ความพิเศษที่เหนือกว่าใคร

สำหรับลูกค้า Serenade Platinum & Gold

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเซเรเนด

เครื่องเปล่าราคาพิเศษ ลดสูงสุด 3,500.-

ผ่อน 0% นานสูงสุด 40 เดือน

Model ราคาปกติ
(บาท)
ลดทันที 3,700 บาท
เมื่อใช้หรือสมัคร
แพ็กเกจ 699.- ขึ้นไป
ลดทันที 5,700 บาท
เมื่อใช้หรือสมัคร
แพ็กเกจ 1,099.- ขึ้นไป
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า
Serenade
Platinum & Gold
iPhone 11 Pro Max 64 GB 39,900 36,200 34,200 xx,xxx
256 GB 45,900 42,200 40,200 xx,xxx
512 GB 52,900 49,200 47,200 xx,xxx
iPhone 11 Pro 64 GB 35,900 32,200 30,200 xx,xxx
256 GB 41,900 38,200 36,200 xx,xxx
512 GB 48,900 45,200 43,200 xx,xxx

*สัญญาต่อเนื่อง 12 เดือน

ฟรี AIS Mobile Care นาน 6 เดือน

 • สำหรับลูกค้าเอไอเอส รายเดือน ที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา ที่มีอายุการใช้งาน 1 ปีขึ้นไป เมื่อใช้ หรือ สมัครแพ็กเกจขั้นต่ำ 699 / 899 บาท
 • ไม่ต้องจ่ายค่าบริการล่วงหน้า ไม่ต้องเปลี่ยนแพ็กเกจ สำหรับลูกค้าที่มีแพ็กเกจขั้นต่ำ ตามที่กำหนดหลังหักส่วนลดตามรายการส่งเสริมการขาย หรือ สมัครใช้แพ็กเกจขั้นต่ำตามที่กำหนด
 • ราคาเครื่องโทรศัพท์รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • จำกัดสิทธิ์ผู้ใช้ บริการ 1 เลขหมายบัตรประชาชน รับสิทธิ์ซื้อเครื่องโทรศัพท์ราคาพิเศษ ได้ไม่เกิน 2 สัญญา (1 เลขหมายโทรศัพท์ รับสิทธิ์ซื้อได้ 1 เครื่อง)
 • ติดสัญญาใช้บริการต่อเนื่อง นาน 12 เดือน
 • กรณีเลขหมายที่รับสิทธิ์ ติดสัญญาใช้บริการจากการซื้อเครื่องโทรศัพท์ราคาพิเศษใดๆอยู่ก่อน การซื้อโทรศัพท์เครื่องเปล่าราคาพิเศษนี้ จะมีผลให้นับระยะเวลาติดสัญญา ต่อเนื่องจากสัญญาเดิม
 • กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกบริการ หรือขอยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเงิน ค่าปรับเท่ากับมูลค่าส่วนลดค่าเครื่องที่ลูกค้าได้รับ
 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบก่อนซื้อ ได้ที่เอไอเอส ช็อป และ เทเลวิซ ทั่วประเทศ

พิเศษยิ่งขึ้น รับสิทธิ์ผ่อน 0% นานสูงสุด 40 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืน 2% กับ

หรือเลือกรับสิทธิ์

ผ่อน 0% นาน 10 เดือน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6%

ผ่อน 0% นาน 24 เดือน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6%

กับธนาคารชั้นนำ ที่เอไอเอส ช็อป ทุกสาขา, เทเลวิซ, Jaymart และ iStudio ที่ร่วมรายการ

สัมผัส iPhone 11 Pro Max และ iPhone 11 Pro กับหลากหลายสุดยอดข้อเสนอจากเอไอเอส


เป็นเจ้าของ iPhone 11 Pro Max และ
iPhone 11 Pro

เครื่องเปล่าราคาพิเศษ
รับส่วนลดสูงสุด 7,700 บาท

ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้าเมื่อมีหรือสมัครแพ็กเกจตามกำหนด

