เลือกรุ่น iPhone ที่สนใจ

iPhone 12 Pro Max

เลือก

iPhone 12 Pro

เลือก

เลือกโปรโมชัน

ลูกค้าเอไอเอส
ลดสูงสุด
8,800.-

คลิก

ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่
และย้ายค่ายเบอร์เดิม
เริ่มเพียง 30,100.-

คลิก

เลือกโปรโมชัน

ลูกค้าเอไอเอส
ลดสูงสุด
8,800.-

คลิก

ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่
และย้ายค่ายเบอร์เดิม
เริ่มเพียง 27,100.-

คลิก

iPhone 12

เลือก

iPhone 12 mini

เลือก

เลือกโปรโมชัน

ลูกค้าเอไอเอส
ลดสูงสุด
9,800.-

คลิก

ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่
และย้ายค่ายเบอร์เดิม
เริ่มเพียง 19,100.-

คลิก

เลือกโปรโมชัน

ลูกค้าเอไอเอส
ลดสูงสุด
9,800.-

คลิก

ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่
และย้ายค่ายเบอร์เดิม
เริ่มเพียง 15,100.-

คลิก

iPhone 11 Pro Max

เลือก

iPhone 11 Pro

เลือก

เลือกโปรโมชัน

ลูกค้าเอไอเอส
ลดสูงสุด
13,700.-

คลิก

ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่
และย้ายค่ายเบอร์เดิม
เริ่มเพียง 23,200.-

คลิก

เลือกโปรโมชัน

ลูกค้าเอไอเอส
ลดสูงสุด
13,200.-

คลิก

ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่
และย้ายค่ายเบอร์เดิม
เริ่มเพียง 17,700.-

คลิก

iPhone 11

เลือก

iPhone SE

เลือก

เลือกโปรโมชัน

ลูกค้าเอไอเอส
ลดสูงสุด
9,400.-

คลิก

ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่
และย้ายค่ายเบอร์เดิม
เริ่มเพียง 12,200.-

คลิก

เลือกโปรโมชัน

ลูกค้าเอไอเอส
ลดสูงสุด
13,900.-

คลิก

ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่
และย้ายค่ายเบอร์เดิม
เริ่มเพียง 6,300.-

คลิก

iPhone XR

เลือก

เลือกโปรโมชัน

ลูกค้าเอไอเอส
ลดสูงสุด
12,000.-

คลิก

ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่
และย้ายค่ายเบอร์เดิม
เริ่มเพียง 3,900.-

คลิก

ลูกค้า AIS

iPhone 12 Pro Max

ราคาปกติ -

เครื่องราคาพิเศษ ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้าเมื่อใช้หรือสมัครแพ็กเกจตามที่กำหนด
พิเศษลูกค้าเซเรเนดแพลทินัม หรือโกลด์รับส่วนลดเพิ่ม 1,000 บาท
เฉพาะที่สมัครแพ็กเกจ Best Buy ที่มีอายุการใช้งานในระบบรายเดือน 12 เดือนขึ้นไป
รายเดือน* แพ็กเกจขั้นต่ำ Internet Bonus ราคาพิเศษ ซื้อผ่าน
ออนไลน์
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
รายเดือน
หรือ เติมเงิน
(ไม่ติดสัญญา)**
- -

* สำหรับรายเดือนที่มีอายุใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป เมื่อสมัครหรือใช้แพ็กเกจตามที่กำหนด
** สำหรับรายเดือนหรือเติมเงินที่มีอายุใช้งาน 3 เดือนขึ้นไป และยอดใช้งานขั้นต่ำเดือนละ 150 บาท

เครื่องราคาพิเศษ ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้าเมื่อใช้หรือสมัครแพ็กเกจตามที่กำหนด
รายเดือน* แพ็กเกจขั้นต่ำ Internet Bonus ราคาพิเศษ ซื้อผ่าน
ออนไลน์
- - -
- - -
- - -
รายเดือน
(ไม่ติดสัญญา)**
- -

* สำหรับรายเดือนที่มีอายุใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป เมื่อสมัครหรือใช้แพ็กเกจตามที่กำหนด
** สำหรับรายเดือนหรือเติมเงินที่มีอายุใช้งาน 3 เดือนขึ้นไป และยอดใช้งานขั้นต่ำเดือนละ 150 บาท

เครื่องราคาพิเศษ ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้าเมื่อใช้หรือสมัครแพ็กเกจตามที่กำหนด
รายเดือน* แพ็กเกจขั้นต่ำ Internet Bonus ราคาพิเศษ ซื้อผ่าน
ออนไลน์
- - -
- - -
รายเดือน
หรือเติมเงิน
(ไม่ติดสัญญา)**
- -

* สำหรับรายเดือนที่มีอายุใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป เมื่อสมัครหรือใช้แพ็กเกจตามที่กำหนด
** สำหรับรายเดือนหรือเติมเงินที่มีอายุใช้งาน 3 เดือนขึ้นไป และยอดใช้งานขั้นต่ำเดือนละ 150 บาท

เครื่องราคาพิเศษ ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้าเมื่อใช้หรือสมัครแพ็กเกจตามที่กำหนด
รายเดือน* แพ็กเกจขั้นต่ำ Internet Bonus ราคาพิเศษ ซื้อผ่าน
ออนไลน์
- - -
- - -
รายเดือน
หรือเติมเงิน
(ไม่ติดสัญญา)**
- -
- -

* สำหรับรายเดือนที่มีอายุใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป เมื่อสมัครหรือใช้แพ็กเกจตามที่กำหนด
** สำหรับรายเดือนหรือเติมเงินที่มีอายุใช้งาน 3 เดือนขึ้นไป และยอดใช้งานขั้นต่ำเดือนละ 150 บาท
***ใช้บนเครือข่ายเอไอเอสเท่านั้น

เครื่องราคาพิเศษ
พร้อมแพ็กเกจ AIS 5G One Plan for iPhone
แพ็กเกจเริ่มต้น ชำระค่าบริการล่วงหน้า ราคาพิเศษ
- - -
- - -
- - -
- - -
เครื่องราคาพิเศษ สำหรับลูกค้ารายเดือน
พร้อมแพ็กเกจ
แพ็กเกจเริ่มต้น ชำระค่าบริการล่วงหน้า ราคาพิเศษ
- - -
- - -
- - -

