เน็ตเยอะจุใจ
ครั้งแรกที่ให้ คุณปรับสปีดเน็ตได้ง่ายๆ
โดยไม่ต้องเปลี่ยนแพ็ก
แพ็กเกจรายเดือน
NEXT G Flexi Speed  เน็ตเยอะจุใจ ปรับสปีดได้ตามต้องการพร้อมรับสิทธิ์สมัคร Multi Sim สูงสุด 4 ซิมวันนี้*
ค่าบริการรายเดือน
(บาท)
Next G INTERNET
3G/4G (GB)
โทรทุกเครือข่าย
(นาที)
Youtube
Premium
ปรับ
ความเร็ว
(Mbps)
750
ไม่จำกัด
50 100 YouTube Premium
นาน 6 เดือน
(คิดค่าเน็ตตามแพ็กเกจ)
Full Speed
8 Mbps
4 Mbps
2 Mbps
550 30 YouTube Premium
นาน 3 เดือน
(คิดค่าเน็ตตามแพ็กเกจ)
450 15
*หลังจากการใช้งาน 4G/3G ครบตามปริมาณที่กำหนด แพ็กเกจ 750 บาท เล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384kbps, 450 และ 550 บาทเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 256kbps
*การใช้งาน 4G แบบไม่จำกัด เล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 300Mbps และ 3G แบบไม่จำกัด เล่นเน็ตต่อเนื่องความเร็วสูงสุด 42Mbps
เงื่อนไขบริการแพ็กเกจ Next G Flexi Speed
 • แพ็กเกจราคา 450 บ., 550 บ. และ 750 บ. และ สำหรับกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดา เปิดเบอร์ใหม่, ย้ายค่าย, เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน
 • การใช้งานอินเตอร์เน็ต 4G/3G เมื่อครบตามปริมาณที่กำหนด ลูกค้าจะใช้ความเร็วตามแพ็กเกจ ดังกล่าวตามความเร็วดังนี้ แพ็กเกจ 450 บาทและ 550 บาทสามารถเล่นเน็ตต่อเนื่องความเร็วสูงสุด 256kbps. และ 750 บาทสามารถเล่นเน็ตต่อเนื่องความเร็วสูงสุด 384kbps
 • รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล
 • ค่าบริการส่วนเกิน: โทรทุกเครือข่าย/VDO Call นาทีละ 1.50บ. (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที), SMS ข้อความละ 3 บ. และ MMS ข้อความละ 4 บ.
 • อัตราค่าบริการคิดตามการใช้งานจริงเป็นนาที/รอบบิล (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
 • สามารถใช้งานร่วมกับบริการ Multi SIM โดยการปรับสปีดความเร็วเน็ตจะเป็นไปตามโปรไฟล์
  ของเบอร์หลัก
 • การใช้งาน AIS SUPER WiFi ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi
 • การใช้งาน NEXT G ไม่จำกัดที่ความเร็วสูงสุด 300Mbps และ AIS Super WiFi 650Mbps ขึ้นกับพื้นที่ให้บริการและโทรศัพท์ที่รองรับ
 • สิทธิ์การใช้งาน NEXT G สามารถใช้งานได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
 • สิทธิ์การใช้งาน NEXT G สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์ที่รองรับ พร้อมทั้งอยู่ในพื้นที่ให้บริการ สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต NEXT G 4G/ 3G ตาม ปริมาณที่กำหนด และสิทธิ์การใช้งาน AIS SUPER WiFi ไม่จำกัด
 • การรับสิทธิ์ YouTube Premium
 • สำหรับลูกค้าที่สมัครแพ็ก 699 บ.ขึ้นไป รับสิทธิ์ดูฟรีผ่านมือถือนาน 6 เดือนไม่มีเน็ตฟรี และลูกค้าจดทะเบียนราคาน้อยกว่า 699 บ. รับสิทธิ์ดูฟรีนาน 3 เดือนไม่มีเน็ตฟรี ค่าอินเทอร์เน็ตคิดตามแพ็กเกจที่ลูกค้าใช้งานอยู่
 • รับสิทธิ์ YouTube Premium โดยกด*656*1#โทรออก แล้วรอรับข้อความทาง SMS และดำเนินการเช็กสิทธิ์ตามขั้นตอน [ใช้บัญชี Gmail ในการลงทะเบียนรับสิทธิ์]
 • รับสิทธิ์ฟรี YouTube Premium สำหรับลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น และเป็นผู้ที่ไม่เคยทดลองใช้ฟรี และการใช้งาน YouTube Premium, YouTube Music Premium, Google Play Music และ YouTube Red ในระยะเวลาย้อนหลัง 12 เดือนมาก่อน รวมถึงสิทธิ์จากโครงการอื่นๆ ก่อนหน้านี้
 • สงวนสิทธิ์ลูกค้า 1 หมายเลข 1 อีเมล์ในการลงทะเบียน ต่อการกดรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์ตลอดโครงการ