สำหรับลูกค้าเอไอเอส รายเดือน ที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป

Model ราคาปกติ
(บาท)
ลดทันที 3,700 บาทเมื่อใช้หรือสมัคร
แพ็กเกจ 699.- ขึ้นไป
ลดทันที 5,700 บาทเมื่อใช้หรือสมัคร
แพ็กเกจ 1,099.- ขึ้นไป
ลดทันที 7,700 บาทเมื่อใช้หรือสมัคร
แพ็กเกจ 1,499.- ขึ้นไป
iPhone 11 Pro Max 64GB 39,900 36,200 34,200 32,200
256GB 45,900 42,200 40,200 38,200
512GB 52,900 49,200 47,200 45,200
iPhone 11 Pro 64GB 35,900 32,200 30,200 28,200
256GB 41,900 38,200 36,200 34,200
512GB 48,900 45,200 43,200 41,200

*สัญญาต่อเนื่อง 12 เดือน


เป็นเจ้าของ iPhone 11 Pro Max และ
iPhone 11 Pro

เครื่องเปล่าราคาพิเศษ
รับส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท

ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้าเมื่อมีหรือสมัครแพ็กเกจตามกำหนด

สำหรับลูกค้าเอไอเอส รายเดือน และเติมเงิน ที่มีอายุการใช้งาน 3 เดือนขึ้นไป
มียอดค่าใช้บริการขั้นต่ำ 150 บาทต่อเดือน

Model ราคาปกติ
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
โบนัสฟรีเน็ต
สำหรับลูกค้าเติมเงิน
iPhone 11 Pro Max 64GB 39,900 38,900 พร้อมรับโบนัส
ฟรีเน็ต 3 GB(เดือนละ 300MB นาน 10 เดือน)
256GB 45,900 44,900
512GB 52,900 51,900
iPhone 11 Pro 64GB 35,900 34,900
256GB 41,900 40,900
512GB 48,900 47,900

 • สำหรับลูกค้าเอไอเอส รายเดือน ที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา ที่มีอายุการใช้งาน 1 ปีขึ้นไป เมื่อใช้ หรือ สมัครแพ็กเกจขั้นต่ำ 699 / 899 บาท
 • ไม่ต้องจ่ายค่าบริการล่วงหน้า ไม่ต้องเปลี่ยนแพ็กเกจ สำหรับลูกค้าที่มีแพ็กเกจขั้นต่ำ ตามที่กำหนดหลังหักส่วนลดตามรายการส่งเสริมการขาย หรือ สมัครใช้แพ็กเกจขั้นต่ำตามที่กำหนด
 • ราคาเครื่องโทรศัพท์รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • จำกัดสิทธิ์ผู้ใช้ บริการ 1 เลขหมายบัตรประชาชน รับสิทธิ์ซื้อเครื่องโทรศัพท์ราคาพิเศษ ได้ไม่เกิน 2 สัญญา (1 เลขหมายโทรศัพท์ รับสิทธิ์ซื้อได้ 1 เครื่อง)
 • ติดสัญญาใช้บริการต่อเนื่อง นาน 12 เดือน
 • กรณีเลขหมายที่รับสิทธิ์ ติดสัญญาใช้บริการจากการซื้อเครื่องโทรศัพท์ราคาพิเศษใดๆอยู่ก่อน การซื้อโทรศัพท์เครื่องเปล่าราคาพิเศษนี้ จะมีผลให้นับระยะเวลาติดสัญญา ต่อเนื่องจากสัญญาเดิม
 • กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกบริการ หรือขอยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเงิน ค่าปรับเท่ากับมูลค่าส่วนลดค่าเครื่องที่ลูกค้าได้รับ
 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบก่อนซื้อ ได้ที่เอไอเอส ช็อป และ เทเลวิซ ทั่วประเทศ

พิเศษยิ่งขึ้น รับสิทธิ์ผ่อน 0% นานสูงสุด 40 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืน 2% กับ