*ราคาพิเศษสำหรับลูกค้าที่ต้องชำระด้วยบัตรเครดิตที่มีชื่อตรงกับผู้จดทะเบียน

เครื่องราคาพิเศษ สำหรับลูกค้ารายเดือน
พร้อมแพ็กเกจ
แพ็กเกจเริ่มต้น ชำระค่าบริการล่วงหน้า ราคาพิเศษ
- - -
- - -
- - -
- - -
เครื่องราคาพิเศษ สำหรับลูกค้ารายเดือน
พร้อมแพ็กเกจ
แพ็กเกจเริ่มต้น ชำระค่าบริการล่วงหน้า ราคาพิเศษ
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

*ใช้บนเครือข่ายเอไอเอสเท่านั้น

เครื่องราคาพิเศษ สำหรับลูกค้าเติมเงิน
พร้อมแพ็กเกจ Hot Deal Net
แพ็กเกจ - -
เครื่องราคาพิเศษ
พร้อมแพ็กเกจ
AIS 5G One Plan for iPhone
ลูกค้าย้ายค่ายรับส่วนลดเพิ่ม 1,000 บาท
แพ็กเกจเริ่มต้น ชำระค่าบริการล่วงหน้า ราคาพิเศษ
- - -
- - -
- - -
- - -
โปรพิเศษสำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ เท่านั้น
แพ็กเกจเริ่มต้น ชำระค่าบริการล่วงหน้า ราคาพิเศษ
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
เครื่องราคาพิเศษ สำหรับลูกค้ารายเดือน
พร้อมแพ็กเกจ
ลูกค้าย้ายค่ายรับส่วนลดเพิ่ม 1,000 บาท
แพ็กเกจเริ่มต้น ชำระค่าบริการล่วงหน้า ราคาพิเศษ
- - -
- - -
- - -

*ราคาพิเศษสำหรับลูกค้าที่ต้องชำระด้วยบัตรเครดิตที่มีชื่อตรงกับผู้จดทะเบียน

เครื่องราคาพิเศษ สำหรับลูกค้ารายเดือน
พร้อมแพ็กเกจ
แพ็กเกจเริ่มต้น ชำระค่าบริการล่วงหน้า ราคาพิเศษ
- - -
- - -
- - -
- - -
เครื่องราคาพิเศษ สำหรับลูกค้ารายเดือน
พร้อมแพ็กเกจ
แพ็กเกจเริ่มต้น ชำระค่าบริการล่วงหน้า ราคาพิเศษ
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

*ใช้บนเครือข่ายเอไอเอสเท่านั้น

เครื่องราคาพิเศษ สำหรับลูกค้าเติมเงิน
พร้อมแพ็กเกจ Hot Deal Net
ลูกค้าย้ายค่ายรับส่วนลดเพิ่ม 1,000 บาท
แพ็กเกจ - -
รับเครื่องพร้อมค่าโทรค่าเน็ต ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม
ผ่อนชำระ 0% นาน 24 เดือน กับบัตร
/
ราคาเครื่อง+แพ็กเกจ / เดือน
ส่วนลด - แพ็กเกจ - -
ส่วนลด - แพ็กเกจ - -
ส่วนลด - แพ็กเกจ - -
ส่วนลด - แพ็กเกจ - -
รับเครื่องพร้อมค่าโทรค่าเน็ต ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม
ผ่อนชำระ 0% นาน 24 เดือน กับบัตร
/
ราคาเครื่อง+แพ็กเกจ / เดือน
ส่วนลด - แพ็กเกจ - -
ส่วนลด - แพ็กเกจ - -
ส่วนลด - แพ็กเกจ - -
ส่วนลด - แพ็กเกจ - -
รับเครื่องพร้อมค่าโทรค่าเน็ต ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม
ผ่อนชำระ 0% นาน 24 เดือน กับบัตร
/
ราคาเครื่อง+แพ็กเกจ / เดือน
ส่วนลด - แพ็กเกจ - -
รับเครื่องพร้อมค่าโทรค่าเน็ต ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม
ผ่อนชำระ 0% นาน 24 เดือน กับบัตร
/
ราคาเครื่อง+แพ็กเกจ / เดือน
ส่วนลด - แพ็กเกจ - -
ส่วนลด - แพ็กเกจ - -
ส่วนลด - แพ็กเกจ - -
ส่วนลด - แพ็กเกจ - -

เงื่อนไขการซื้อเครื่อง AIS Best Buy

 • สำหรับลูกค้าเอไอเอส รายเดือน ที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา ที่มีอายุการใช้งาน 1 ปีขึ้นไป เมื่อใช้ หรือ สมัครแพ็กเกจขั้นต่ำ 699 หรือ รายเดือนและเติมเงินที่มีอายุใช้งาน 3 เดือนขึ้นไป และมียอดใช้งาน 150 บาทขึ้นไป
 • ไม่ต้องจ่ายค่าบริการล่วงหน้า ไม่ต้องเปลี่ยนแพ็กเกจ สำหรับลูกค้าที่มีแพ็กเกจขั้นต่ำ ตามที่กำหนดหลังหักส่วนลดตามรายการส่งเสริมการขาย หรือ สมัครใช้แพ็กเกจขั้นต่ำตามที่กำหนด
 • ราคาเครื่องโทรศัพท์รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • จำกัดสิทธิ์ผู้ใช้ บริการ 1 เลขหมายบัตรประชาชน รับสิทธิ์ซื้อเครื่องโทรศัพท์ราคาพิเศษ ได้ไม่เกิน 2 สัญญา (1 เลขหมายโทรศัพท์ รับสิทธิ์ซื้อได้ 1 เครื่อง)
 • ติดสัญญาใช้บริการต่อเนื่อง นาน 12 เดือน
 • กรณีเลขหมายที่รับสิทธิ์ ติดสัญญาใช้บริการจากการซื้อเครื่องโทรศัพท์ราคาพิเศษใดๆ อยู่ก่อนการซื้อโทรศัพท์เครื่องเปล่าราคาพิเศษนี้ จะมีผลให้นับระยะเวลาติดสัญญาต่อเนื่องจากสัญญาเดิม
 • กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกบริการ หรือขอยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเงิน ค่าปรับเท่ากับมูลค่าส่วนลดค่าเครื่องที่ลูกค้าได้รับ
 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบก่อนซื้อได้ที่ เอไอเอส ช็อป และ เทเลวิซ ทั่วประเทศ
 • ลูกค้าต้องได้รับเซเรเนดโกลด์และแพลทินัมก่อนวันที่ 20 พ.ย. 63

