AIS POWER4 ONLINE
โปรดเตรียมบัตรประชาชนให้พร้อม สมัครเลย!
สมัคร ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
อัปเกรดชีวิตออนไลน์ ให้เร็วกว่า ง่ายกว่า
AIS POWER4 ONLINE
เงื่อนไขการรับสิทธิ์
• แพ็กเกจ PLAY FAMILY รับสิทธิ์ชมฟรี 12 เดือน ผ่านกล่อง AIS PLAYBOX จะเริ่มตั้งแต่สมัครและติดตั้งแพ็กเกจ AIS Fibre ที่กำหนดสำเร็จ
 • สิทธิ์การใช้งานสามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนแปลง
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสำหรับช่องรายการจากแพ็กเกจ PLAY FAMILY และ รายการต่างๆ ที่รับชมได้ฟรีบนกล่อง PLAYBOX
แรงสะใจ! สามารถปรับความเร็ว Overdrive Download/Upload และ แถมสปีด 50 Mbps
ปรับสปีดอินเทอร์เน็ตที่ใช่! ง่ายๆ ด้วยตัวเอง กับ Speed Toggle
ทั้งที่บ้าน ผ่าน www.myaisfibre.com
หรือทุกเวลาที่ต้องการ ผ่าน AIS Fibre LINE Connect
 (เลือกเมนู บริการอื่นๆ >> ปรับสปีดอินเทอร์เน็ต)
 • Overdrive Download
  600/50 Mbps
  speedtoggle
 • Symmetry
  300/300 Mbps
  speedtoggle
 • Overdrive Upload
  50/600 Mbps
  speedtoggle
เงื่อนไขแพ็กเกจ
 1. เฉพาะลูกค้าสมัครใหม่ จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา
 2. แพ็กเกจสำหรับลูกค้าประเภทที่อยู่อาศัยแบบบ้าน (FTTH) และลูกค้าประเภท Fibre to the Room (FTTR)
 3. ค่าบริการรายเดือน (บาท) ที่กำหนด เป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 4. ค่าบริการรายเดือน จะเรียกเก็บแบบล่วงหน้า ณ วันเริ่มต้นรอบบิล (Charge in advance)
 5. ลูกค้าต้องรับสิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 6. บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เอไอเอสแบบรายเดือน สำหรับลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจ POWER4 Online และรับสิทธิ์เปิดเบอร์ใหม่รายเดือน
  6.1 สำหรับลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจ POWER4 Online และรับสิทธิ์เปิดเบอร์ใหม่รายเดือน จะได้รับสิทธิ์ใช้งาน Internet 4G/3G จำนวน 5 GB ตามแพ็กเกจ (ส่วนอัตราค่าบริการ โทรทุกเครือข่าย / VDO Call วินาทีละ 0.03 บาท/ SMS ข้อความละ 2 บาท/ MMS ข้อความละ 3 บาท)
  6.2 หลังจากการใช้งาน 4G/3G ครบตามปริมาณที่กำหนด จะสามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
  6.3 การใช้งาน Internet 4G เฉพาะลูกค้าใช้เครื่อง และ SIM ที่รองรับการใช้งาน 4G รวมถึงอยู่ในพื้นที่ให้บริการ 4G
  6.4 ค่าบริการส่วนเกินจากสิทธิที่ได้รับในแพ็กเกจ จะคิดเพิ่มเติมจากค่าบริการรายเดือน และเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  6.5 สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้ และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนแปลง
 7. รับสิทธิ์ส่วนลดค่าติดตั้งและเดินสายภายนอก มูลค่า 4,800 บาท เมื่อตกลงใช้บริการเอไอเอส ไฟเบอร์ ต่อเนื่องอย่างน้อย 12 รอบบิล นับแต่วันติดตั้ง หากยกเลิกบริการก่อนครบ 12 รอบบิล บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าติดตั้งคืน ในอัตราที่ได้มีการหักลดลงตามสัดส่วนที่ได้ใช้บริการไปก่อนแล้ว
 8. กรณีลูกค้าเลือกชำระค่าติดตั้งและค่าเดินสายภายนอก 4,800 บาท ในรอบบิลแรก จะไม่มีกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาการใช้บริการ เอไอเอส ไฟเบอร์
 9. รับสิทธิ์ยืมชุดอุปกรณ์ AIS Fibre ตลอดอายุการใช้งาน กรณียกเลิกบริการต้องคืนชุดอุปกรณ์ทั้งหมดให้บริษัทในวันที่ทำการยกเลิก
 10. ค่าแรกเข้าจากปกติ 2,000 บาท เหลือเพียง 800 บาท พิเศษ! ยกเว้นค่าแรกเข้า สำหรับผู้สมัครเป็นเจ้าบ้านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านติดตั้ง หรือมีหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของบ้าน
 11. สำหรับลูกค้าที่ชำระค่าแรกเข้า มูลค่า 800 บาท จะได้รับคืนเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน 100 บาท นาน 8 รอบบิล กรณีที่ลูกค้ามีการระงับใช้บริการชั่วคราว จะยุติการคืนส่วนลดดังกล่าว
 12. ลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจดังกล่าว จะได้รับ Private IPv4 พร้อมฟรี DDNS* และ Public IPv6 สามารถทำ port forwarding และใช้งาน bridge mode ได้
 13. ไม่สามารถเปลี่ยนแพ็กเกจซึ่งมีความเร็ว (Speed) น้อยลง ตลอดอายุสัญญา 12 เดือน
 14. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆได้
 15. กรณีไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว เนื่องจากวงเงินการใช้บริการ (Credit Limit) เต็มหรือค้างชำระค่าใช้บริการ บริการต่างๆในแพ็กเกจจะถูกระงับ การใช้บริการทั้งหมด และเมื่อชำระค่าใช้บริการผ่านช่องทางชำระที่กำหนดครบถ้วนตามเงื่อนไข จึงจะสามารถใช้บริการต่างๆ ในแพ็กเกจได้ตามปกติ
 16. สามารถใช้งาน port forwardingได้ โดยลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซด์ www.thddns.net ก่อนใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนได้
  คู่มือการลงทะเบียน THDDNS สำหรับ Private IPv4
  คู่มือการลงทะเบียน THDDNS สำหรับ Public IPv4