พิเศษยิ่งขึ้นเมื่อเป็นเจ้าของ iPhone 12 ใหม่ ทุกรุ่น ที่เอไอเอส
รับสิทธิ์ผ่อน 0% นานสูงสุด 24 เดือน รับเครดิตเงินคืน 23%
หรือ รับสิทธิ์ผ่อน 0% นาน 40 เดือน กับ
ที่เอไอเอส ช็อป ทุกสาขา, เทเลวิซ, JayMart และ iStudio ที่ร่วมรายการ (วันที่ 1 เม.ย. 64 – 30 เม.ย. 64 )
บัตรเครดิต โปรโมชันผ่อน 0% โปรโมชันรับเครดิตเงินคืน
บัตรเครดิตธนาคารซิตี้แบงก์
นาน 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 3%
บัตรเรดดี้เครดิต
นาน 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 3%
นาน 24, 30, 40 เดือน ไม่มีเครดิตเงินคืน
บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์
นาน 10 เดือน ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืน 3% (ลงทะเบียนทาง SMS)
ต่อที่ 2 : (ทำรายการผ่านเครื่อง EDC)
รับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดผ่อนชำระแลก
รับเครดิตเงินคืน 20% เมื่อใช้คะแนนสะสม 2 เท่ายอดผ่อนชำระแลก
บัตรเครดิตสปีดดี้แคช
นาน 10, 18 เดือน รับเครดิตเงินคืน 4%
นาน 24 เดือน รับเครดิตเงินคืน 3%
นาน 36 เดือน ไม่มีเครดิตเงินคืน


บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรี
นาน 10 เดือน ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืน (ลงทะเบียนทาง SMS)
แบ่งชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 120 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 400 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 600 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 900 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 45,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1,200 บาท
บัตรเครดิต First Choice
นาน 10, 15 เดือน ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืน (ลงทะเบียนทาง SMS)
ผ่อนชำระ 10 เดือน
แบ่งชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 120 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 400 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 600 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 900 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 45,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1,200 บาท

ผ่อนชำระ 15 เดือน
แบ่งชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 150 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 450 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 650 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 950 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 45,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1,250 บาท
บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
นาน 10 เดือน ไม่มีเครดิตเงินคืน
บัตรเครดิตธนาคารยูโอบี
นาน 10 เดือน ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืน (ลงทะเบียนทาง SMS)
ผ่อนชำระ 10 เดือน
แบ่งชำระตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 150 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 250 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 500 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 40,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1,400 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1,600 บาท
ต่อที่ 2 : (ทำรายการผ่านเครื่อง EDC)
รับเครดิตเงินคืน 12% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดผ่อนชำระแลก

บัตรแคชพลัส (ยูโอบี)
นาน 10, 15, 24 เดือน รับเครดิตเงินคืน (ลงทะเบียนทาง SMS)
ผ่อนชำระ 10 เดือน
แบ่งชำระตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 100 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 200 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 400 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 800 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 40,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1,200 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1,400 บาท
บัตรเครดิตเคทีซี
นาน 10 เดือน ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืน (ลงทะเบียนทาง SMS)
ผ่อนชำระ 10 เดือน
แบ่งชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 100 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 200 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 450 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 700 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 45,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท
ต่อที่ 2 : (ลงทะเบียนทาง SMS)
รับเครดิตเงินคืน 13% เมื่อใช้คะแนนขั้นต่ำ 5,000 คะแนน แลก (สูงสุดไม่เกินยอดผ่อนชำระ)

บัตรกดเงินสดเคทีซีพราว
นาน 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน (ลงทะเบียนทาง SMS)
ผ่อนชำระ 10 เดือน
แบ่งชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 100 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 200 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 450 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 700 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 45,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท
บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย
นาน 10 เดือน ไม่มีเครดิตเงินคืน
บัตรเครดิตธนาคารธนชาต
นาน 10 เดือน ไม่มีเครดิตเงินคืน
บัตรธนชาต Flash card
นาน 10, 24 เดือน ไม่มีเครดิตเงินคืน