HomePLUS
PACKAGE
แพ็กเกจเน็ต พร้อมความบันเทิงผ่านกล่อง
AIS PLAYBOX
ความเร็วสูงสุด
500 / 200
(ดาวน์โหลด/อัปโหลด)
Mbps
899
บาท/
เดือน
ลูกค้า เอไอเอส รายเดือน
819
บาท/
เดือน
ลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด
699
บาท/
เดือน
ais fibre package homeplus
เติมเต็มความบันเทิงระดับโลก ครบครันด้วยหนัง ซีรีส์ วาไรตี้ การ์ตูน คอนเสิร์ต ข่าว และอีกมาก จากช่องดังอย่าง Warner TV, Blue Ant Entertainment, Blue Ant Extreme, CNN ผ่านกล่อง AIS PLAYBOX
ais fibre
แพ็กเกจ PLAY FAMILY ฟรี 12 เดือน
ais fibre
แพ็กเกจ HOOQ ฟรี 6 เดือน*
ais fibre package homeplusสมัคร
เพิ่มเติม
ความเร็วสูงสุด
200 / 200
(ดาวน์โหลด/อัปโหลด)
Mbps
ais fibre package homeplus
699
บาท/
เดือน
ลูกค้า เอไอเอส รายเดือน
639
บาท/
เดือน
ais fibre package homeplus
เติมเต็มความบันเทิงระดับโลก ครบครันด้วยหนัง ซีรีส์ วาไรตี้ การ์ตูน คอนเสิร์ต ข่าว และอีกมาก จากช่องดังอย่าง Warner TV, Blue Ant Entertainment, Blue Ant Extreme, CNN ผ่านกล่อง AIS PLAYBOX
ais fibre
แพ็กเกจ PLAY FAMILY ฟรี 12 เดือน
ais fibre
แพ็กเกจ HOOQ ฟรี 6 เดือน*
ais fibre package homeplusสมัคร
เพิ่มเติม
เงื่อนไขการรับสิทธิ์
• หมายเลขที่นำมารับสิทธิ์ต้องเป็นหมายเลขโทรศัพท์เอไอเอส แบบรายเดือน และหมายเลขเอไอเอสไฟเบอร์ ที่อยู่ภายใต้บัญชีผู้ใช้เดียวกัน
• ราคาส่วนลดพิเศษตลอดอายุการใช้งาน สำหรับ ลูกค้าเอไอเอสเซเรเนด แบบเอ็มเมอรัลด์ , โกลด์ , แพลทินัม ที่ยังคงสถานะอยู่เท่านั้น
• แพ็กเกจ PLAY FAMILY คิดค่าบริการ 119 บ./เดือน รับสิทธิ์ชมฟรี 12 เดือน ผ่านกล่อง AIS PLAYBOX จะเริ่มตั้งแต่สมัครและติดตั้งแพ็กเกจ AIS Fibre ที่กำหนดสำเร็จ
 • สิทธิ์การใช้งานฟรี สามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 • สิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันที ที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนแปลง
* เมื่อตกลงรับสิทธิ์ HOOQ ฟรี 6 เดือน หลังจากนั้นเดือนที่ 7 เป็นต้นไป คิดค่าบริการ 119 บ./เดือน (อัตรานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • สิทธิ์ที่ได้รับมีอายุ 5 เดือน นับจากวันที่ติดตั้ง AIS Fibre สำเร็จ หากลูกค้าไม่ยืนยันการรับสิทธิ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด สิทธิ์ดังกล่าวจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ และไม่สามารถขอรับสิทธิ์ใหม่ได้
 • กรณีต้องการยกเลิก สามารถยกเลิกด้วยตนเองผ่านแอป HOOQ บนกล่อง AIS PLAYBOX ล่วงหน้า 45 วันก่อนครบกำหนดระยะเวลาใช้งานฟรี

