พิเศษยิ่งขึ้น รับสิทธิ์ผ่อน
iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro และ iPhone 11 ที่เอไอเอส

เลือกรับสิทธิ์ ผ่อน 0% นาน 10 เดือน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5%
หรือรับสิทธิ์ผ่อน 0% นานสูงสุด 40 เดือน กับ
ที่เอไอเอส ช็อป ทุกสาขา, เทเลวิซ, JayMart และ iStudio ที่ร่วมรายการ
บัตรเครดิต โปรโมชันผ่อน 0% โปรโมชันรับเครดิตเงินคืน
บัตรเครดิตธนาคารซิตี้แบงก์
ผ่อน 0% นาน 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 3%
บัตรซิตี้แบงก์เรดดี้เครดิต
ผ่อน 0% นาน 10, 24 เดือนรับเครดิตเงินคืน 3%
ผ่อน 0% นาน 30, 40 เดือน ไม่ได้รับเงินคืน
บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์
ผ่อน 0% นาน 10 เดือน ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืน 5% (ลงทะเบียน SMS)
ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดผ่อนชำระแลก หรือ รับเครดิตเงินคืน 20% เมื่อใช้คะแนนสะสม 2 เท่าของยอดผ่อนชำระแลก
บัตรเครดิตสปีดดี้แคช
ผ่อน 0% นาน 10, 18 เดือนรับเครดิตเงินคืน 4%
ผ่อน 0% นาน 24 เดือน รับเครดิตเงินคืน 3%
บัตรเครดิตธนาคารยูโอบี
ผ่อน 0% นาน 10 เดือน ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืน 4% (ลงทะเบียน SMS)
ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืน 12% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดผ่อนชำระแลก
บัตรแคชพลัส (ยูโอบี)
ผ่อน 0% นาน 24 เดือนรับเครดิตเงินคืน 2% (ลงทะเบียน SMS)
บัตรเครดิตกรุงไทย
ผ่อน 0% นาน 10 เดือน ต่อที่ 1 สำหรับบัตรเครดิต KTC JCB เท่านั้น รับเครดิตเงินคืน 4 % (ลงทะเบียนทาง SMS)
บัตรเครดิต KTC ประเภทอื่นและบัตรกดเงินสด KTC PROUD รับเครดิตเงินคืน 3 % (ลงทะเบียนทาง SMS)
ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืน 16% เมื่อใช้คะแนนสะสมตั้งแต่ 2,000 คะแนนขึ้นไป และสูงสุดไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป (ลงทะเบียนทาง SMS)
บัตรพราว
ผ่อน 0% นาน 10, 15 เดือนรับเครดิตเงินคืน 3 % (ลงทะเบียนทาง SMS)
บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรี
ผ่อน 0% นาน 10 เดือน ต่อที 1 (ลงทะเบียนทาง SMS)
แบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
รับเครดิตเงินคืน 500 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป
รับเครดิตเงินคืน 800 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 38,000 บาทขึ้นไป
รับเครดิตเงินคืน 1,400 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 45,000 บาทขึ้นไป
รับเครดิตเงินคืน 1,700 บาท
ต่อที่ 2 ใช้คะแนนสะสม 10,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 1,300 บาท (ลงทะเบียนทาง SMS)
บัตรเครดิต First Choice
ผ่อน 0% นาน 10,15,24 เดือน ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืน (ลงทะเบียนทาง SMS)
แบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
ผ่อนชำระ 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 500 บาท / ผ่อนชำระ 15 เดือน รับเครดิตเงินคืน 600 บาท / ผ่อนชำระ 24 เดือน รับเครดิตเงินคืน 700 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป
ผ่อนชำระ 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 800 บาท / ผ่อนชำระ 15 เดือน รับเครดิตเงินคืน 900 บาท / ผ่อนชำระ 24 เดือน รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
ผ่อนชำระ 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท / ผ่อนชำระ 15 เดือน รับเครดิตเงินคืน 1,200 บาท / ผ่อนชำระ 24 เดือน รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 38,000 บาทขึ้นไป
ผ่อนชำระ 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 1,400 บาท / ผ่อนชำระ 15 เดือน รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท / ผ่อนชำระ 24 เดือน รับเครดิตเงินคืน 1,600 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 45,000 บาทขึ้นไป
ผ่อนชำระ 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 1,700 บาท / ผ่อนชำระ 15 เดือน รับเครดิตเงินคืน 1,800 บาท / ผ่อนชำระ 24 เดือน รับเครดิตเงินคืน 2,000 บาท
ต่อที่ 2 ใช้คะแนนสะสม 10,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 1,300 บาท (ลงทะเบียนทาง SMS)
บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
ผ่อน 0% นาน 10 เดือน ไม่ได้รับเงินคืน
บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย
ผ่อน 0% นาน 10 เดือน ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืน 3% (ลงทะเบียนทาง SMS)
ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดผ่อนชำระแลก (ลงทะเบียนทาง SMS)
บัตรเครดิตธนาคารธนชาต
ผ่อน 0% นาน 10 เดือน ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืน 3% (ลงทะเบียนทาง SMS)
ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืน 12% เมื่อใช้คะแนน T-Reward ทุกๆ 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 120 บาท (ลงทะเบียนทาง SMS)
บัตรธนชาต Flash card
ผ่อน 0% นาน 10,15,20,24 เดือนรับเครดิตเงินคืน 3% (ลงทะเบียนทาง SMS)