หรือเลือกรับสิทธิ์

ผ่อน 0% นาน 10 เดือน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6%

ผ่อน 0% นาน 24 เดือน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6%

กับธนาคารชั้นนำ ที่เอไอเอส ช็อป ทุกสาขา, เทเลวิซ, Jaymart และ iStudio ที่ร่วมรายการ

เป็นเจ้าของ iPhone 11 Pro Max และ iPhone 11 Pro
ราคาพิเศษพร้อมแพ็กเกจ 4G HOT DEAL XTRA

ลดสูงสุด 9,700 บาท

พร้อมชมฟรี และ
ไม่คิดค่าเน็ตนาน 3 เดือน
สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ ย้ายค่ายเบอร์เดิม เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน
และลูกค้าปัจจุบันในระบบรายเดือน
Model ราคาปกติ
(บาท)
แพ็กเกจ 4G Hot Deal XTRA
ลดทันที 3,700.-
แพ็กเกจเริ่มต้น 699.-
ชำระค่าบริการล่วงหน้า 1,000.-
ลดทันที 5,700.-
แพ็กเกจเริ่มต้น 1,099.-
ชำระค่าบริการล่วงหน้า 2,000.-
ลดทันที 7,700.-
แพ็กเกจเริ่มต้น 1,499.-
ชำระค่าบริการล่วงหน้า 2,500.-
iPhone 11 Pro Max

ลดเพิ่มสูงสุด 2,000*

64GB 39,900 36,200 34,200 32,200
256GB 45,900 42,200 40,200 38,200
512GB 52,900 49,200 47,200 45,200
iPhone 11 Pro

ลดเพิ่มสูงสุด 2,000*

64GB 35,900 32,200 30,200 28,200
256GB 41,900 38,200 36,200 34,200
512GB 48,900 45,200 43,200 41,200

*ลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิม เมื่อสมัครแพ็กเกจ 4G Hot Deal XTRA 699-1,299 บาท ลดเพิ่ม 1,000 บาท หรือ เมื่อสมัครแพ็กเกจ 4G Hot Deal XTRA  1,499 บาท ขึ้นไป ลดเพิ่ม 2,000 บาท


ลูกค้าปัจจุบันรายเดือน อายุการใช้งาน 1 ปีขึ้นไป เมื่อสมัครแพ็กเกจ 4G Hot Deal XTRA 1,099-1,299 บาท ลดเพิ่ม 1,000 บาท หรือ เมื่อสมัครแพ็กเกจ 4G Hot Deal XTRA  1,499 บาท ขึ้นไป ลดเพิ่ม 2,000 บาท

พร้อมรับสิทธิ์ ความพิเศษเหนือระดับ อัปเกรดเป็นลูกค้า Serenade

รับสิทธิ์ Serenade Emerald

เมื่อสมัครแพ็ก 899 บาท

รับสิทธิ์ Serenade Gold

เมื่อสมัครแพ็ก 1,099 - 1,499 บาท

รับสิทธิ์ Serenade Platinum

เมื่อสมัครแพ็ก 1,899 บาท ขึ้นไป

 • ระยะสัญญา 12 เดือน ตามราคาที่กำหนด
 • ราคาเครื่องโทรศัพท์รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • แพ็กเกจค่าบริการล่วงหน้า ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าบริการชำระล่วงหน้า ได้รับคืนเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน เริ่มมีผลตั้งแต่รอบบิลที่ 2 เป็นต้นไป
 • ค่าบริการชำระล่วงหน้าต่ำกว่า 1,000 บาท กำหนดแบ่งคืน นาน 10 เดือน และค่าบริการล่วงหน้าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป จะแบ่งคืนนาน 12 เดือน
 • จำกัดสิทธิ์ ผู้ใช้บริการ 1 เลขหมายบัตรประชาชน รับสิทธิ์ซื้อเครื่องโทรศัพท์ราคาพิเศษได้ไม่เกิน 2 สัญญา (1 เลขหมายโทรศัพท์ รับสิทธิ์ซื้อได้ 1 เครื่อง)
 • กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกบริการ หรือขอยกเลิก สัญญาก่อนครบกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเงินค่าปรับเท่ากับมูลค่าส่วนลดค่าเครื่องที่ลูกค้าได้รับ

