เอไอเอส ไฟเบอร์ เน็ตบ้านแรง ไฟเบอร์ออพติก 100%
การตั้งค่า/การแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้นการใช้งานอินเทอร์เน็ต
การตั้งค่าการใช้งานเบื้องต้น
ตรวจสอบสถานะไฟของอุปกรณ์
วิธีตรวจสอบการใช้งาน IPv6
ตรวจสอบผ่าน Website
 • ipv6test.google.com
  1. เปิดเบราเซอร์ พิมพ์ www.ipv6test.google.com แล้วกด Enter
  2. Website จะแสดงข้อความที่บ่งบอกว่าตอนนี้ลูกค้ากำลังใช้งาน IPv6 อยู่ใช่หรือไม่
 • whatismyip.com
  1. เปิดเบราเซอร์ พิมพ์ www.whatismyip.com แล้วกด Enter
  2. Website จะแสดงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งาน IPv6 ของลูกค้า เช่น IP ที่ลูกค้าได้รับ, ISP ผู้ให้บริการ เป็นต้น
วิธีการ Enable และ Disable IPv6
ระบบปฏิบัติการ Window
 1. คลิก Search ค้นหา Open Network and Sharing Center
 2. เปิด Open Network and Sharing Center ขึ้นมา
 3. เลือก Wireless Network Connection ที่กำลังใช้งานอยู่
 4. เลือก Properties จะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมา
 5. ทำเครื่องหมายหรือนำเครื่องหมายออก หน้า Internet Protocol Version6 (TCP/IP) เพื่อทำการ Disable หรือ Enable
 6. เลือก OK -> Close
ระบบปฏิบัติการ Mac
 1. คลิกที่ สัญลักษณ์ Network ที่อยู่ทางมุมขวาบนของจอ
 2. เลือก System Preferences
 3. เลือก Network Adapter ที่ต้องการทราบ IP
 4. จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมา เลือกแท็ป Wi-Fi
 5. กดปุ่ม Advanced
 6. เลือกแท็ป TCP/IP
 7. เลือก Configure IPv6
 8. เลือก Enable หรือ Disable
การตั้งค่าและการใช้งาน xDSL Router
การตั้งค่าและการใช้งาน GPON Router
การตั้งค่าการใช้งาน WIFI-Router
FiberHome ZTE
การแก้ปัญหาการใช้งานเบื้องต้น
ไม่สามารถเข้าใช้งานบางเว็บไซต์ได้?
แนะนำให้ท่านทำการปิดการใช้งาน Proxy Server แล้วทดลองเข้าใช้งานใหม่อีกครั้ง ดังนี้
Internet Explorer
 1. เปิดเบราเซอร์
 2. เลือก Tools -> Internet Options
 3. เลือกแท็ป Connection -> LAN Settings
 4. นำเครื่องหมายออกในทุกหัวข้อ
 5. คลิก OK แล้วคลิก Apply เพื่อนยืนยันการเปลี่ยนแปลง
Google Chrome
 1. เปิดเบราเซอร์
 2. เลือก Tools -> การตั้งค่า -> แสดงการตั้งค่าขั้นสูง
 3. ในหัวข้อเครือข่าย เลือก เปลี่ยนการตั้งค่าพร็อกซี่
 4. ไปที่แท็ป Connections เลือก LAN Settings
 5. นำเครื่องหมายออกในทุกหัวข้อ
 6. คลิก OK แล้วคลิก Apply เพื่อนยืนยันการเปลี่ยนแปลง
Safari
 1. เปิดเบราเซอร์
 2. เลือก Settings -> Preferences
 3. เลือกแท็ป Advanced
 4. ที่หัวข้อ Proxy เลือก Change Settings
 5. นำเครื่องหมายออกในทุกหัวข้อ
 6. คลิก OK แล้วคลิก Apply เพื่อนยืนยันการเปลี่ยนแปลง
Mozilla FireFox
 1. เปิดเบราเซอร์
 2. เลือก Tools -> Options
 3. เลือกแท็ป Advanced -> Network
 4. ในหัวข้อ Connection คลิก Settings
 5. ทำเครื่องหมายในช่อง No proxy
 6. คลิก OK แล้วคลิก Apply เพื่อนยืนยันการเปลี่ยนแปลง
อุปกรณ์ไม่พบสัญญาณ/ไม่สามารถเชื่อมต่อ Wireless ได้
เนื่องจากบริเวณที่ใช้งานอาจมีสัญญาณรบกวนมาก ทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้ แนะนำให้ผู้ใช้งาน ทำการ Reboot อุปกรณ์ Router 1 ครั้ง แล้วทำการเชื่อมต่ออีกครั้งหนึ่ง หากยังไม่สามารถเชื่อมต่อแนะนำให้ทำตามด้านล่างนี้
 1. ใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อ Router ผ่านสาย LAN
 2. เปิดเบราเซอร์ พิมพ์ 192.168.1.1
 3. ไปที่เมนู ตั้งค่า Wireless
 4. ทำการเปลี่ยน Channel เป็น Auto Select
 5. Reboot อุปกรณ์ แล้วทดลองเชื่อมต่อด้วย Wireless อีกครั้ง
เบราเซอร์ขึ้นข้อความ Error คืออะไร?