สมัครบริการ AIS Fibre

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อผู้ต้องการสมัคร

นามสกุลผู้ต้องการสมัคร

อีเมลล์ติดต่อกลับ

เบอร์ติดต่อกลับ

เบอร์ที่ติดต่อกลับเป็นเบอร์ของ AIS หรือไม่

เวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

ที่อยู่ที่ต้องการติดตั้ง

ประเภทที่อยู่อาศัย

ชื่อคอนโด / ชื่อหมู่บ้าน

บ้านเลขที่

ซอย

ถนน

ตำบล / แขวง

อำเภอ / เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

พิเศษ
 สมัครวันนี้
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเดินสายภายนอก มูลค่า 4,800 บาท
 • ฟรี! สิทธิ์ยืม Dual Band Wi-Fi Router มูลค่า 2,500 บาท*
 • ฟรี! สิทธิ์ยืม AIS PLAYBOX มูลค่า 2,000 บาท*
 • ฟรี! ค่าแรกเข้ามูลค่า 2,000 บาท สำหรับลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด
 • ส่วนลดค่าแรกเข้า เพียง 800 บาท จากปกติ 2,000 บาท
 • *คืนอุปกรณ์ที่ได้รับสิทธิ์ยืม เมื่อยกเลิกบริการ
เงื่อนไขแพ็กเกจ
 1. แพ็กเกจ HomePLUS สมัครได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 2. ค่าบริการรายเดือน (บาท) ที่กำหนด เป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. ค่าบริการรายเดือน จะเรียกเก็บแบบล่วงหน้า ณ วันเริ่มต้นรอบบิล (Charge in advance)
 4. รับสิทธิ์ส่วนลดค่าติดตั้งและเดินสายภายนอก มูลค่า 4,800 บาท เมื่อตกลงใช้บริการเอไอเอส ไฟเบอร์ ต่อเนื่องอย่างน้อย 12 รอบบิล นับแต่วันติดตั้ง หากยกเลิกบริการก่อนครบ 12 รอบบิล บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าติดตั้งคืน ในอัตราที่ได้มีการหักลดลงตามสัดส่วนที่ได้ใช้บริการไปก่อนแล้ว
 5. กรณีลูกค้าเลือกชำระค่าติดตั้งและค่าเดินสายภายนอก 4,800 บาท ในรอบบิลแรก จะไม่มีกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาการใช้บริการ เอไอเอส ไฟเบอร์
 6. รับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ขยายสัญญาณ Wi-Fi (Dual Band Wi-Fi Router) สัญญาณเต็มประสิทธิภาพ รองรับ 2 ความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz มูลค่า 2,500 บาท
 7. รับสิทธิ์ยืม AIS PLAYBOX มูลค่า 2,000 บาท
 8. รับสิทธิ์ยืมชุดอุปกรณ์ AIS Fibre และ AIS PLAYBOX ตลอดอายุการใช้งาน กรณียกเลิกบริการต้องคืนชุดอุปกรณ์ทั้งหมดให้บริษัทในวันที่ทำการยกเลิก
 9. ค่าแรกเข้าจากปกติ 2,000 บาท เหลือเพียง 800 บาท พิเศษ! ยกเว้นค่าแรกเข้า สำหรับผู้สมัครเป็นเจ้าบ้านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านติดตั้ง หรือมีหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของบ้าน
 10. สำหรับลูกค้าที่ชำระค่าแรกเข้า มูลค่า 800 บาท จะได้รับคืนเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน 100 บาท นาน 8 รอบบิล กรณีที่ลูกค้ามีการระงับใช้บริการชั่วคราว จะยุติการคืนส่วนลดดังกล่าว
 11. ลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจ HomePLUS จะได้รับ Private IPv4 พร้อมฟรี DDNS* และ Public IPv6 สามารถทำ port forwarding และใช้งาน bridge mode ได้
 12. ลูกค้าเอไอเอส เซเรเนดรับส่วนลดพิเศษ ตลอดอายุการใช้งานโดยลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด (เอ็มเมอรัลด์, โกลด์, แพลทินัม) ที่คงสถานะลูกค้า เซเรเนด อยู่เท่านั้น
 13. แพ็กเกจ 100 Mbps ขึ้นไป ให้บริการเฉพาะลูกค้าบ้านพักอาศัย (Fibre to the Home) เท่านั้น
 14. ไม่สามารถเปลี่ยนแพ็กเกจซึ่งมีความเร็ว (Speed) น้อยลง ตลอดอายุสัญญา 12 เดือน
 15. กรณีไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว เนื่องจากวงเงินการใช้บริการ (Credit Limit) เต็มหรือค้างชำระค่าใช้บริการ บริการต่างๆ ในแพ็กเกจจะถูกระงับการใช้บริการทั้งหมด และเมื่อชำระค่าใช้บริการผ่านช่องทางชำระที่กำหนดครบถ้วนตามเงื่อนไข จึงจะสามารถใช้บริการต่างๆ ในแพ็กเกจได้ตามปกติ
สำหรับลูกค้าที่ต้องการ ใช้งาน port forwarding สามารถลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซด์ www.thddns.net ก่อนใช้งาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนได้
 • สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการในระบบเอไอเอสนาน 6 เดือนขึ้นไป
 • มีประวัติการชำระเงินตรงตามกำหนดเวลา
 • มีการใช้งานสม่ำเสมอทุกเดือน
 • มียอดค่าใช้บริการต่อเดือนตามตารางด้านบน
 • ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์เมื่อได้รับการแจ้งจากเอไอเอสเท่านั้น
 • ลูกค้าเอไอเอส วัน-ทู-คอล! ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เซเรเนด ผ่าน *1148 ฟรี หรือ eService ที่ www.ais.co.th/eservice
 • ลูกค้าที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคล จะได้รับเชิญจากบริษัทฯ โดยตรง
 • สิทธิพิเศษต่างๆ จะสิ้นสุดตามระยะเวลาที่เอไอเอสกำหนด
 • สิทธิพิเศษของลูกค้าจะสิ้นสุดเมื่อลูกค้ายกเลิกบริการ หรือถูกยกเลิกบริการ หรือโอนเปลี่ยนชื่อผู้จดทะเบียน
 • ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ได้ตามเงื่อนไข และสถานที่ที่เอไอเอสได้ระบุไว้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์รวมถึงการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกบริการหรือสิทธิพิเศษโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า