แพ็กเกจ 4G Hot Deal XTRA เน็ตความเร็วสูงสุด พร้อมโทรทุกเครือข่าย

ค่าบริการรายเดือน
(บาท)
โทรทุกเครือข่าย
(บาท)
เน็ตต่อเนื่อง ฟรี ดูหนัง/ทีวี
ซีรีส์ดัง ไม่คิดเน็ต
WiFi
ไม่จำกัด
เดือนที่ 1-12 เดือนที่ 13-24
4G 3G 4G 3G
1,899 2,000 ไม่จำกัด 30 GB ไม่จำกัด นาน 3 เดือน
1,499 1,200 25 GB
1,299 850 20 GB
1,099 650 16 GB
899 400 28 GB 28 GB
699 300 18 GB 18 GB

เงื่อนไขแพ็กเกจ 4G Hot Deal XTRA

 • แพ็กเกจ 699 – 899 บาท สามารถเล่นเน็ตต่อเนื่องตามปริมาณที่กำหนด (รับสิทธิ์นาน 24 รอบบิล)
 • แพ็กเกจ 1,099 – 1,899 บาท ใช้งาน 4G ไม่จำกัดเล่นเน็ตต่อเนื่อง (รับสิทธิ์เดือน 1- 12) และ สามารถเล่นเน็ตตามปริมาณที่กำหนดได้ต่อเนื่อง (รับสิทธิ์เดือน 13 - 24)
 • หลังจากการใช้งาน 4G/3G ครบตามปริมาณที่กำหนด แพ็กเกจ 699 บ. สามารถเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 128 kbps.
 • หลังจากการใช้งาน 4G/3G ครบตามปริมาณที่กำหนด แพ็กเกจ 899 – 1,899 บ. สามารถเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 kbps.
 • และสิทธิ์ใช้งาน 4G ได้ไม่จำกัด ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 300 Mbps. (ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
 • อัตราค่าบริการคิดตามการใช้งานจริงเป็นนาที/รอบบิล
 • ค่าบริการส่วนเกิน โทรทุกเครือข่าย/VDO Call นาทีละ 1.50บาท (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที), SMS ข้อความละ 3 บาท และ MMS ข้อความละ 4 บาท
 • การใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G เฉพาะลูกค้าใช้เครื่อง และ SIM รองรับการใช้งาน 4G รวมถึงอยู่ในพื้นที่ให้บริการ 4G ซึ่งจะถูกตัดการใช้งานก่อนเป็นอันดับแรก
 • สิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER WiFi ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi
 • แพ็กเกจ 1,099 – 1,899 บาท ไม่สามารถใช้งานร่วมกับบริการ Multi SIM
 • ค่าบริการรายเดือนและค่าบริการส่วนเกินเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงื่อนไขการใช้งาน NEXT G

 • ใช้งาน NEXT G ไม่จำกัดที่ความเร็วสูงสุด 300 Mbps และ AIS Super WiFi 650 Mbps ขึ้นกับพื้นที่ให้บริการและโทรศัพท์ที่รองรับ
 • สิทธิ์การใช้งาน NEXT G สามารถใช้งานได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
 • สิทธิ์การใช้งาน NEXT G สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์ที่รองรับ พร้อมทั้งอยู่ในพื้นที่ให้บริการ สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต NEXT G 4G/ 3G ตามปริมาณที่กำหนด และสิทธิ์การใช้งาน AIS SUPER WiFi ไม่จำกัด
 • หากโทรศัพท์ไม่รองรับการใช้งาน NEXT G สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G/3G ตามปริมาณที่กำหนด และใช้ได้งาน AIS SUPER WiFi ได้ไม่จำกัด

