เงื่อนไขสิทธิ์ เซเรเนด • 1 หมายเลขอินเทอร์เน็ตต่อ 1 สิทธิ์ • ชื่อลูกค้าที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตเอไอเอส ไฟเบอร์จะต้องตรงกับชื่อจดทะเบียน เปิดเบอร์ใหม่ • ลูกค้าสามารถเปิดเบอร์เอไอเอสรายเดือนได้ที่ AIS Shop, Telewiz หรือตัวแทนจำหน่ายได้ทันทีหลังจากสมัครใช้งานแพ็กเกจเอไอเอส ไฟเบอร์ แพ็กเกจ 100/10 Mbps หรือหลังจากติดตั้งอินเทอร์เน็ตเอไอเอส ไฟเบอร์สำเร็จภายใน 15 วัน • ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์เซเรเนด โกลด์ ภายใน 10 วันหลังจากที่ อินเทอร์เน็ตเอไอเอส ไฟเบอร์และเอไอเอสรายเดือน มีสถานะพร้อมใช้งาน • ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตเอไอเอส ไฟเบอร์ และเอไอเอสรายเดือน ภายในระยะเวลา 12 เดือน เพื่อรักษาสิทธิ์เซเรเนด
 • รับสิทธิ์ส่วนลดค่าติดตั้งและเดินสายภายนอก มูลค่า 4,800 บาท (เมื่อตกลงใช้บริการเอไอเอส ไฟเบอร์ ต่อเนื่องอย่างน้อย 12 รอบบิล)
 • ค่าเปิดใช้บริการ AIS PLAYBOX มูลค่า 2,500 บาท
 • Dual Band Wi-Fi Router รองรับการใช้งาน 2.4 GHz และ 5GHz สำหรับลูกค้าคอนโดที่สมัครทุกแพ็กเกจ และลูกค้าบ้านที่สมัครแพ็กเกจ 50/10 Mbps ขึ้นไป
เงื่อนไขแพ็กเกจ
หมายเหตุ
 1. แพ็กเกจ HomeBROADBAND, HomePLUS เฉพาะลูกค้าจดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 2. ค่าบริการรายเดือน (บาท) ที่กำหนด เป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. ค่าบริการรายเดือน จะเรียกเก็บแบบล่วงหน้า ณ วันเริ่มต้นรอบบิล (Charge in advance)
 4. รับสิทธิ์ส่วนลดค่าติดตั้งและเดินสายภายนอก มูลค่า 4,800 บาท เมื่อตกลงใช้บริการเอไอเอส ไฟเบอร์ ต่อเนื่องอย่างน้อย 12 รอบบิล นับแต่วันติดตั้ง หากยกเลิกบริการก่อนครบ 12 รอบบิล บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าติดตั้งคืน ในอัตราที่ได้มีการหักลดลงตามสัดส่วนที่ได้ใช้บริการไปก่อนแล้ว (พร้อมคืนอุปกรณ์ทั้งหมดให้ทางบริษัท)
 5. กรณีลูกค้าเลือกชำระค่าติดตั้งและค่าเดินสายภายนอก 4,800 บาท ในรอบบิลแรก จะไม่มีกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาการใช้บริการ เอไอเอส ไฟเบอร์
 6. ฟรีค่าเปิดใช้บริการ AIS PLAYBOX มูลค่า 2,500 บาท เฉพาะแพ็กเกจที่รวมบริการ
 7. ฟรี! อุปกรณ์ขยายสัญญาณ Wi-Fi (Dual Band Wi-Fi Router) สัญญาณเต็มประสิทธิภาพ รองรับ 2 ความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz สำหรับลูกค้าคอนโดที่สมัครทุกแพ็กเกจ และลูกค้าบ้านที่สมัครแพ็กเกจ 50/10 Mbps ขึ้นไป (สำหรับลูกค้าจดทะเบียนใหม่เท่านั้น)
 8. ลูกค้าที่สมัคร HomeBROADBAND, HomePLUS package จะได้รับ Private IPv4 พร้อมฟรี DDNS* และ Public IPv6 สามารถทำ port forwarding และใช้งาน bridge mode ได้
 9. ลูกค้า เอไอเอส รับส่วนลด 10% ตลอดอายุการใช้งาน โดยลูกค้าเอไอเอสแบบเติมเงินต้องมียอดการใช้งานไม่ต่ำกว่า 300 บาทต่อเดือน (ราคาส่วนลด 10% คำนวนจากค่าบริการรายเดือนอินเทอร์เน็ตเอไอเอส ไฟเบอร์เท่านั้น)
 10. แพ็กเกจ 50/10 Mbps ราคา 699 บาท และ 100/10 Mbps ราคา 899 บาท สำหรับลูกค้า เซเรเนด (เอ็มเมอรัลด์, โกลด์, แพลทินัม) ที่คงสถานะลูกค้า เซเรเนด อยู่เท่านั้น
 11. แพ็กเกจ 100/10 Mbps ให้บริการเฉพาะลูกค้าบ้านพักอาศัย (Fibre to the Home) เท่านั้น
 12. ไม่สามารถเปลี่ยนความเร็วแพ็กเกจให้น้อยลง (Speed) จนครบอายุสัญญา 12 เดือน
 13. กรณีไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว เนื่องจากวงเงินการใช้บริการเต็ม (Credit Limit) หรือค้างชำระค่าใช้บริการ บริการต่างๆ ในแพ็กเกจจะถูกระงับการใช้บริการทั้งหมด และเมื่อชำระค่าใช้บริการ (ที่ช่องทางชำระ) ครบถ้วนตามเงื่อนไข จึงจะสามารถใช้บริการต่างๆ ในแพ็กเกจได้ตามปกติ
 14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ติดตามรายละเอียดแพ็กเกจได้ที่ www.ais.co.th/fibre/package
สำหรับลูกค้าที่ต้องการ ใช้งาน port forwarding สามารถลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซด์ www.thddns.net ก่อนใช้งาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนได้ ที่นี่