 • Error400 Bad Request
 • คำแนะนำ : กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของ url ที่ท่านใช้งานอีกครั้ง หากใส่ url ถูกต้องแล้ว ปัญหาน่าจะเกิดจากเว็บไซด์ที่ลูกค้าต้องการเข้าถึง
 • Error401 Unauthorized User
 • คำแนะนำ : กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของ Id และพาสเวิร์ดที่ท่านใช้งานอีกครั้งหนึ่ง (ระบุตัวอักษรใหญ่เล็กให้ชัดเจน)
 • Error403 Forbidden Pages
 • คำแนะนำ : กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของ Id และพาสเวิร์ดที่ท่านใช้งานอีกครั้งหนึ่ง (ระบุตัวอักษรใหญ่เล็กให้ชัดเจน)
 • Error404 Not Found
 • คำแนะนำ : เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถค้นหาไฟล์ที่คุณต้องการได้ สาเหตุอามาจากไฟล์นั้นได้ถูกย้ายไปยังที่อื่นหรือถูกลบไปแล้ว หรือคุณอาจใส่ url หรือชื่อเอกสารผิด กรุณาตรวจสอบชื่อและ url ที่ใช้งานอีกครั้ง
 • Error408 Request Timeout
 • คำแนะนำ : สาเหตุเกิดจากการหยุดการทำงานก่อนที่เซิร์ฟเวอร์จะส่งข้อมูลสำเร็จ ผู้ใช้งานอาจจะกดหยุด หรือ ปิดเบราเซอร์ก่อนที่หน้าเว็บไซด์นั้นจะโหลดเสร็จสิ้น คำแนะนำ กรุณาเข้าใช้งานใหม่อีกครั้ง หากยังไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ปัญหาอาจเกิดจากความล่าช้าของเซิร์ฟเวอร์ หรือไฟล์นั้นมีขนาดใหญ่มากเกินไป
 • Error415 Unsupported media Type
 • คำแนะนำ : สาเหตุอาจเกิดจากเซิร์ฟเวอร์ไม่รองรับประเภทของ media ที่คุณต้องการใช้งาน คำแนะนำ กรุณาตรวจสอบฟอร์แมตของmedia อีกครั้งหนึ่ง
 • Error500 Internal Server error
 • คำแนะนำ : สาเหตุอาจเกิดจากเว็บไซด์ที่คุณต้องการเข้าถึงเกิดข้อผิดพลาดภายในเว็บไซด์ คำแนะนำ กรุณาติดต่อ ผู้ดูแลเว็บไซด์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • Error501 Not implemented
 • คำแนะนำ : สาเหตุเกิดจากเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถรองรับการทำงานที่ผู้ใช้งานร้องขอ กรุณาลองเข้าใช้งานใหม่อีกครั้ง หากยังไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาติดต่อ ผู้ดูแลเว็บไซด์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • Error502 Bad Gateway
 • คำแนะนำ : สาเหตุอาจเกิดจากเกิดจากมีผู้เข้าใช้งานมากเกินไป กรุณาลองเข้าใช้งานใหม่อีกครั้ง
 • Error503 Service Unavailable
 • คำแนะนำ : สาเหตุอาจเกิดจากมีผู้เข้าใช้งานมากเกินไปหรือเว็บไซด์นั้นไม่มีอยู่แล้ว หรืออีกสาเหตุหนึ่งคือคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต กรุณาตรวจสอบ url ที่ท่านใช้งานว่าถูกต้องหรือไม่ >>ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตว่าปกติหรือไม่ >>ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซด์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สัญญาณ wireless ไม่สม่ำเสมอ