 • หลังจากรับสิทธิ์ดูฟรีครบ จะถูกคิดค่าบริการเดือนละ 159 บ. (กรณีชำระผ่านระบบ iTunes เดือนละ 209 บ). (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สำหรับแพ็กเกจหลัก NEXT G Flexi Speed ลูกค้าสามารถกำหนด/ตั้งค่าความเร็ว ของการใช้งาน Internet ทั้งแบบ Max Speed และ แบบ Net Quota (GB) ได้ด้วยตนเอง ผ่านช่องทาง USSD และ My AIS App (ไปยังเมนูบริการ หรือ แพ็กเกจปัจจุบันของคุณ)
 • แพ็กเกจ NEXT G Flexi Speed สามารถใช้ร่วมกับแพ็กเกจเสริม on top อินเทอร์เน็ตแบบ Max Speed หรือ แบบ Quota (GB) เท่านั้น
 • แพ็กเกจอินเตอร์เน็ตแบบ Fixed Speed/ Share Plan และ Time-base ไม่สามารถใช้ร่วมกับแพ็กเกจหลัก และแพ็กเกจเสริมได้
 • การปรับสปีดมีผลต่อสปีดโปรไฟล์ของแพ็กเกจ รวมถึงของการชม Content แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น หากลูกค้ามีแพ็กเกจ 8 GB และมีแพ็ค Youtube 10Mbps หากลูกค้าปรับสปีดเป็น 4Mbps จะส่งผลกับ การใช้ Youtube และ Internet อื่นๆ จะใช้ได้ที่ 4Mbps เช่นกัน
 • ลูกค้าปัจจุบันที่ต้องการสมัครรายการส่งเสริมการขายนี้จะมีค่าเริ่มต้นการใช้แพ็กเกจ 30 บาท จำกัดไม่เกิน 3 ครั้งในรอบบิลเดียวกัน
 • เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ และเพื่อให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสม เช่น จำกัดหรือ ลดความเร็วในกรณีที่พบว่ามีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง การใช้งาน BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot การดาวน์โหลด และ/หรืออัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์ หรือมีการใช้ซึ่งส่งผลกระทบหรือก่อให้ เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการรายอื่น หรือกระทบต่อเครือข่าย การให้บริการโดยรวมของบริษัท
 • สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถ ยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้ และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนเจ้าของหมายเลข
 • อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขสิทธิ์ฟรี Multi SIM 4 ซิม
 • สำหรับลูกค้าสมัครแพ็กเกจ NEXT G FLEXI SPEED รับสิทธิ์สมัคร Multi SIM ได้สูงสุด 4 ซิม โดยซิมการ์ดหลัก 1 ซิม และ สมัครซิมเสริมได้สูงสุด 4 ซิมโดยรับสิทธิ์ฟรีค่าซิมการ์ดเสิรม 50 บ./ซิมการ์ด และฟรีค่าบริการรายเดือนซิมการ์ดเสริม 20 บ./ซิมการ์ด/เดือน นาน 12 รอบบิล
 • ลูกค้าแพ็กเกจ NEXT G FLEXI SPEED (เน็ตเต็มสปีดลดความเร็วหลังหมดโควต้าแบบไม่จำกัด) รับสิทธิ์ดังกล่าวเพียงซื้อแพ็กเกจเสริม Multi Sim 99 บ./ซิม พร้อมเน็ตฟรี 2 GB/เดือน ตามจำนวนของซิมที่เปิดการใช้งาน (อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • สปิดอินเตอร์เน็ต และเงื่อนไขการใช้งานของซิมการ์ดเสริมจะเป็นตามเงื่อนไขการปรับสปีดและแพ็กเกจของหมายเลขหลัก
 • สิทธิ์การใช้งาน AIS SUPER WIFI สามารถใช้งานได้ 1 Account/ครั้ง
 • สิทธิ์การใช้งาน NEXT G สามารถใช้งานได้ 1 Account/ครั้ง
 • สามารถโทรออกและใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ทุกซิมโดยคิดค่าใช้จ่ายตามแพ็กเกจหลัก
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนดสำหรับการใช้งานภายในประเทศ และการใช้งานปกติเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
วิธีสมัครแพ็กเกจ NEXT G Flexi Speed
1 เลือกเมนู NEXT G Flexi Speed จะปรากฏ หน้าแพ็กเกจ NEXT G Flexi Speed
2 เลือกสมัครแพ็กเกจ NEXT G Flexi Speed
ที่ต้องการ

