วงเงินค่าใช้บริการ คือ จำนวนเงินที่หมายเลขของคุณสามารถใช้บริการได้ ช่วยให้คุณใช้งานโดยไม่เกิดค่าใช้บริการที่อาจสูงเกินจริง

การใช้งานต่างประเทศ

วงเงินการใช้งานภายในประเทศสาหรับผู้ใช้บริการ iSWOP

วงเงินการใช้งานในต่างประเทศ (IR) สำหรับผู้ใช้บริการ iSWOP

** กรณีถูกระงับบริการ ลูกค้ายังสามารถใช้งานการโทรหรือเล่นเน็ตตามโปรโมชั่นที่เหลืออยู่ได้
คุณสามารถตรวจสอบวงเงินการใช้งาน กด *121*4# โทรออกฟรี หรือ my AIS www.ais.co.th/myais
หรือต้องการเปลี่ยนแปลงวงเงินติดต่อ AIS CALL CENTER 1175 หรือติดต่อ AIS Shop ทุกสาขา