 1. ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยสาย LAN
 2. เปิดเบราเซอร์เข้า 192.168.1.1
 3. ใส่ username และ Password
 4. คลิก Wireless Setting
 5. ในหัวข้อ Channel เลือกเปลี่ยน Channel (โดยทั่วไปจะใช้งาน channel 1,6,11 ซึ่งเสถียรมากที่สุด แต่ channel อื่นก็สามารถใช้งานได้เช่นกัน)
 6. คลิก apply เพื่อ บันทึกการเปลี่ยนแปลง
 7. ทดลองเข้าใช้งาน Wi-Fi อีกครั้งหนึ่ง
เบราเซอร์ทำงานช้ากว่าปกติ
Google Chrome
 1. เปิดเบราเซอร์ที่ต้องการใช้งาน
 2. กด Ctrl+Shift+Delete แท็ปหน้าต่างของการล้างข้อมูลจะถูกแสดงขึ้นมาใหม่
 3. ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ cache
 4. เลือกช่วงเวลาของข้อมูลที่ต้องการล้างค่า
 5. คลิก ล้างข้อมูล เพื่อยืนยันการทำงาน
 6. ปิดและเปิดใช้งานเบราเซอร์ใหม่อีกครั้ง
Internet Explorer
 1. เปิดเบราเซอร์ที่ต้องการใช้งาน
 2. กด Ctrl+Shift+Delete แท็ปหน้าต่างของการล้างข้อมูลจะถูกแสดงขึ้นมาใหม่
 3. ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ cache
 4. เลือกช่วงเวลาของข้อมูลที่ต้องการล้างค่า
 5. คลิก ล้างข้อมูล เพื่อยืนยันการทำงาน
 6. ปิดและเปิดใช้งานเบราเซอร์ใหม่อีกครั้ง
Mozilla FireFox
 1. เปิดเบราเซอร์ที่ต้องการใช้งาน
 2. กด Ctrl+Shift+Delete แท็ปหน้าต่างของการล้างข้อมูลจะถูกแสดงขึ้นมาใหม่
 3. ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ cache
 4. เลือกช่วงเวลาของข้อมูลที่ต้องการล้างค่า
 5. คลิก ล้างข้อมูล เพื่อยืนยันการทำงาน
 6. ปิดและเปิดใช้งานเบราเซอร์ใหม่อีกครั้ง
Safari
 1. เปิดเบราเซอร์ที่ต้องการใช้งาน
 2. คลิก edit ที่ menu bar หรือ คลิกตั้งค่าที่ไอคอน(ลักษณะเหมือนเกียร์)
 3. คลิก reset safari จะมีป๊อปอัพแสดงขึ้นมา
 4. ติ๊กเครื่องหมายที่ช่อง clear history
 5. คลิก reset เพื่อยืนยันการทำงาน
ไม่สามารถใช้งาน Airport Extreme ได้
เนื่องจาก AIS Fibre มีการแจกจ่าย IPv6 เป็นแบบ Dual Stack ซึ่ง Airport Extreme ไม่รองรับการใช้งาน IPv6 ในรูปแบบนี้ ดังนั้น Airport Extreme จึงยังใช้การไม่ได้ หากมีการดำเนินการแก้ไข จะแจ้งให้ลูกค้าทราบใหม่ในภายหลัง
ปัญหาการดีเลย์ของภาพสดจากกล้องวงจรปิด
เพื่อลดปัญหาการดีเลย์ของการแสดงภาพ ซึ่งเป็นปัญหาที่พบเจอได้บ่อยสำหรับงการใช้งานกล้องวงจรปิดสามารถทำได้ด้วยการ เพิ่ม bandwidth ของอินเทอร์เน็ต หรือการลด bit-rate ในการแสดงภาพ จะสามารถลดปัญหาดีเลย์ในการแสดงภาพสดได้