เงื่อนไขการซื้อเครื่อง AIS Hot Deal

 • เงื่อนไขการซื้อเครื่อง AIS Hot Deal
 • ระยะสัญญา 12 เดือน ตามราคาที่กำหนด
 • ราคาเครื่องโทรศัพท์รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • แพ็กเกจค่าบริการล่วงหน้า ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าบริการชำระล่วงหน้า ได้รับคืนเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน เริ่มมีผลตั้งแต่รอบบิลที่ 2 เป็นต้นไป
 • ค่าบริการชำระล่วงหน้าต่ำกว่า 1,000 บาท กำหนดแบ่งคืน นาน 10 เดือน และค่าบริการล่วงหน้าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป จะแบ่งคืนนาน 12 เดือน
 • จำกัดสิทธิ์ ผู้ใช้บริการ 1 เลขหมายบัตรประชาชน รับสิทธิ์ซื้อเครื่องโทรศัพท์ราคาพิเศษ ได้ไม่เกิน 2 สัญญา (1 เลขหมายโทรศัพท์ รับสิทธิ์ซื้อได้ 1 เครื่อง)
 • กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกบริการ หรือขอยกเลิก สัญญาก่อนครบกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเงินค่าปรับเท่ากับมูลค่าส่วนลดค่าเครื่องที่ลูกค้าได้รับ

เงื่อนไขการซื้อเครื่อง สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ เท่านั้น

 • เงื่อนไขการซื้อเครื่อง สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ เท่านั้น
 • ลูกค้าซื้อเครื่องโทรศัพท์รุ่นที่ร่วมรายการ สามารถรับส่วนลดค่าเครื่องฯทันที
 • รับส่วนลด 500.- | 1,000.- | 1,500.- | 2,000.- | 2,500.- เมื่อจดทะเบียนเลขหมายใหม่ในระบบ AIS รายเดือน
 • เมื่อสมัครแพ็กเกจค่าบริการรายเดือน 399.- ขึ้นไป | 499.- ขึ้นไป | 599.- ขึ้นไป | 699.- ขึ้นไป | 750.- ขึ้นไป และติดสัญญาใช้บริการ 6 เดือน
 • ไม่ต้องชำระค่าแพ็กเกจล่วงหน้า

เงื่อนไขการซื้อเครื่อง AIS Easy Pay

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ (ชื่อผู้จดทะเบียนเดียวกัน)
 • ลูกค้า 1 ท่าน (ชื่อ/นามสกุลเดียวกัน) สามารถรับสิทธิซื้อเครื่องโทรศัพท์ราคาพิเศษ ไม่รวมในเงื่อนไข 1 ID 2 สัญญา
 • ลูกค้าได้รับส่วนลดค่าเครื่อง เมื่อสมัครแพ็กเกจ พร้อมชำระแพ็กเกจค่าบริการล่วงหน้า 24 เดือน
 • ลูกค้าต้องลงนามยอมรับข้อตกลง (สัญญา) ใช้บริการต่อเนื่องในระบบรายเดือนไม่น้อยกว่า 24 เดือน โดยไม่สามารถดำเนินการ ดังต่อไปนี้ ขอยกเลิกใช้บริการ (Disconnect) / ขอโอนย้ายไปใช้งานเครือข่ายอื่น (Port Out) / ขอโอนเปลี่ยนชื่อผู้จดทะเบียน (Change Owner)/ ขอเปลี่ยนเป็นระบบเติมเงิน (Change Charge Type)
 • ลูกค้าสามารถ ขอยกเลิกข้อตกลงฯ ได้ตลอดระยะเวลา โดยต้องชำระคืนส่วนลดค่าเครื่องโทรศัพท์ (ก่อน VAT) ตามที่ได้รับ ณ วันที่ซื้อเครื่อง
 • แพ็กเกจค่าบริการล่วงหน้า ไม่สามารถขอยกเลิก เพื่อขอรับเงินคืนเต็มจำนวน หรือบางส่วนได้
 • กรณีลูกค้า มีส่วนลดค่าใช้บริการรายเดือนใดๆ อยู่ก่อน สิทธิ์ดังกล่าวจะสิ้นสุดทันที เมื่อรับสิทธิ์ซื้อเครื่องโทรศัพท์และรับสิทธิ์ในแคมเปญ AIS EASY PAY
 • ราคาค่าเครื่องและแพ็กเกจค่าบริการล่วงหน้าเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ลูกค้าปัจจุบันในระบบรายเดือน ที่มี ยอดค่าใช้บริการค้างชำระ เกินวันที่กำหนดชำระ (Due Date) จะต้องชำระค่าใช้บริการคงค้างก่อนรับสิทธิ
 • เลขหมายที่รับสิทธิในแคมเปญ AIS EASY PAY ไม่สามารถรวมใบแจ้งค่าใช้บริการ กับเลขหมายอื่นได้
 • กรณีเลขหมายค้างชำระค่าใช้บริการจนถูกยกเลิกการใช้บริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเงินค่าปรับเป็นจำนวนเงิน ตามส่วนลดค่าเครื่องที่ลูกค้าได้รับ ณ วันซื้อเครื่อง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แพ็กเกจแนะนำ สำหรับ Hot Deal Easy Pay

AIS 5G One Plan for iPhone

สัมผัสประสบการณ์ ความเร็ว แรง กว่าใคร สูงสุดถึง 2Gbps*
พิเศษ เฉพาะลูกค้าที่ซื้อ iPhone 12