เงื่อนไขสิทธิ์ PLAY MOVIES ดูหนัง/ทีวี ซีรีส์ดัง ผ่านแอป AIS PLAY แบบไม่คิดค่าเน็ต

 • สิทธิ์ PLAY MOVIES นาน 3 เดือน (ไม่คิดค่าเน็ต) กรุณารอรับ SMS ยืนยัน เพื่อกดรับสิทธิ์และเริ่มใช้งานแพ็กเกจ โดยสามารถรับสิทธิ์ได้ภายใน 30 นับจากวันที่เริ่มใช้งานแพ็กเกจหลัก
 • หากเลยกำหนดการรับสิทธิ์ 30 วัน ไม่สามารถคืนสิทธิ์ได้
 • หลังรับสิทธิ์ดูฟรีครบ จะถูกคิดค่าบริการแพ็กเกจเสริม PLAY MOVIES เดือนละ 199 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอินเทอร์เน็ต
 • สิทธิ์พิเศษนี้สำหรับผู้ใช้บริการที่ได้รับสิทธิ์จากแอปพลิเค ชั่น/บริการที่กำหนดครั้งแรกเท่านั้น โดยเมื่อยกเลิก/เปลี่ยนแปลงแพ็กเกจแล้ว สิทธิ์ใช้งานฟรีจะสิ้นสุดลงทันที ไม่สามารถรับสิทธิ์ใหม่ได้ รวมถึงไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์จากโครงการอื่น
 • สิทธิ์เล่นเน็ตไม่จำกัดสำหรับใช้งาน AIS PLAY จะได้รับอัตโนมัติหลังจากได้รับ SMS ยืนยันการเริ่มใช้งานแพ็กเกจ
 • รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/aisplay

พิเศษยิ่งขึ้น รับสิทธิ์ผ่อน 0% นานสูงสุด 40 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืน 2% กับ

หรือเลือกรับสิทธิ์

ผ่อน 0% นาน 10 เดือน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6%

ผ่อน 0% นาน 24 เดือน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6%

กับธนาคารชั้นนำ ที่เอไอเอส ช็อป ทุกสาขา, เทเลวิซ, Jaymart และ iStudio ที่ร่วมรายการ

คุ้มค่ายิ่งขึ้น เป็นเจ้าของเคสแท้

iPhone 11 Pro Max และ iPhone 11 จาก Apple ที่เอไอเอส

เคสใส

ราคาเพียง 1,390.-

เคสซิลิโคน

ราคาเพียง 1,390.-

เคสหนัง

ราคาเพียง 1,790.-

เคสที่ออกแบบโดย Apple นี้ทั้งบางเบาและจับถนัดมือ สามารถโชว์สีสันสุดโดดเด่นของ iPhone 11 Pro Max ไปพร้อมๆ กับปกป้องตัวเครื่องเพิ่มขึ้นอีกด้วย เคสใสสำหรับ iPhone 11 Pro Max ผลิตจากการผสมผสานโพลีคาร์บอเนตแบบโปร่งใสเข้ากับวัสดุ TPU ที่ยืดหยุ่น ตัวเคสจึงให้ความรู้สึกแข็งแกร่งและสบายมือ ด้านหลังได้รับการออกแบบมา ให้แข็งแรงทนทาน ส่วนด้านข้างทำมาจากวัสดุที่นิ่มและยืดหยุ่นกว่า จึงแนบกระชับรับกับปุ่มเพื่อการจับที่ถนัดมือมากยิ่งขึ้น และเมื่อถึงเวลาที่ต้องชาร์จแบบไร้สาย ก็แค่วางบนเครื่องชาร์จ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Qi ได้เลยโดยไม่ต้องถอดเคสออกนอกจากนี้ บนผิววัสดุยังมีการเคลือบกันรอยขีดข่วนทั้งด้านนอกและด้านใน ทั้งยังสร้างมาเพื่อไม่ให้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองได้ โดยง่ายเมื่อผ่านการใช้งาน เคสนี้ผ่านการทดสอบหลายพันชั่วโมงตลอดกระบวนการออกแบบและการผลิต เช่นเดียวกับเคสทุกชิ้นที่ออกแบบโดย Apple ตัวเคสจึงไม่เพียงแค่ดูดี แต่ยังได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้อง iPhone ของคุณจากรอยขีดข่วนและการตกกระแทก

