• 0 ชม. /
 • 0 นาที /
 • 0 ฉบับ /
 • 0 ฉบับ /
 • 0 ภาพ /
 • 0 ข้อความ /
 • 0 ชม. /
 • 0 เพลง /
 • 0 MB
   

  ตัวอย่างการคำนวณของการเข้าเว็บไซต์ทั่วไปและ youtube คำนวณด้วยความเร็ว 200 Kbps.

  • 10 MB / ชม.
  • 1.5 MB / นาที
  • 0.03 MB / ฉบับ
  • 0.15 MB / ภาพ
  • 1 MB / ฉบับ
  • 0.001 MB / ข้อความ
  • 0.5 MB / ชม.
  • 3 MB / เพลง