พิเศษ ทุกแพ็กเกจ พร้อมรับส่วนลดซื้อ iPad และ Apple Watch รวมมูลค่า 2,000 บาท

เงื่อนไขแพ็กเกจ AIS 5G One Plan for iPhone

 1. สิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา จดทะเบียนเปิดเบอร์ใหม่ , เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน, ย้ายค่ายเบอร์เดิม และลูกค้าปัจจุบันระบบรายเดือน
 2. รับสิทธิ์ซื้อเครื่องโทรศัพท์ iPhone 12 ราคาพิเศษ รวมชำระค่าแพ็กเกจ 5G One Plan for iPhone (นาน 24 เดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผ่อนชำระ 0% นาน 24 เดือน ผ่านบัตรกดเงินสด Citibank Ready Credit หรือ SCB Speedy Cash
 3. รับสิทธิ์ส่วนลดค่าเครื่องโทรศัพท์ iPhone 12 ตามแพ็กเกจ 5G One Plan for iPhone ที่เลือกสมัคร
  • ลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิม
   • สมัครแพ็กเกจ 5G One Plan 699 บาท รับส่วนลดค่าเครื่อง 8,200 บาท
   • สมัครแพ็กเกจ 5G One Plan 1,199 บาท รับส่วนลดค่าเครื่อง 13,400 บาท พร้อมรับสิทธิ์จดทะเบียน เลขหมายเสริม ได้ 1 เลขหมาย ไม่เสียค่าซิมและค่าบริการรายเดือน โดยเลขหมายเสริม ได้รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต 5G/4G/3G จำนวน 50GB (ส่วนเกิน สามารถเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps)
   • สมัครแพ็กเกจ 5G One Plan 1,499 บาท รับส่วนลดค่าเครื่อง 16,400 บาท พร้อมรับสิทธิ์จดทะเบียน เลขหมายเสริม ได้สูงสุด 2 เลขหมาย ไม่เสียค่าซิมและค่าบริการรายเดือน โดยเลขหมายเสริม รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต 5G/4G/3G แชร์ร่วมกัน จำนวน 80GB (ส่วนเกิน สามารถเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps)
   • สมัครแพ็กเกจ 5G One Plan 1,699 บาท รับส่วนลดค่าเครื่อง 18,400 บาท พร้อมรับสิทธิ์จดทะเบียน เลขหมายเสริม ได้สูงสุด 2 เลขหมาย ไม่เสียค่าซิมและค่าบริการรายเดือน โดยเลขหมายเสริม รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต 5G/4G/3G แชร์ร่วมกัน จำนวน 100GB (ส่วนเกิน สามารถเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps)
  • ลูกค้าจดทะเบียนเปิดเบอร์ใหม่ , เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน และลูกค้าปัจจุบันระบบรายเดือน
   • สมัครแพ็กเกจ 5G One Plan 699 บาท รับส่วนลดค่าเครื่อง 7,200 บาท
   • สมัครแพ็กเกจ 5G One Plan 1,199 บาท รับส่วนลดค่าเครื่อง 12,400 บาท พร้อมรับสิทธิ์จดทะเบียน เลขหมายเสริม ได้ 1 เลขหมาย ไม่เสียค่าซิมและค่าบริการรายเดือน โดยเลขหมายเสริม ได้รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต 5G/4G/3G จำนวน 50GB (ส่วนเกิน สามารถเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps)
   • สมัครแพ็กเกจ 5G One Plan 1,499 บาท รับส่วนลดค่าเครื่อง 15,400 บาท พร้อมรับสิทธิ์จดทะเบียน เลขหมายเสริม ได้สูงสุด 2 เลขหมาย ไม่เสียค่าซิมและค่าบริการรายเดือน โดยเลขหมายเสริม รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต 5G/4G/3G แชร์ร่วมกัน จำนวน 80GB (ส่วนเกิน สามารถเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps)
   • สมัครแพ็กเกจ 5G One Plan 1,699 บาท รับส่วนลดค่าเครื่อง 17,400 บาท พร้อมรับสิทธิ์จดทะเบียน เลขหมายเสริม ได้สูงสุด 2 เลขหมาย ไม่เสียค่าซิมและค่าบริการรายเดือน โดยเลขหมายเสริม รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต 5G/4G/3G แชร์ร่วมกัน จำนวน 100GB (ส่วนเกิน สามารถเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps)
 4. สิทธิ์เลขหมายเสริม ทุกแพ็กเกจ
  • ต้องจดทะเบียนด้วยชื่อผู้จดทะเบียนเดียวกับเลขหมายหลัก และรวมจัดส่งใบแจ้งค่าใช้บริการร่วมกับเลขหมายหลัก
  • รับสิทธิ์โทรฟรี แชร์ร่วมกับเลขหมายหลัก (ค่าโทรส่วนเกิน นาทีละ 1.50 บาท)
 5. สิทธิ์พิเศษสำหรับเลขหมายหลัก
  • รับสิทธิ์ส่วนลดค่าสินค่าและบริการบน App Store
   • ได้รับส่วนลดรวมมูลค่า 1,200 บาท (ส่วนลด 100 บาทต่อเดือน นาน 12 เดือน)
   • ลูกค้าต้องสมัคร Apple ID พร้อมลงทะเบียนวิธีการชำระผ่าน หมายเลขโทรศัพท์เอไอเอสรายเดือน (เลขหมายหลักที่สมัครแพ็กเกจ 5G One Plan for iPhone)
   • รับสิทธิส่วนลดต่อรอบบิล ส่วนลดคงเหลือไม่สามารถยกยอดสะสมไปรอบบิลถัดไป
  • รับสิทธิ์ส่วนลดพิเศษ รวมมูลค่า 2,000 บาท เมื่อซื้อ iPad และ Apple Watch ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สมัครแพ็กเกจ
   • รับส่วนลด 1,000 บาท เมื่อซื้อ iPad (รุ่นที่ 8) Wi‑Fi + Cellular หรือ iPad Air (รุ่นที่ 4) Wi‑Fi + Cellular
   • รับส่วนลด 1,000 บาท เมื่อซื้อ Apple Watch Series 6 หรือ Apple Watch SE
  • รับสิทธิ์สถานะเซเรเนด โกล์ด (เริ่มมีผลภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่สมัครแพ็กเกจ)
  • AIS Super Wi-Fi ไม่จำกัด ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi
 6. ลูกค้าผ่อนชำระ ผ่านบัตรกดเงินสด Citibank Ready Credit หรือ SCB Speedy Cash ตามอัตราที่กำหนด โดยใบแจ้งค่าใช้บริการเลขหมาย AIS จะปรากฎ ส่วนลดค่าบริการรายเดือน เต็มจำนวน ตามแพ็กเกจที่ลูกค้าสมัคร และเรียกเก็บค่าบริการส่วนเกินแพ็กเกจแต่ละเดือน (ถ้ามี)
 7. แพ็กเกจ 5G One Plan for iPhone 1,199 บาท ขึ้นไป ไม่สามารถใช้งานร่วมกับบริการ Multi SIM / Multi SIM Plus ได้
 8. แพ็กเกจ 5G One Plan for iPhone ได้รับสิทธิ์นาน 30 รอบบิล (ติดสัญญานาน 24 เดือน)

