พิเศษยิ่งขึ้นเมื่อเป็นเจ้าของ iPhone 12 ใหม่ ทุกรุ่น ที่เอไอเอส
รับสิทธิ์ผ่อน 0% นานสูงสุด 24 เดือน รับเครดิตเงินคืน 28%
หรือ รับสิทธิ์ผ่อน 0% นาน 40 เดือน กับ
ที่เอไอเอส ช็อป ทุกสาขา, เทเลวิซ, JayMart และ iStudio ที่ร่วมรายการ (วันที่ 1 ม.ค. 64 – 31 ม.ค. 64 )
บัตรเครดิต โปรโมชันผ่อน 0% โปรโมชันรับเครดิตเงินคืน
บัตรเครดิตธนาคารซิตี้แบงก์
นาน 10 เดือน ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืน 4%
ต่อที่ 2 : (ลงทะเบียนทาง SMS)
ใช้คะแนนสะสม 20,000 คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 2,600 บาท
ใช้คะแนนสะสม 40,000 คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 5,200 บาท
ใช้คะแนนสะสม 60,000 คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 7,800 บาท
บัตรเรดดี้เครดิต
นาน 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 4%
นาน 24 เดือน รับเครดิตเงินคืน 3%
นาน 30, 40 เดือน ไม่มีเครดิตเงินคืน
บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์
นาน 10 เดือน ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืน 5% (ลงทะเบียนทาง SMS)
ต่อที่ 2 : (ทำรายการผ่านเครื่อง EDC)
รับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดผ่อนชำระแลก
รับเครดิตเงินคืน 20% เมื่อใช้คะแนนสะสม 2 เท่ายอดผ่อนชำระแลก
บัตรเครดิตสปีดดี้แคช
นาน 10, 18, 24 เดือน รับเครดิตเงินคืน 4%
นาน 36 เดือน ไม่มีเครดิตเงินคืน


บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรี
นาน 10 เดือน ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืน (ลงทะเบียนทาง SMS)
แบ่งชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 250 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 600 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 900 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1,100 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 45,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท

ต่อที่ 2 : เมื่อผ่อนชำระตั้งแต่ 10 เดือนขึ้นไป ใช้คะแนนสะสม 10,000 คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 1,300 บาท (ลงทะเบียนทาง SMS)
บัตรเครดิต First Choice
นาน 10, 15 เดือน ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืน (ลงทะเบียนทาง SMS)
ผ่อนชำระ 10 เดือน
แบ่งชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 250 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 600 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 900 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1,100 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 45,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท

ผ่อนชำระ 15 เดือน
แบ่งชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 300 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 700 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1,200 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 45,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1,600 บาท
ต่อที่ 2 : เมื่อผ่อนชำระตั้งแต่ 10 เดือนขึ้นไป ใช้คะแนนสะสม 10,000 คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 1,300 บาท (ลงทะเบียนทาง SMS)
บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
นาน 10 เดือน ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืน 2%
ต่อที่ 2 : รับเครดิตเงินคืน 14% เมื่อแบ่งชำระครบทุก 5,000 บาท + แลกคะแนนสะสมทุก 5,000 คะแนน (ลงทะเบียนทาง SMS)
บัตรเครดิตธนาคารยูโอบี
นาน 10 เดือน ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืน 4% (ลงทะเบียนทาง SMS)

ต่อที่ 2 : (ทำรายการผ่านเครื่อง EDC)
รับเครดิตเงินคืน 12% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดผ่อนชำระแลก
รับเครดิตเงินคืน 24% เมื่อใช้คะแนนสะสม 2 เท่ายอดผ่อนชำระแลก
บัตรแคชพลัส (ยูโอบี)
นาน 10 เดือน ไม่มีเครดิตเงินคืน
นาน 24 เดือน รับเครดิตเงินคืน 3% (ลงทะเบียนทาง SMS)
บัตรเครดิตเคทีซี
นาน 10 เดือน ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืน 3% (ลงทะเบียนทาง SMS)
ต่อที่ 2 : รับเครดิตเงินคืน 16% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดผ่อนชำระแลก (ลงทะเบียนทาง SMS)

นาน 15 เดือน ไม่ได้รับเงินคืน
บัตรกดเงินสดเคทีซีพราว
นาน 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 3% (ลงทะเบียนทาง SMS)
นาน 15 เดือน ไม่มีเครดิตเงินคืน
บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย
นาน 10 เดือน ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืน 3% ลงทะเบียนทาง SMS)
ต่อที่ 2 : รับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดผ่อนชำระแลก (ลงทะเบียนทาง SMS)
บัตร Xpress Cash
นาน 24, 36 เดือน ไม่มีเครดิตเงินคืน
บัตรเครดิตธนาคารธนชาต
นาน 10 เดือน ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืน 3% (ลงทะเบียนทาง SMS)
ต่อที่ 2 : ใช้คะแนนทุก 1,000 คะแนนแลกเครดิตเงินคืน 150 บ.ไม่เกินยอดผ่อนชำระ
บัตรธนชาต Flash card
นาน 10, 24 เดือน รับเครดิตเงินคืน 3%