Apple ออกแบบเคสนี้มาเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์แบบให้กับ iPhone 11 Pro รูปทรงของเคสซิลิโคนจึงแนบกระชับรับกับปุ่มปรับระดับเสียง ปุ่มด้านข้าง และส่วนโค้งของอุปกรณ์ของคุณได้อย่างลงตัวโดยไม่ทำให้รู้สึกว่าหนาขึ้นแต่อย่างใด ส่วนไมโครไฟเบอร์อันอ่อนนุ่มที่บุอยู่ภายในก็ช่วยปกป้อง iPhone ของคุณได้เป็นอย่างดี ขณะที่พื้นผิวซิลิโคนด้านนอกก็ไม่เพียงแต่ให้สัมผัสที่เรียบลื่นนุ่มนวล แต่ยังให้ความรู้สึกดีเยี่ยมเมื่ออยู่ในมือคุณอีกด้วย และที่สำคัญ คุณยังใส่เคสไว้ได้ตลอดเวลา แม้ขณะที่ชาร์จแบบไร้สายอยู่ก็ตาม เคสนี้ผ่านการทดสอบหลายพันชั่วโมงตลอดกระบวนการออกแบบและการผลิต เช่นเดียวกับเคสทุกชิ้นที่ออกแบบโดย Apple ตัวเคสจึงไม่เพียงแค่ดูดี แต่ยังได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้อง iPhone ของคุณจากรอยขีดข่วนและการตกกระแทก

เคสที่ออกแบบโดย Apple เหล่านี้แนบกระชับรับกับทุกส่วนโค้งของ iPhone อย่างลงตัวโดยไม่ทำให้รู้สึกหนาขึ้นแต่อย่างใด เคสเหล่านี้ผลิตจากหนังที่ผ่านกรรมวิธีการฟอกสุดพิเศษจากยุโรป พื้นผิวด้านนอกจึงให้สัมผัสเนียนนุ่ม และจะขึ้นลายที่สวยงามอย่างเป็นธรรมชาติตามกาลเวลาที่ผ่านไป ส่วนปุ่มอะลูมิเนียมขึ้นรูปก็เข้ากับสีของเคสหนังได้อย่างลงตัว ขณะเดียวกันชั้นบุภายในที่ทำจากไมโครไฟเบอร์จะคอยช่วยปกป้อง iPhone ของคุณไว้ และที่สำคัญ คุณยังใส่เคสไว้ได้ตลอดเวลา แม้ขณะที่ชาร์จแบบไร้สายอยู่ก็ตาม เคสนี้ผ่านการทดสอบหลายพันชั่วโมงตลอดกระบวนการออกแบบและการผลิต เช่นเดียวกับเคสทุกชิ้นที่ออกแบบโดย Apple ตัวเคสจึงไม่เพียงแค่ดูดี แต่ยังได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้อง iPhone ของคุณจากรอยขีดข่วนและการตกกระแทก

฿99/เดือน หลังหมดช่วงทดลองใช้ฟรี หนึ่งการสมัครสมาชิกต่อกลุ่มการแชร์กันในครอบครัว ข้อเสนอมีระยะเวลา 3 เดือนหลังการเปิดใช้งานอุปกรณ์ที่เข้าเกณฑ์ โดยเริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2019 แผนบริการจะมีการต่ออายุโดยอัตโนมัติจนกว่าจะยกเลิก อาจมีข้อจำกัดและข้อกำหนดอื่นๆ