เปิดแอป my AIS > แพ็กเกจปัจจุบันของคุณ > ปรับความเร็วเน็ต

 • หน้าจอแสดงข้อมูลการทำรายการ
  แจ้งจำนวน
  คงเหลือที่สามารถปรับได้

 • กดเลือกระดับสปีดที่ต้องการ
  ได้ที่หน้าจอ

 • หน้าจอแสดง สปีดที่เลือกใหม่
  กด “ตกลง”

 • หน้าจอยืนยันการทำรายการ
  กด “ยืนยัน”

  Check Speed
กด *666# แล้วโทรออก  
เงื่อนไขการปรับสปีด
 • การปรับ Speed สามารถปรับได้ 4 ระดับ โดยสามารถปรับได้สูงสุด 10 ครั้ง/ รอบบิล
  • สปีด 2Mbps กด *666*2#
  • สปีด 4Mbps กด*666*4#
  • สปีด 8Mbps กด*666*8#
  • สปีด – reset กลับสู่สปีดตามแพ็คของลูกค้า กด*666*0#
 • วิธีการเช็คสปีดปัจจุบัน กด *666# การเช็กสปีดจะไม่นับรวม
  การปรับสปีด
  10 ครั้ง/ รอบบิล
 • การปรับสปีดจะสามารถทำได้ในขณะที่ลูกค้ายังมีปริมาณเน็ตคงเหลือในแพ็กเกจ จะไม่มีผลเมื่อลูกค้าใช้เน็ตครบตามปริมาณที่กำหนดแล้ว (Throttling speed)
 • ไม่มีค่าบริการในการปรับสปีด ระบบจะนับการเพิ่มสปีด 1 ครั้งและนับการลดสปีด 1 ครั้ง รวมกัน 10 ครั้งต่อรอบบิล กรณีจดทะเบียน/ ยกเลิก ระหว่างรอบบิลๆ นั้นจะรับสิทธิ์ 10 ครั้ง เมื่อปรับจน ครบ 10 ครั้งแล้ว ครั้งต่อไปจะเป็นการ reset กลับสู่สปีดตามแพ็คของลูกค้า กด*666*0#
 • การตรวจสอบประวัติการปรับสปีดสามารถทำได้ผ่าน my AIS App และ Website https://myais.ais.co.th/login
 • กรณีลูกค้าเปลี่ยนแพ็กเกจราคาสูงขึ้นในโปร NEXT G Flexi Speed นี้ (in-group) สิทธิ์การปรับความเร็วจะนับต่อเนื่อง 10 ครั้งต่อรอบบิล
 • กรณีลูกค้าเปลี่ยน Main NEXT G Flexi Speed เป็นโปรอื่นที่ไม่ใช่ Flexi Speed การปรับสปีดจะถูกยกเลิกอัตโนมัติโดยมีผลตามการเริ่มโปรโมชันใหม่
 • กรณีลูกค้าเปลี่ยนเจ้าของไปในนามเจ้าของใหม่การปรับสปีดจะเริ่มนับใหม่โดยมีผล
  ตามการเริ่มโปรโมชัน