doyouknow
ขั้นตอน
การสมัคร
doyouknow
doyouknow
 
เตรียมเอกสารการสมัคร
บัตรประชาชน
ดาวน์โหลดแอป AIS Online Top Up (รองรับระบบปฎิบัติการ android 4.4 ขึ้นไป และ iOS 8 ขึ้นไป)
หรือที่
ระบุข้อมูลการสมัคร
กรอกข้อมูลการสมัครใน แอป แล้วโหลดรูป ระบุข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และดำเนินการตามขั้นตอนของ Mobile Application

เตรียมเอกสารการสมัคร

  1. บัตรประชาชน
  2. ดาวน์โหลดแอป AIS Online Top Up (รองรับระบบปฎิบัติการ android 4.4 ขึ้นไป และ iOS 8 ขึ้นไป)
  3. หรือที่

ระบุข้อมูลการสมัคร

กรอกข้อมูลการสมัครใน แอป แล้วโหลดรูป ระบุข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และดำเนินการตามขั้นตอนของ Mobile Application