พิเศษยิ่งขึ้น รับสิทธิ์ผ่อน
iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro และ iPhone 11 ที่เอไอเอส

เลือกรับสิทธิ์ ผ่อน 0% นาน 10 เดือน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4%
หรือรับสิทธิ์ผ่อน 0% นานสูงสุด 40 เดือน กับ
ที่เอไอเอส ช็อป ทุกสาขา, เทเลวิซ, JayMart และ iStudio ที่ร่วมรายการ (วันที่ 1 มิ.ย. 63 – 30 มิ.ย. 63)
บัตรเครดิต โปรโมชันผ่อน 0% โปรโมชันรับเครดิตเงินคืน
บัตรเครดิตธนาคารซิตี้แบงก์
ผ่อน 0% นาน 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 3%
บัตรซิตี้แบงก์เรดดี้เครดิต
ผ่อน 0% นาน 10 เดือนรับเครดิตเงินคืน 3%
ผ่อน 0% นาน 24, 30, 40 เดือน ไม่ได้รับเงินคืน
บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์
ผ่อน 0% นาน 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 3%
บัตรเครดิตสปีดดี้แคช
ผ่อน 0% นาน 10, 18 เดือนรับเครดิตเงินคืน 4%
ผ่อน 0% นาน 24 เดือน รับเครดิตเงินคืน 3%
บัตรเครดิตธนาคารยูโอบี
ผ่อน 0% นาน 10 เดือน ไม่ได้รับเงินคืน
บัตรแคชพลัส (ยูโอบี)
ผ่อน 0% นาน 10, 24 เดือนไม่ได้รับเงินคืน
บัตรเครดิตกรุงไทย
ผ่อน 0% นาน 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน (ลงทะเบียนทาง SMS)
แบ่งชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
บัตรเครดิต KTC JCB รับเครดิตเงินคืน 300 บาท /
บัตร KTC ประเภทอื่น รับเครดิตเงินคืน 200 บาท

แบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
บัตรเครดิต KTC JCB รับเครดิตเงินคืน 650 บาท /
บัตร KTC ประเภทอื่น รับเครดิตเงินคืน 450 บาท

แบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
บัตรเครดิต KTC JCB รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท /
บัตร KTC ประเภทอื่น รับเครดิตเงินคืน 700 บาท

แบ่งชำระตั้งแต่ 40,000 บาทขึ้นไป
บัตรเครดิต KTC JCB รับเครดิตเงินคืน 1,400 บาท /
บัตร KTC ประเภทอื่น รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท


ต่อที่ 2 : (ลงทะเบียนทาง SMS)
- รับเครดิตเงินคืน 13% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดผ่อนชำระแลก
- รับเครดิตเงินคืน 6% เมื่อใช้คะแนนสะสมครึ่งหนึ่งของ ยอดผ่อนชำระแลก
บัตรพราว
ผ่อน 0% นาน 10, 15 เดือนไม่ได้รับเงินคืน
บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรี
ผ่อน 0% นาน 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน (ลงทะเบียนทาง SMS)
แบ่งชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
รับเครดิตเงินคืน 200 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
รับเครดิตเงินคืน 500 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป
รับเครดิตเงินคืน 800 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 38,000 บาทขึ้นไป
รับเครดิตเงินคืน 1,400 บาท
บัตรเครดิต First Choice
ผ่อน 0% นาน 10,15 เดือน รับเครดิตเงินคืน (ลงทะเบียนทาง SMS)
แบ่งชำระตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป
ผ่อนชำระ 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 150 บาท / ผ่อนชำระ 15 เดือน รับเครดิตเงินคืน 200 บาท / ผ่อนชำระ 24 เดือน รับเครดิตเงินคืน 300 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
ผ่อนชำระ 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 200 บาท / ผ่อนชำระ 15 เดือน รับเครดิตเงินคืน 300 บาท / ผ่อนชำระ 24 เดือน รับเครดิตเงินคืน 500 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
ผ่อนชำระ 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 500 บาท / ผ่อนชำระ 15 เดือน รับเครดิตเงินคืน 600 บาท / ผ่อนชำระ 24 เดือน รับเครดิตเงินคืน 700 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป
ผ่อนชำระ 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 800 บาท / ผ่อนชำระ 15 เดือน รับเครดิตเงินคืน 900 บาท / ผ่อนชำระ 24 เดือน รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
ผ่อนชำระ 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท / ผ่อนชำระ 15 เดือน รับเครดิตเงินคืน 1,200 บาท / ผ่อนชำระ 24 เดือน รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 38,000 บาทขึ้นไป
ผ่อนชำระ 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 1,400 บาท / ผ่อนชำระ 15 เดือน รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท / ผ่อนชำระ 24 เดือน รับเครดิตเงินคืน 1,600 บาท
บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
ผ่อน 0% นาน 10 เดือน ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืน 2%
ต่อที่ 2 : รับเครดิตเงินคืน 12% เมื่อแบ่งชำระครบทุก 5,000 บาท + แลกคะแนนสะสมทุก 5,000 คะแนน (ลงทะเบียนทาง SMS)
บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย
ผ่อน 0% นาน 10 เดือน ไม่ได้รับเงินคืน
บัตรเครดิตธนาคารธนชาต
ผ่อน 0% นาน 10 เดือน ไม่ได้รับเงินคืน
บัตรธนชาต Flash card
ผ่อน 0% นาน 10 เดือน ไม่ได้รับเงินคืน
พิเศษยิ่งขึ้น รับสิทธิ์ผ่อน 0% นานสูงสุด 24 เดือน
สำหรับรุ่น iPhone XS Max, iPhone XS และ iPhone XR ที่เอไอเอส

กับธนาคารชั้นนำ ที่เอไอเอส ช็อป ทุกสาขา, เทเลวิช และ iStudio ที่ร่วมรายการ (วันที่ 1 มิ.ย. 63 – 30 มิ.ย. 63)
บัตรเครดิต โปรโมชันผ่อน 0% โปรโมชันรับเครดิตเงินคืน
บัตรเครดิตธนาคารซิตี้แบงก์
ผ่อน 0% นาน 10 เดือน ไม่ได้รับเงินคืน
บัตรซิตี้แบงก์เรดดี้เครดิต
ผ่อน 0% นาน 10 เดือนไม่ได้รับเงินคืน
ผ่อน 0% นาน 24 เดือน ไม่ได้รับเงินคืน
บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์
ผ่อน 0% นาน 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 3%
บัตรเครดิตสปีดดี้แคช
ผ่อน 0% นาน 10, 18 เดือนรับเครดิตเงินคืน 4%
ผ่อน 0% นาน 24 เดือน รับเครดิตเงินคืน 3%
บัตรเครดิตธนาคารยูโอบี
ผ่อน 0% นาน 10 เดือน ไม่ได้รับเงินคืน
บัตรแคชพลัส (ยูโอบี)
ผ่อน 0% นาน 10, 24 เดือนไม่ได้รับเงินคืน
บัตรเครดิตกรุงไทย
ผ่อน 0% นาน 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน (ลงทะเบียนทาง SMS)
แบ่งชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
บัตรเครดิต KTC JCB รับเครดิตเงินคืน 300 บาท /
บัตร KTC ประเภทอื่น รับเครดิตเงินคืน 200 บาท

แบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
บัตรเครดิต KTC JCB รับเครดิตเงินคืน 650 บาท /
บัตร KTC ประเภทอื่น รับเครดิตเงินคืน 450 บาท

แบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
บัตรเครดิต KTC JCB รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท /
บัตร KTC ประเภทอื่น รับเครดิตเงินคืน 700 บาท

แบ่งชำระตั้งแต่ 40,000 บาทขึ้นไป
บัตรเครดิต KTC JCB รับเครดิตเงินคืน 1,400 บาท /
บัตร KTC ประเภทอื่น รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท


ต่อที่ 2 : (ลงทะเบียนทาง SMS)
- รับเครดิตเงินคืน 13% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดผ่อนชำระแลก
- รับเครดิตเงินคืน 6% เมื่อใช้คะแนนสะสมครึ่งหนึ่งของ ยอดผ่อนชำระแลก
บัตรพราว
ผ่อน 0% นาน 10 เดือนไม่ได้รับเงินคืน
บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรี
ผ่อน 0% นาน 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน (ลงทะเบียนทาง SMS)
แบ่งชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
รับเครดิตเงินคืน 200 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
รับเครดิตเงินคืน 500 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป
รับเครดิตเงินคืน 800 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 38,000 บาทขึ้นไป
รับเครดิตเงินคืน 1,400 บาท
บัตรเครดิต First Choice
ผ่อน 0% นาน 10,15 เดือน รับเครดิตเงินคืน (ลงทะเบียนทาง SMS)
แบ่งชำระตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป
ผ่อนชำระ 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 150 บาท / ผ่อนชำระ 15 เดือน รับเครดิตเงินคืน 200 บาท / ผ่อนชำระ 24 เดือน รับเครดิตเงินคืน 300 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
ผ่อนชำระ 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 200 บาท / ผ่อนชำระ 15 เดือน รับเครดิตเงินคืน 300 บาท / ผ่อนชำระ 24 เดือน รับเครดิตเงินคืน 500 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
ผ่อนชำระ 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 500 บาท / ผ่อนชำระ 15 เดือน รับเครดิตเงินคืน 600 บาท / ผ่อนชำระ 24 เดือน รับเครดิตเงินคืน 700 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป
ผ่อนชำระ 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 800 บาท / ผ่อนชำระ 15 เดือน รับเครดิตเงินคืน 900 บาท / ผ่อนชำระ 24 เดือน รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
ผ่อนชำระ 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท / ผ่อนชำระ 15 เดือน รับเครดิตเงินคืน 1,200 บาท / ผ่อนชำระ 24 เดือน รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 38,000 บาทขึ้นไป
ผ่อนชำระ 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 1,400 บาท / ผ่อนชำระ 15 เดือน รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท / ผ่อนชำระ 24 เดือน รับเครดิตเงินคืน 1,600 บาท
บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
ผ่อน 0% นาน 10 เดือน ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืน 2%
ต่อที่ 2 : รับเครดิตเงินคืน 12% เมื่อแบ่งชำระครบทุก 5,000 บาท + แลกคะแนนสะสมทุก 5,000 คะแนน (ลงทะเบียนทาง SMS)
บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย
ผ่อน 0% นาน 10 เดือน ไม่ได้รับเงินคืน
บัตรเครดิตธนาคารธนชาต
ผ่อน 0% นาน 10 เดือน ไม่ได้รับเงินคืน
บัตรธนชาต Flash card
ผ่อน 0% นาน 10 เดือน ไม่ได้รับเงินคืน
ราคาผ่อนต่อเดือนขั้นต่ำ 500 บาท ดังนั้น
นาน 10 เดือน เฉพาะเครื่องพร้อมแพ็กเกจ และเครื่องเปล่าราคาพิเศษ (หลังหักส่วนลด) 5,000 บาท ขึ้นไป
ผ่อนานสูงสุด 24 เดือน เฉพาะเครื่องพร้อมแพ็กเกจ และเครื่องเปล่าราคาพิเศษ (หลังหักส่วนลด) 7,200 บาท ขึ้นไป
นานสูงสุด 36 เดือน เฉพาะเครื่องพร้อมแพ็กเกจ และเครื่องเปล่าราคาพิเศษ (หลังหักส่วนลด) 10,800 บาท ขึ้นไป
นานสูงสุด 40 เดือน เฉพาะเครื่องพร้อมแพ็กเกจ และเครื่องเปล่าราคาพิเศษ (หลังหักส่วนลด) 20,000 บาท ขึ้นไป