แพ็กเกจแนะนำ สำหรับ Hot Deal, Bestbuy

AIS 5G One Plan for iPhone

สัมผัสประสบการณ์ ความเร็ว แรง กว่าใคร สูงสุดถึง 2Gbps*
พิเศษ เฉพาะลูกค้าที่ซื้อ iPhone 12

เงื่อนไขแพ็กเกจ AIS 5G One Plan for iPhone

 1. แพ็กเกจ 5G One Plan for iPhone สำหรับลูกค้าจดทะเบียนเปิดเบอร์ใหม่ , เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน , ย้ายค่ายเบอร์เดิม และลูกค้าปัจจุบันระบบรายเดือน เมื่อซื้อเครื่องโทรศัพท์ iPhone 12 จาก AIS เท่านั้น
 2. ค่าบริการส่วนเกิน โทรทุกเครือข่ายนาทีละ 1.50 บาท คิดตามจริงเป็นนาที, SMS ข้อความละ 3 บาท และ MMS ข้อความละ 4 บาท
 3. ค่าบริการรายเดือน และค่าบริการส่วนเกิน ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 4. รับสิทธิ์พิเศษ เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาทขึ้นไป
  1. 4.1 รับสิทธิ์ Family Share เปิดเบอร์เสริม ไม่เสียค่าซิมและค่าบริการรายเดือน
   • แพ็กเกจ 1,199 บาท รับสิทธิ์จดทะเบียน เลขหมายเสริม ได้ 1 เลขหมาย โดยเลขหมายเสริม รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต 5G/4G จำนวน 50GB (ส่วนเกิน สามารถเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps)
   • แพ็กเกจ 1,499 บาท รับสิทธิ์จดทะเบียน เลขหมายเสริม ได้สูงสุด 2 เลขหมาย ไม่เสียค่าซิมและค่าบริการรายเดือน โดยเลขหมายเสริม รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต 5G/4G/3G แชร์ร่วมกัน จำนวน 80GB (ส่วนเกิน สามารถเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps)
   • แพ็กเกจ 1,699 บาท รับสิทธิ์จดทะเบียน เลขหมายเสริม ได้สูงสุด 2 เลขหมาย ไม่เสียค่าซิมและค่าบริการรายเดือน โดยเลขหมายเสริม รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต 5G/4G/3G แชร์ร่วมกัน จำนวน 100GB (ส่วนเกิน สามารถเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps)
   • แพ็กเกจ 1,999 บาท รับสิทธิ์จดทะเบียน เลขหมายเสริม ได้สูงสุด 3 เลขหมาย ไม่เสียค่าซิมและค่าบริการรายเดือน โดยเลขหมายเสริม รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต 5G/4G/3G แชร์ร่วมกัน จำนวน 150GB (ส่วนเกิน สามารถเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps)
   • แพ็กเกจ 2,999 บาท รับสิทธิ์จดทะเบียน เลขหมายเสริม ได้สูงสุด 3 เลขหมาย ไม่เสียค่าซิมและค่าบริการรายเดือน โดยเลขหมายเสริม รับสิทธิใช้งานอินเทอร์เน็ต 5G/4G/3G ได้ไม่จำกัด
   • เลขหมายเสริม ต้องจดทะเบียนด้วยชื่อผู้จดทะเบียนเดียวกับเลขหมายหลัก และรวมจัดส่งใบแจ้งค่าใช้บริการร่วมกับเลขหมายหลัก
   • เลขหมายเสริม ทุกแพ็กเกจ รับสิทธิ์โทรฟรีแชร์ร่วมกับเลขหมายหลัก (ค่าโทรส่วนเกิน นาทีละ 1.50 บาท)
   • สิทธิ์เลขหมายเสริม จะสิ้นสุดหากเลขหมายหลักเปลี่ยนแพ็กเกจ 5G One Plan เป็นแพ็กเกจอื่น และเลขหมายเสริม จะถูกปรับแพ็กเกจเป็น 4G MAX SPEED ค่าบริการรายเดือน 299 บาท
  2. 4.2 รับสิทธิ์ส่วนลดค่าสินค่าและบริการบน App Store (ได้รับสิทธิ์เฉพาะเลขหมายหลัก ที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา)
   • แพ็กเกจ 1,199 - 1,999 บาท ได้รับส่วนลดรวมมูลค่า 1,200 บาท (ส่วนลด 100 บาทต่อเดือน นาน 12 เดือน)
   • ลูกค้าต้องสมัคร Apple ID พร้อมลงทะเบียนวิธีการชำระผ่าน หมายเลขโทรศัพท์เอไอเอสรายเดือน (เลขหมายหลักที่สมัครแพ็กเกจ 5G One Plan for iPhone)
   • รับสิทธิส่วนลดต่อรอบบิล ส่วนลดคงเหลือไม่สามารถยกยอดสะสมไปรอบบิลถัดไป
   • กรณีเปลี่ยนแพ็กเกจ 5G One Plan สูงขึ้น ยังคงได้รับส่วนลดต่อเนื่อง ตามจำนวนเดือนที่คงเหลือ
  3. 4.3 รับสิทธิ์ส่วนลดพิเศษ รวมมูลค่า 2,000 บาท เมื่อซื้อ iPad และ Apple Watch ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สมัครแพ็กเกจ (ได้รับสิทธิ์เฉพาะเลขหมายหลัก)
   • รับส่วนลด 1,000 บาท เมื่อซื้อ iPad (รุ่นที่ 8) Wi‑Fi + Cellular หรือ iPad Air (รุ่นที่ 4) Wi‑Fi + Cellular
   • รับส่วนลด 1,000 บาท เมื่อซื้อ Apple Watch Series 6 หรือ Apple Watch SE
 5. เฉพาะเลขหมายหลัก ได้รับสิทธิ์
  1. 5.1 AIS Super Wi-Fi ไม่จำกัด ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi
  2. 5.2 YouTube Premium เฉพาะลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา
   • รับสิทธิ์ดูฟรีผ่านมือถือนาน 6 เดือน (ค่าบริการอินเทอร์เน็ตคิดตามแพ็กเกจที่ลูกค้าใช้งานอยู่)
   • รับสิทธิ์ YouTube Premium กด *656*1# โทรออก > รอรับข้อความทาง SMS และดำเนินการเช็กสิทธิ์ตามขั้นตอน (ใช้บัญชี gmail ในการลงทะเบียนรับสิทธิ์)
   • หลังจากรับสิทธิ์ดูฟรีครบ จะถูกคิดค่าบริการ YouTube Premium เดือนละ 159 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
   • สงวนสิทธิ์ลูกค้า 1 หมายเลข ต่อการรับสิทธิ์ 1 ครั้ง ต่อ 1 email ในการลงทะเบียนรับสิทธิ์ตลอดโครงการ
  3. 5.3 แพ็กเกจ PLAY PREMIUM เฉพาะลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา
   • รับสิทธิ์ชมฟรีนาน 3 รอบบิล 1 เลขหมายต่อ 1 สิทธิ์
   • ลูกค้าที่มีแพ็กเกจ Play Premium, Play Family หรือแพ็กเกจ Play อื่นๆ ที่ชำระค่าบริการรายเดือนอยู่แล้ว ไม่สามารถรับสิทธิ์ได้
   • เมื่อครบสิทธิ์ดูฟรี 3 เดือนแรก ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการผ่านบิลเอไอเอสในเดือนต่อไป เดือนละ 199 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
  4. 5.4 รับสิทธิ์เซเรเนด เฉพาะลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา
   • ได้รับการปรับสถานะเซเรเนด โดยอัตโนมัติ ภายใน 3 วัน นับจากวันที่สมัครแพ็กเกจ
   • ได้รับสิทธิ์เซเรเนด นานสูงสุด 12 เดือน นับจากวันที่สมัครใช้งานโปรโมชั่น
  5. 5.5 รับสิทธิ์แพ็กเกจ AIS 5G Play VR และ AIS 5G Play AR
   • รับสิทธิ์ฟรี นาน 6 เดือน เมื่อสมัครแพ็กเกจ 5G One Plan 699 และ 899 บาท
   • รับสิทธิ์ฟรี นาน 12 เดือน เมื่อสมัครแพ็กเกจ 5G One Plan 1,199 บาท ขึ้นไป
   • หลังจากครบกำหนด ระบบจะมีข้อความเตือนให้ลูกค้าสามารถสมัครใช้งานต่อเนื่องได้ ค่าบริการรายเดือน 199 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่เรียกเก็บอัตโนมัติ)
 6. แพ็กเกจ 5G One Plan for iPhone 1,199 บาท ขึ้นไป ไม่สามารถใช้งานร่วมกับบริการ Multi SIM / Multi SIM Plus ได้
 7. แพ็กเกจ 5G One Plan for iPhone ได้รับสิทธิ์นาน 15 รอบบิล
1
2
3
4
5

