลขที่ไม่ต้องการรับสายที่กำหนดไว้ได้