ais menu
banner

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครองที่ 1

จำนวนเงินเอาประกันภัย

300,000**

สิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร (ไม่รวมฐานราก) และทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง

ความคุ้มครองหลัก ภัยจากไฟไหม้ ภัยจากฟ้าผ่า ภัยจากระเบิด ภัยจากอากาศยาน ภัยจากการเฉี่ยวหรือการชนจากยวดยานพาหนะของบุคคลภายนอก ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากน้ำที่เกิดขึ้นจากการรั่วไหลของน้ำ จากท่อน้ำ รวมถึงน้ำฝนที่สาดเข้ามาภายในบ้าน แต่จะยกเว้นไม่คุ้มครองกรณีภัยจากน้ำท่วม การแตกหรือรั่วไหลของน้ำจากระบบท่อประปาใต้ดิน ระบบดับเพลิง

ความคุ้มครองที่ 2

จำนวนเงินเอาประกันภัย

20,000

คุ้มครองภัยธรรมชาติ

คุ้มครองภัยธรรมชาติภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ำท่วม ภัยจากแผ่นดินไหว หรือ ภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ ภัยจากลูกเห็บ

ความคุ้มครองที่ 3

จำนวนเงินเอาประกันภัย

1,000 บาทต่อวัน

ขยายความคุ้มครอง

ค่าเช่าขยายที่พักชั่วคราวรวมแล้วสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

ไม่คุ้มครอง ความสูญเสีย หรือความเสียหายของ เงิน ทอง อัญมณี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เหรียญต้นฉบับเอกสาร โฉนด แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลายแบบหรือแบบพิมพ์ หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารสำคัญต่างๆ ไปรษณียากร อากรแสตมป์ เงินตรา ธนบัตร บัตรเครดิตบัตรธนาคาร เช็ค สมุดบัญชี หรือสมุดหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจใดๆ
เงื่อนไขการรับประกัน
 1. รับสิทธิ์ได้เฉพาะลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาและยังคงสถานะลูกค้าเอไอเอส ไฟเบอร์ (Active) เท่านั้น
 2. เริ่มต้นคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น. เช่น ลูกค้าลงทะเบียนและรับสิทธิ์ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ความคุ้มครองจะเริ่มต้นในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. และสิ้นสุดความคุ้มครองในวันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น. รวมระยะเวลาเอาประกันภัย 20 วัน
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้ความคุ้มครองโครงการนี้กับลูกค้าปัจจุบันของเอไอเอส ไฟเบอร์เท่านั้น
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้ความคุ้มครองโครงการนี้กับสถานที่ติดตั้งเอไอเอส ไฟเบอร์ 1 สถานที่ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 5. เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งกรมธรรม์ครั้งนี้ โดยการยืนยันความคุ้มครอง ผ่านทาง SMS เท่านั้น
สำหรับลูกค้าเอไอเอส ไฟเบอร์
 1. สำหรับลูกค้าเอไอเอส ไฟเบอร์ จำนวน 10,000 สิทธิ์เท่านั้น
 2. ลูกค้าสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 16-25 ธันวาคม 2562 หรือมีจำนวนผู้รับสิทธิ์ครบ 10,000 สิทธิ์ (แล้วแต่กรณีใดจะเกิดก่อน)
 3. รับสิทธิ์ได้เฉพาะลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาและยังมีสถานะ Active เท่านั้น
 4. สถานที่รับประกันภัยต้องเป็นบ้านอยู่อาศัยที่มีการติดตั้ง AIS Fibre 1 สถานที่ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 5. เริ่มต้นคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น. เช่น ลูกค้าลงทะเบียนและรับสิทธิ์ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ความคุ้มครองจะเริ่มต้นในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. และสิ้นสุดความคุ้มครอง ในวันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น. รวมระยะเวลาเอาประกันภัย 20 วัน
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ความคุ้มครองแก่ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขเท่านั้น
 7. บริษัทฯ จะจัดส่ง SMS ยืนยันความคุ้มครองภายหลังจากที่ลูกค้าลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เสร็จ
***ความคุ้มครองจะสิ้นสุดลงทันทีหลังครบกำหนดระยะเวลาเอาประกันภัยไม่มีการต่ออายุอัตโนมัติ***

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

โทร. 1484 (ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 24 ชม.)

ais footer