เป็นเจ้าของ iPhone ทาง AIS Online

ช็อปเองได้ง่ายๆ 24 ชม.

ช็อปเองได้ง่ายๆ 24 ชม.
พร้อมส่งฟรีถึงบ้าน

 
Line @AISShop

แค่แชทมาที่ Line @AISShop
เราก็ซื้อให้คุณได้สบายๆ

เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ

สิทธิพิเศษ สำหรับ iPhone 12 ใหม่ ทุกรุ่น

นานสูงสุด 40 เดือนกับ

หรือรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 28%

รับสิทธิ์เซเรเนดทันที

เมื่อสมัครแพ็กเกจ

AIS 5G One Plan for iPhone

ย้ายค่ายเบอร์เดิม

Hot Deal Easy Pay
ผ่อนสบาย 24 เดือน

ลดเพิ่ม 1,000.-

Hot Deal สัญญา 12 เดือน

ลดเพิ่ม 1,000.-

ซื้อ Accessories
รับส่วนลด 10%

พิเศษใช้คะแนน AIS Point

แลกรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด200 Point = 200 บาท

(16 ก.พ. 64 – 31 มี.ค. 64)

ส่วนลดการซื้อแอป

ผ่าน App Store

สูงสุด 2,400.- / ปี

*เมื่อสมัครแพ็กเกจ AIS 5G One Plan for iPhone และเลือกชำระค่าแอปผ่านบิล AIS

รับฟรี iCloud 50GB

นาน 3 เดือน

รับสิทธิ์ได้ที่เอไอเอส ช็อป และเทเลวิซ ทุกสาขา

รับฟรี

Apple Music

นาน 3 เดือน

รับฟรี Apple TV+

นาน 1 ปี

(สำหรับลูกค้าที่ซื้ออุปกรณ์ของ Apple
และยังไม่เคยสมัครใช้งาน Apple TV+)

ดูยูทูปแบบไม่สะดุด
ไม่มีโฆษณาขั้น
นาน 6 เดือน


แพ็กเกจดูหนัง ซีรีส์ คอนเสิร์ต
นาน 3 เดือน

สิทธิพิเศษ สำหรับ iPhone รุ่นอื่นๆ

นานสูงสุด 24 เดือน

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 23%

ย้ายค่ายเบอร์เดิม

Hot Deal สัญญา 12 เดือน

ลดเพิ่ม 1,000.-

รับฟรี iCloud 50GB

นาน 3 เดือน

รับสิทธิ์ได้ที่เอไอเอส ช็อป และเทเลวิซ ทุกสาขา

รับฟรี

Apple Music

นาน 3 เดือน

รับฟรี Apple TV+

นาน 1 ปี

(สำหรับลูกค้าที่ซื้ออุปกรณ์ของ Apple
และยังไม่เคยสมัครใช้งาน Apple TV+)

ดูยูทูปแบบไม่สะดุด
ไม่มีโฆษณาขั้น
นาน 6 เดือน


แพ็กเกจดูหนัง ซีรีส์ คอนเสิร์ต
นาน 3 เดือน

ล้ำหน้าไปไกล มาพร้อมชิพที่เร็วที่สุดในสมาร์ทโฟนอย่าง A14 Bionic รวมถึงระบบกล้องระดับโปรที่ยกระดับการถ่ายภาพในสภาวะแสงน้อยไปอีกขั้น และยิ่งเหนือชั้นขึ้นไปอีกบน iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max รุ่นใหม่มาพร้อมชิพ A14 Bionic

ดีไซน์ที่ล้ำไปไกลสุดขอบ เต็มตากับจอภาพ Super Retina XDR แบบขอบจรดขอบ พร้อมด้วย Ceramic Shield บน iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max ที่ทนต่อการตกกระแทกได้ดีขึ้น 4 เท่า

iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max มาพร้อมจอภาพ Super Retina XDR

รองรับ LTE สูงสุด 2Gbps คุณจึงดาวน์โหลดไฟล์ใหญ่ ๆ อัพโหลดรูปภาพ และสตรีมวิดีโอคุณภาพสูงได้รวดเร็วยิ่งกว่าที่เคย ทั้ง iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max ยังรองรับย่านความถี่ LTE และ 5G มากที่สุด แน่นอนว่าพร้อมสำหรับ 5G ที่เร็วสุดแรง

iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max รุ่นใหม่รองรับ 5G และ LTE มากที่สุด

ชิพที่สร้างขีดจำกัดใหม่ ให้ความเป็นไปได้ ขอแนะนำชิพ 5 นาโนเมตรตัวแรกในอุตสาหกรรม ที่มีความเหนือชั้นยิ่งขึ้นบน iPhone ใหม่ ทั้งในด้านความเร็ว ขุมพลัง และประสิทธิภาพ

iPhone รุ่นใหม่ มาพร้อมชิพ A14 Bionic ขนาด 5 นาโนเมตรตัวแรกในอุตสาหกรรม

AR ระดับความเร็วแสง LiDAR บน iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max สามารถสร้างแผนผังแนวลึกที่แม่นยำในระดับนาโนวินาที จึงสามารถวางวัตถุในโลก AR ได้แม่นยำยิ่งขึ้นในพริบตา

iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max รุ่นใหม่มาพร้อมเทคโนโลยี LiDAR

โหมดกลางคืนในมิติใหม่ วันนี้มีโหมดกลางคืนในกล้องไวด์และอัลตร้าไวด์แล้วและยังสามารถเก็บบันทึกสีธรรมชาติในที่ที่แสงน้อยได้ดียิ่งขึ้นด้วย ส่วนกล้องไวด์บน iPhone ใหม่ก็รับแสงได้มากขึ้นถึง 27%

iPhone 12 Pro Max รุ่นใหม่มาพร้อมโหมดกลางคืนใหม่ที่รับแสงได้มากขึ้น

การบันทึกแบบ HDR ระดับ 10 บิต บน iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max ทำให้วิดีโอดูสมจริงยิ่งขึ้น แล้วถ้าจะตัดต่อ รับชม หรือแชร์วิดีโอ Dolby Vision ก็ทำได้ง่าย ๆ ด้วยเช่นกัน

iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max กับการบันทึกวิดีโอในแบบ Dolby Vision
คุณสมบัติการใช้งาน iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max

ทำไมต้อง iPhone ไม่มีโทรศัพท์ไหนเหมือน iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max

เปรียบเทียบ iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max ที่เหมาะสำหรับคุณ
ตารางสี iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max รุ่นใหม่

ใช้งานง่าย iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max รุ่นใหม่ เรียบง่ายและเป็นธรรมชาติ จึงสามารถใช้งานส่วนต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ เพียงแค่แตะหรือปัด

ประสิทธิภาพระดับอัจฉริยะ iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max ชิพที่ออกแบบโดย Apple ช่วยให้คุณทำทุกอย่างได้รวดเร็ว ประหยัดพลังงานและชาญฉลาด

ทนทานและคงมูลค่ายาวนาน iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max รุ่นใหม่ สร้างมาให้ทนทานและคงมูลค่าการใช้งานได้ยาวนานกว่าสมาร์ทโฟนอื่นๆ

ปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ ทุกรายละเอียดบน iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max ถูกออกแบบมาเพื่อเก็บรักษาข้อมูลของคุณอย่างปลอดภัยและเป็นส่วนตัว

ตารางเปรียบเทียบจอภาพ iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max พร้อมรองรับ 5G

เปรียบเทียบ หา iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max ที่เหมาะสำหรับคุณ

ตารางเปรียบเทียบเทคโนโลยี LiDAR และแบตเตอรี่บน iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max
อุปกรณ์เสริม MagSafe สำหรับ iPhone รุ่นใหม่
บริการ AppleCare+ สำหรับ iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max
บริการ Apple Music บน iPhone รุ่นใหม่
รายละเอียดการปฏิเสธความรับผิดทางกฎหมาย iPhone 12 Pro Max - 2
iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max รุ่นใหม่มาพร้อมชิพ A14 Bionic - 2
iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max มาพร้อมจอภาพ Super Retina XDR - 2
iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max รุ่นใหม่รองรับ 5G และ LTE มากที่สุด - 2
iPhone รุ่นใหม่ มาพร้อมชิพ A14 Bionic ขนาด 5 นาโนเมตรตัวแรกในอุตสาหกรรม - 2
iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max รุ่นใหม่มาพร้อมเทคโนโลยี LiDAR - 2
iPhone 12 Pro Max รุ่นใหม่มาพร้อมโหมดกลางคืนใหม่ที่รับแสงได้มากขึ้น - 2
iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max กับการบันทึกวิดีโอในแบบ Dolby Vision - 2
คุณสมบัติการใช้งาน iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max - 2
เปรียบเทียบ iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max ที่เหมาะสำหรับคุณ - 2
ตารางสี iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max รุ่นใหม่ - 2
ตารางเปรียบเทียบจอภาพ iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max พร้อมรองรับ 5G - 2
ตารางเปรียบเทียบเทคโนโลยี LiDAR และแบตเตอรี่บน iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max - 2
อุปกรณ์เสริม MagSafe สำหรับ iPhone รุ่นใหม่ - 2
บริการ AppleCare+ สำหรับ iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max - 2

เร็วยิ่งกว่าเร็ว ด้วยชิพที่เร็วที่สุดในไอโฟน 12 และ iPhone 12 miniอย่าง A14 Bionic จอภาพ OLED แบบขอบจรดขอบและโหมดกลางคืนบนกล้องทุกตัว

เตรียมเป็นเจ้าของ iPhone 12 รองรับเครือข่าย AIS 5G ที่ดีที่สุด

มองก็เข้าท่า จะถือก็เข้าที จอภาพ iPhone 12 ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา เพื่อคอนทราสต์ที่ดูน่าทึ่งและความละเอียดที่สูงขึ้น พร้อมด้วย Ceramic Shield ที่ทนต่อการตกกระแทกได้ดีขึ้น 4 เท่า

การออกแบบและจอภาพ iPhone 12 และ iPhone 12 mini ความละเอียดสูง

เร่งความเร็วกันหน่อยดีกว่า LTE มีความเร็วสูงสุด 2 Gbps คุณจึงดาวน์โหลดรายการอัพโหลดรูปภาพ และสตรีมวิดิโอคุณภาพสูงได้รวดเร็วยิ่งกว่าที่เคย ขณะเดียวกัน iPhone 12 และ iPhone 12 mini ยังรองรับย่านความถี่ LTE และ 5G มากที่สุด ในบรรดาสมาร์ทโฟน แน่นอนว่าพร้อมสำหรับ 5G ที่เร็วสุดแรง

ระบบไร้สาย iPhone 12 และ iPhone 12 mini รองรับ 5G ความถี่ LTE

ชิพที่สร้างขีดจำกัดใหม่ ให้ความเป็นไปได้ A14 Bionic คือชิพที่เร็วที่สุดในสมาร์ทโฟน และด้วยความที่มี Neural Engine แบบ 16-Core ในแต่ละวินาที จึงมีการประมวลผลนับล้านล้านรายการ ทั้งยังประหยัดพลังงานเป็นเยี่ยมเพื่อแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนาน ทั้งใน iPhone 12 และ iPhone 12 mini

iPhone 12 และ iPhone 12 mini มาพร้อมชิพ A14 Bionic ที่เร็วที่สุด

แสงน้อยคือจุดเด่นที่ต้องโฟกัส โหมดกลางคืนบนกล้อง iPhone 12 และ iPhone 12 mini ทุกตัว ช่วยให้ถ่ายทอดรายละเอียดของภาพหรือภาพเซลฟี่ที่ถ่ายในแสงไฟสลัวได้เหนือชั้นยิ่งขึ้น

ระบบกล้องคู่โหมดกลางคืน ความละเอียดสูง ทั้ง iPhone 12 และ iPhone 12 mini

แสงน้อยแต่ถ่ายได้สวยมาก iPhone 12 และ iPhone 12 mini ให้คุณบันทึก ตัดต่อ และเล่นวิดิโอในแบบ Dolby Vision และยังใช้ AirPlay เพื่อสตรีมไปยัง Apple TV หรือสมาร์ททีวีของคุณได้เลย

โหมดวิดิโอความละเอียดสูง ภายในตัวเครื่อง iPhone 12 และ iPhone 12 mini

ทำไมต้อง iPhone ไม่มีโทรศัพท์ไหนเหมือน iPhone 12 และ iPhone 12 mini

คุณสมบัติการใช้งาน iPhone 12 รุ่นใหม่ และ iPhone 12 mini - 1

ใช้งานง่าย iPhone 12 และ iPhone 12 mini รุ่นใหม่ เรียบง่ายและเป็นธรรมชาติ จึงสามารถใช้งานส่วนต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ เพียงแค่แตะหรือปัด

ประสิทธิภาพระดับอัจฉริยะ iPhone 12 และ iPhone 12 mini ชิพที่ออกแบบโดย Apple ช่วยให้คุณทำทุกอย่างได้รวดเร็ว ประหยัดพลังงานและชาญฉลาด

ทนทานและคงมูลค่ายาวนาน iPhone 12 และ iPhone 12 mini สร้างมาให้ทนทานและคงมูลค่าการใช้งานได้ยาวนานกว่าสมาร์ทโฟนอื่น ๆ

ปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ iPhone 12 และ iPhone 12 mini ทุกรายละเอียดออกแบบมาเพื่อเก็บรักษาข้อมูลของคุณอย่างปลอดภัยและเป็นส่วนตัว

คุณสมบัติการใช้งาน iPhone 12 รุ่นใหม่ และ iPhone 12 mini - 2

เปรียบเทียบ หา iPhone 12 รุ่นใหม่ ที่เหมาะสำหรับคุณ

เปรียบเทียบ iPhone 12 และ iPhone 12 mini รองรับ 5G ที่เหมาะกับคุณ
ตารางเปรียบเทียบจอภาพ iPhone 12 รองรับ 5G
ตารางเปรียบเทียบระบบกล้องคู่ อัลตร้าไวด์ iPhone 12 และ iPhone 12 mini
ตารางเปรียบเทียบแบตเตอรี่การใช้งาน iPhone 12 และ iPhone 12 mini
อุปกรณ์เสริมแบบใหม่ iPhone 12 และ iPhone 12 mini
บริการ AppleCare+ สำหรับ iPhone 12 และ iPhone 12 mini
ระบบสตรีมเพลงสำหรับ iPhone 12 และ iPhone 12 mini
รายละเอียดการปฎิเสธความรับผิดชอบทางกฎหมาย iPhone 12 รองรับ 5G
เตรียมเป็นเจ้าของ iPhone 12 รองรับเครือข่าย AIS 5G ที่ดีที่สุด - 2
การออกแบบและจอภาพ iPhone 12 และ iPhone 12 mini ความละเอียดสูง - 2
ระบบไร้สาย iPhone 12 และ iPhone 12 mini รองรับ 5G ความถี่ LTE - 2
iPhone 12 และ iPhone 12 mini มาพร้อมชิพ A14 Bionic ที่เร็วที่สุด - 2
ระบบกล้องคู่โหมดกลางคืน ความละเอียดสูง ทั้ง iPhone 12 และ iPhone 12 mini - 2
โหมดวิดิโอความละเอียดสูง ภายในตัวเครื่อง iPhone 12 และ iPhone 12 mini - 2
คุณสมบัติการใช้งาน iPhone 12 รุ่นใหม่ และ iPhone 12 mini รองรับ 5G - 2
เปรียบเทียบ iPhone 12 และ iPhone 12 mini รองรับ 5G ที่เหมาะกับคุณ - 2
ตารางเปรียบเทียบจอภาพ iPhone 12 รองรับ 5G
อุปกรณ์เสริมแบบใหม่ iPhone 12 และ iPhone 12 mini - 2
บริการ AppleCare+ สำหรับ iPhone 12 และ iPhone 12 mini - 2
ระบบสตรีมเพลงสำหรับ iPhone 12 และ iPhone 12 mini - 2
รายละเอียดการปฎิเสธความรับผิดชอบทางกฎหมาย iPhone 12 รองรับ 5G - 2